Madservice

Levering af kølede færdigretter til borgere i eget hjem.

Du skal visiteres til madservice gennem visitatorgruppen. OBS: Du skal være opmærksom på, at der er en måneds opsigelse på leveringen af madservice.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Borgere, der er i den kommunale madordning, modtager kølede færdigretter fra:

ElboKøkkenet I/S (Levering, 2 gange om ugen)
Tingvejen 31
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5290

Telefontid 10.00-14.00
Mail: Elbokoekkenet@fredericia.dk 
Hjemmeside: www.elbokoekkenet.dk 

Det Danske Madhus (Levering, 1 gang om ugen)
Tlf. 7070 2646
Telefontid, hverdage: 08.00-17.00
Telefontid, weekends: 10.00-14.00
Mail: kundeservice@ddm.dk 
Hjemmeside: www.detdanskemadhus.dk 

Priser 1. april 2023:

Hovedret ekskl. udbringning kr. 45,50
Biret ekskl. udbringning kr. 12,00
Ugeleverance (fast pris) kr. 52,00

Har du spørgsmål ang. betaling, er du velkommen til at ringe på telefon 8832 4461.

Hvis dit spørgsmål drejer sig om selve maden eller portionerne, bedes du ringe til Elbokøkkenet på tlf. 7210 5297 eller Det Danske Madhus på tlf. 7070 2646.

Diætist

Få vejledning af en diætist.

Diætisterne tilbyder sparring og vejledning til personale på plejehjem, i hjemmeplejen, isygeplejen, i Borgerteam, samt dag- og døgnrehabilitering.

Ydermere er der mulighed for individuel diætistvejledning i eget hjem, når du som borger modtager hjælp.

Målgruppen er borgere:

 • Med uplanlagt vægttab 
 • Med nedsat appetit
 • Med ernæringsplan fra sygehuset
 • Med tygge- og synkebesvær
 • Med behov for ernæringsdrikke og sondeernæring samt anden klinisk ernæring
 • Og borgere, der ernæringsscreenes til at ville have gavn af en ernæringsindsats

Kostpolitik

Middelfart Kommunes målsætninger for kost- og ernæringsområdet.

 • At give et kosttilbud, der altid er ernæringsmæssigt og kulinarisk tilfredsstillende.

 • At der altid bruges råvarer af den bedste kvalitet
  Det betyder at:
  Der så vidt muligt bruges sæsonvarer
  Der bruges danske varer, hvor det er muligt
  Vi stiller krav til vores leverandører

 • At kosten tilpassses den enkelte brugers behov
  Det betyder at:
  Vi laver diæter efter behov
  Vi laver individuel kost ved særlige behov
  Vi tager kulturelle hensyn

 • At der tilbydes kostvejledning
  Det betyder at:
  Borgere, der er tilknyttet og kendt i ældreområdet tilbydes kostvejledning
  Kostvejledning tilrettelægges efter den enkeltes behov

 • At alle lovmæssige forskrifter om hygiejne og egenkontrol overholdes
  Det betyder at:
  Vi har ens kvalitetsstandarder i såvel produktionskøkken som modtagekøkkener
  Der følges løbende op på fællesmøder mellem køkkenerne
  I alle køkkener forefindes godkendte egenkontrol-programmer

Køkkener

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter om plejecentrenes køkkener i Smiley-ordningen.

Luk alle
Åben alle

Havblik Plejehjem
(Tidligere Fænøsundvænget Plejehjem)
Fænøsundvænget 2
5500 Middelfart
Telefon 8888 4646

Se Smiley-rapport for Øst Fløj

Se Smiley-rapport for Midt Fløj

Se Smiley-rapport for Vest Fløj

Kongshøj Plejehjem og Rehabiliteringen
Kongshøjcentret
Æblehaven 11
5580 Nørre Aaby
Tlf. 8832 4510

Se Smiley-rapport for Kongshøj Plejehjem 

Se Smiley-rapport for Rehabiliteringen