Luk alle
Åben alle

Du skal visiteres til omsorgstandpleje gennem visitatorgruppen.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Der er en årlig egenbetaling. Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Du skal selv betale udgifter til transport.

Hvis du er visiteret til omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Forebyggende tandpleje:

Vi tilbyder individuel forebyggelse og hjælp til bedre mundhygiejne. Derudover giver vi også information og instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.

 

Undersøgelse:

Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Hvor ofte undersøgelserne foregår, er individuelt fra patient til patient.

 

Behandling:

Fjernelse af smertevoldende tilstande. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser. Gevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggelse og behandlinger medvirke til at fremme den enkelte borgers samlede sundhed og trivsel. Det sker ved at:

  • Sikre så god tyggefunktion som muligt.
  • Holde borgeren smertefri.
  • Give den enkelte mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Tandplejetilbuddet skal baseres på et realistisk behandlingsbehov under hensyntagen til borgerens almentilstand.

Middelfart Kommunale Tandpleje

Tandklinikken Lillebæltsskolen
Skippervej 1
5500 Middelfart

Tandklinikken Ejby Skole
Nørregade 88
5592 Ejby

 

Tandlæger

Tandlægerne ved Nytorv
Østergade 26
5500 Middelfart

  • Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24. september 2016)
  • Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)