Luk alle
Åben alle

Brohuset er en nærmiljøinstitution i Middelfart Kommune. En døgninstitution i.h.t. Servicelovens §66 /67 (bilag 1). Brohusets børn har særlige omsorgsmæssige behov. De bor på Brohuset i en afgrænset periode af deres barndom.

Børnene på Brohuset er anbragt i.h.t. Servicelovens §52 stk. 3. Nr. 7 (bilag 2). Anbringelsen iværksættes, når det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov.
I helt specielle tilfælde er der mulighed for at tilbyde ophold til en ung, som har fået sanktion i.h.t. Straffelovens §74 a (bilag 3).

Brohuset er normeret til 8 børn, piger og drenge i alderen 6 til 18 år, samt 1 ung sårbar mor med barn.

Pladserne fordeler sig med:

  • En plads til pædagogisk observation
  • Seks opholdspladser
  • En akutplads
  • En familielejlighed

Når et barn flytter ind på Brohuset, bevarer det tilknytningen til familien, skolen og fritidsaktiviteter. Under opholdet arbejdes der målrettet på, at barnet skal tilbage og bo hos sin familie.

 

Optagelse/adgangskrav/visitation:

Visitation sker ved kontakt til egen sagsbehandler.

 

Brugerbetaling:

Forældre kan blive sat i bidrag, hvis der er belæg herfor.

 

Handicapvenlighed:

Der er ikke indrettet særlige foranstaltninger til fysisk handicappede.

 

Medarbejdere:

Der er 15 ansatte. Personalet består af socialpædagoger, nattevagter, kontor-, køkken – og rengøringspersonale og pedel. Derudover købes der ad hoc særlig støtte i form af spædbarnsterapeut, hvis der er beboere i familielejligheden.

 

Ledelse:

Institutionen ledes af Lars Mose Nielsen

 

Kontakt og yderligere information

Brohuset
Koldinghuse nord nr. 9
5580 Nr. Aaby
Telefon: 8832 4069

Brohuset modtager børn til omsorg, observation og socialisering med henblik på hjemgivelse eller anden ”mindst indgribende” indsats.

I alle Brohusets opgaver er nøgleordet ”omsorg” både i forhold til børn og forældre.

Observationsarbejdet på Brohuset bygger på det socialpædagogiske arbejde, der foregår i institutionen i hverdagen. Observationen strækker sig normalt over 6 måneder, der er et passende grundlag til at evaluere et barn. I observationsarbejdet trækker pædagogerne på teori om børns normale udvikling, ”gråzonebørn” samt kendskab til børn med specialpædagogiske behov.

Brohuset vil gennem en målrettet individuel tilrettelagt indsats af såvel barn og forældre støtte familiens udvikling således, at børnenes behov og udvikling tilgodeses forsvarligt. Gennem den tilbudte indsats afklares det, hvilket forandringspotentiale forældre og barn har, således at der kan foretages en vurdering af forældrenes muligheder for at give en tilstrækkelig omsorg for deres børn. 

Personalet arbejder ud fra en rummelig og omsorgsfuld tilgang til børnene. Det er vigtigt, at barnet støttes til at sætte ord på den ”krise”, en anbringelse kan være. Personalet arbejder primært med afsæt i psykologiske teorier om børns udvikling og en planlagt omsorgsfuld pædagogisk hverdag med faste rammer og forudsigelig struktur.

Målet er at arbejde ud fra en sammenhængende faglig tankegang, der har indflydelse på alle niveauer i Brohusets organisation og dagligdag. Det at arbejde ud fra både pædagogisk og psykologisk tilgang gør det muligt at afsøge mulighederne hos det enkelte barn for at udnytte netop dette barns motivation og evne til forandring og vækst.

Hverdagslivet på Brohuset er præget af omsorg for det enkelte barn.

Brohuset har åbent døgnet rundt 365 dage om året. Under opholdet bibeholder barnet sit skoletilbud og følger de almindelige retningsliner for skoledage og ferier. Transport til og fra skolen tilrettelægges af pædagogerne. Forældrene fortsætter med at deltage i skole - hjemsamarbejdet.

Barnet fortsætter også med de fritidsaktiviteter, som det er tilmeldt, fx fodbold, gymnastik eller tilbud i Ungdomsskolen. Desuden vil der blive tilbudt forskellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets interesser.  

De voksne støtter barnet i læge - og tandlægebesøg. Forældrene er altid meget velkomne til at deltage.


Børnene på Brohuset får hver dag serveret sunde og varierede måltider. Har barnet et specielt behov, vil der blive taget hånd om det. Af og til får børnene søde sager, så det er ikke nødvendigt at forære dem slik m.v.

Brohuset afholder udgiften til et ugentligt lommepengebeløb, beløbet afhænger alderen.

Der laves en individuel hjemrejseplan til det enkelte barn. Der er weekend hos familien ca. hver anden uge og i ferier.

Der vil være løbende kontakt med barnets forældre i form af besøg på Brohuset og besøg i familiens hjem.
Forældrene bør have en indbo – og ulykkesforsikring, som dækker forhold omkring barnet, også medens barnet bor i Brohuset. Brohuset har ingen forsikring, der dækker ved tyveri, eller hvis barnets ting bliver ødelagt.

Brohuset følger årets danske traditioner. Juletraditionen er noget særligt og indledes første søndag i advent, hvor børnene og deres familier inviteres til hygge. Sammen med personalet julepynter de huset. En hverdag i december tager alle børn og voksne på en juletur. Børnene får hjælp af en voksen til at handle julegaver til familien. Dagen afsluttes med en middag på restaurant.

Som udgangspunkt holder barnet sin fødselsdag hjemme i familien. Brohuset markerer også fødselsdagen med gaver og morgensang.

Nogle af Brohusets børn kommer fra en anden etnisk baggrund. Deres religion og traditioner respekteres.

Vi tilstræber et nært, gensidigt og omsorgsfuldt samarbejde med børnenes familier under hele forløbet.
Børnenes forældre medinddrages i alle forhold, som vedrører deres barn gennem gennerelle planmøder, statusmøder og i det løbende samarbejde.

Der tilrettelægges socialpædagogiske støttende samtaler og rådgivning i relation til forældrenes ønsker og behov.