Luk alle
Åben alle
Vederlag

Årsløn kr.
(pr. 1. april 2024)

Beregning
Borgmester 1.163.786  
1. viceborgmester 58.189 5,0 % af borgmestervederlag
2. viceborgmester 58.189 5,0 % af borgmestervederlag
Fmd. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 203.663 17,5 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 52.254 4,49 % af borgmestervederlag
Fmd. Klima, Natur og Genbrugsudvalget 203.663 17,5 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Klima, Natur og Genbrugsudvalget 52.254 4,49 % af borgmestervederlag
Fmd. Teknisk Udvalg 221.468 19,03 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Teknisk Udvalg 54.000 4,64 % af borgmestervederlag
Fmd. Børn, Kultur og Fritidsudvalget 221.468 19,03 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Børn, Kultur og Fritidsudvalget 54.000 4,64 % af borgmestervederlag
Fmd. Skoleudvalget 256.848 22,07 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Skoleudvalget 57.607 4,95 % af borgmestervederlag
Fmd. Social- og Sundhedsudvalget 256.848 22,07 % af borgmestervederlag
Næstfmd. Social- og Sundhedsudvalget 57.607 4,95 % af borgmestervederlag
Fmd. Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalget) 70.875 6,09 % af borgmestervederlag
Fmd. Fritidsudvalget 17.690 1,52 % af borgmestervederlag
Fmd. §17, stk. 4-udvalg til fremme af energibesparelser og energirenovering i bolig- og bygningsmasse 52.254 4,49% af borgmestervederlag
Byrådsvederlag 105.547 Beløb i grundniveau 89.314 - Reguleres med 18,1749%
Udvalgsvederlag pr. udvalg 31.888 2,74 % af borgmestervederlag pr. udvalgspost
Tillægsvederlag: Barn under 10 år 16.331 Beløb i grundniveau 13.819 - Reguleres med 18,1749%
Mødediæt (kommunalt regi)

445 pr. møde under 4 timer

890 pr. møde over 4 timer

 

Oversigt over hvilke honorarer byrådsmedlemmer har modtaget for andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsen jf. Styrelseslovens § 16 e, stk. 1, 2.. Oversigten opdateres hvert år.

 

Oversigt over honorarer 2023

 

Johannes Lundsfryd Jensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Formand Kommunekontaktrådet – KKR 242.946 kr.  
Kommunekontaktrådet Syddanmark   X
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
KL Klima- og Miljøudvalg 36.442 kr.  
Kredsrådet   X
Trekantområdets Brandvæsen I/S   X
Næstformand Trekantområdet Danmark 25.000 kr. X
Strat. dialogforum i Trekantområdet   X
Forretningsudvalget KKR Syddanmark   X
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 96.889 kr.  
Tvillingegården fondsbestyrelse   X
Middelfart Erhvervsråd   X
Brobygning Middelfart   X
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X
Dialogforum Syddanmark   X
Formand KlimaAlliancen   X
Sundhedsklynge Lillebælt   X
Borgmesterforum Fyn   X
Politisk partnerskabsgruppe DK2020   X
Bevillingsnævnet   X
Formand ”Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorde”   X

 

Alex Gren (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Taksationskommissionen, Vejloven   X
Ejby Hallerne   X

 

Allan Buch (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Overtaksationskommissionen, Vejloven   X
Åstedsforretninger, lov om off. vej   X
Middelfart Spildevand 125.220 kr.  
Middelfart Service   X
Lillebælt Sport og Kultur   X

 

Anders Møllegaard (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Gelsted Fjernvarmeselskab   X
Alfred Pedersen og hustrus fond   X
Middelfart Spildevand 26.152  
Middelfart Service   X
Ejby Hallerne   X

 

Anna Poulsen Broen (F)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Musikskole, Musikskoleråd   X
Middelfart Ungdomsskole   X
Brenderup Aktivitetscenter   X
Fredericia-Middelfart Teaterforening   X
Grønt Råd   X
Bevillingsnævnet   X

 

Christian Lynggaard Pedersen (C)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Vestfynshallerne   X

 

Irene Tørnæs (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Trekantområdets Brandvæsen I/S   X
Fælleskøkkenet Elbo I/S   X

 

Jacob Bjørnskov Nielsen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
FAKS (Fyns affalds koordineringsselskab)   X
Brenderup Aktivitetscenter   X
Modtagestation Syddanmark   X
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg   X
Grundvandsforum i Middelfart   X
Grønt Råd   X
Vandoplandsstyregruppe Lillebælt   X
Naturpark Lillebælt   X

 

Jens Backer Mogensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Clay – Keramikmuseum   X

 

Jes Rønn Hansen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Museum   X

 

John Kromann (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Føns Nærvarme   X
Vestfynshallerne   X

 

John Kruse (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Fam. Justesens Fond   X
LAG MANK   X

 

Jonas René Jensen

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Spildevand 26.152  

 

Kaj Johansen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Handicapråd   X
Fælleskøkkenet Elbo I/S   X
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X

 

Karin Riishede (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Kommunes Billedkunstråd   X
Clay – Keramikmuseum   X
Middelfart Museum   X
Turistforeningen Visit Middelfart   X
Brobygning Middelfart   X

 

Kent Mosgård (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Taksationskommissionen, Vejloven   X
Grundvandsforum i Middelfart   X
Bevillingsnævnet   X

 

Lars Vigsø (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Alfred Pedersen og hustrus fond   X
EUC Lillebælt   X
Kulturregion Trekantområde   X

 

Lasse Schmücker (Ø)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Føns Nærvarme   X
Bevillingsnævnet   X

 

Linda Johnsen (F)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Turistforeningen Visit Middelfart   X

 

Line Thingberg (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Ungdomsskole   X

 

Morten Weiss-Pedersen (C)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X

 

Regitze Tilma (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Handicaprådet   X
Lillebælt Sport og Kultur   X
Grønt Råd   X
Fynbus 22.373 kr.  
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X

 

Steen Dahlstrøm (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Distriksudvalget   X
Vurderingsankenævn FYN 94.652 kr.  
Middelfart Fjernvarme 20.000 kr.  
Energnist I/S   X
Tvis   X
Middelfart Spildevand 26.152 kr.  

 

Steffen Daugaard (O)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Intet   X

 

Ulla Sørensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Teglgården   X
FGU-Trekanten   X
Ringgården 2.838 kr.  
Turistforeningen Visit Middelfart   X
Frivilligcenter Middelfart   X

 

Oversigt over honorarer 2022

 

Johannes Lundsfryd Jensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Formand Kommunekontaktrådet – KKR 233.331 kr.  
Kommunekontaktrådet Syddanmark   X
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
KL Klima- og Miljøudvalg 34.317 kr.  
Trekantområdets Brandvæsen I/S   X
Næstformand Trekantområdet Danmark 25.000 kr. X
Strat. dialogforum i Trekantområdet   X
Forretningsudvalget KKR Syddanmark   X
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 92.211 kr.  
Tvillingegården fondsbestyrelse   X
Middelfart Erhvervsråd   X
Formand for Brobygning Middelfart   X
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X
Dialogforum Syddanmark   X
Formand KlimaAlliancen   X
Sundhedsklynge Lillebælt   X
Borgmesterforum Fyn   X
Politisk partnerskabsgruppe DK2020   X
Bevillingsnævnet   X
Formand ”Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorde”   X

 

Alex Gren (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Taksationskommissionen, Vejloven   X
Ejby Hallerne   X

 

Allan Buch (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Taksationskom. Ekspropriationsloven 7.500 kr.  
Overtaksationskommissionen, Vejloven   X
Åstedsforretninger, lov om off. vej   X
Middelfart Spildevand 101.690 kr.  
Middelfart Service   X
Lillebælt Sport og Kultur   X

 

Anders Møllegaard (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Gelsted Fjernvarmeselskab   X
Alfred Pedersen og hustrus fond   X
Middelfart Spildevand 25.426  
Middelfart Service   X
Ejby Hallerne   X

 

Anna Poulsen Broen (F)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Musikskole, Musikskoleråd   X
Middelfart Ungdomsskole   X
Brenderup Aktivitetscenter   X
Fredericia-Middelfart Teaterforening   X
Grønt Råd   X
Bevillingsnævnet   X

 

Christian Lynggaard Pedersen (C)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Vestfynshallerne   X

 

Irene Tørnæs (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Trekantområdets Brandvæsen I/S   X
Fælleskøkkenet Elbo I/S   X

 

Jacob Bjørnskov Nielsen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
FAKS (Fyns affalds koordineringsselskab)   X
Brenderup Aktivitetscenter   X
Modtagestation Syddanmark   X
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg   X
Grundvandsforum i Middelfart   X
Grønt Råd   X
Vandoplandsstyregruppe Lillebælt   X
Naturpark Lillebælt   X

 

Jens Backer Mogensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Clay – Keramikmuseum   X

 

Jes Rønn Hansen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Museum   X

 

John Kromann (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Føns Nærvarme   X
Vestfynshallerne   X

 

John Kruse (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Fam. Justesens Fond   X
LAG MANK   X

 

Jonas René Jensen

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Spildevand 25.426  

 

Kaj Johansen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Handicapråd   X
Fælleskøkkenet Elbo I/S   X
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X

 

Karin Riishede (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Kommunes Billedkunstråd   X
Clay – Keramikmuseum   X
Middelfart Museum   X
Turistforeningen Visit Middelfart   X
Brobygning Middelfart   X

 

Kent Mosgård (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Taksationskommissionen, Vejloven   X
Grundvandsforum i Middelfart   X
Bevillingsnævnet   X

 

Lars Vigsø (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Alfred Pedersen og hustrus fond   X
EUC Lillebælt   X
Kulturregion Trekantområde   X

 

Lasse Schmücker (Ø)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Føns Nærvarme   X
Bevillingsnævnet   X

 

Linda Johnsen (F)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Turistforeningen Visit Middelfart   X

 

Line Thingberg (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Middelfart Ungdomsskole   X

 

Morten Weiss-Pedersen (C)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X

 

Regitze Tilma (V)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
KL Deleregeret §4 i KL’s love   X
Handicaprådet   X
Lillebælt Sport og Kultur   X
Grønt Råd   X
Fynbus 21.952 kr.  
Velfærdspanel Middelfart Kommune   X

 

Steen Dahlstrøm (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Distriksudvalget   X
Vurderingsankenævn FYN 93.470 kr.  
Middelfart Fjernvarme 20.000 kr.  
Energnist I/S   X
Tvis   X
Middelfart Spildevand 25.426 kr.  

 

Steffen Daugaard (O)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Intet   X

 

Ulla Sørensen (A)

Bestyrelse m.m. Honorar Ikke honorar
Teglgården   X
FGU-Trekanten   X
Ringgården 2.838 kr.  
Turistforeningen Visit Middelfart   X
Frivilligcenter Middelfart   X

 

Oversigt over honorarer 2021

Navn Bestyrelse Honorar Intet honorar
Johannes Lundsfryd Jensen (A)

Trekantområdet Danmark

KL Miljø- og Forsyningsudvalg

SDEO

Erhvervshus Sydjylland

KKR Syddanmark
- næstformand

25.000 kr.

34.659 kr.

20.000 kr.

25.000 kr.

69.408 kr.

 
Alex Gren (A) Middelfart Spildevand 24.545 kr.  
Allan Buch (A)

Middelfart Spildevand

Taksationskommisionen Ekspropriationsloven

98.174 kr.

2.500 kr.

 
Anja Reilev (A)     x
Anni Tyrrestrup (løsgænger)     x
Bo Juul Jensen (V) Middelfart Spildevand 24.545 kr.  
Esben Erichsen (A)     x
Jacob Nielsen (A)     x
Jens Backer Mogensen (A)     x
John Kruse (A)     x
Kaj Johansen (A)     x
Kaj Piilgaard Nielsen (V)     x
Karin Riishede (V)     x
Kent Mosgård (V)     x
Kim Lund (V)     x
Lars Vigsø (A)     x
Mikkel Dragmose-Hansen (SF) KL Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 23.021 kr.  
Morten Weiss-Pedersen (C)     x
Paw Nielsen (Ø)     x
Per Vismark (A)     x
Peter Storm (A)     x
Regitze Tilma (V)     x
Steen Dahlstrøm (A)

Middelfart Spildevand

Middelfart Fjernvarme

24.545 kr.

15.941 kr.

 
Steffen Daugaard (O)     x
Ulla Sørensen (A)     x

 

Oversigt over honorarer 2020

Navn Bestyrelse Honorar Intet honorar
Johannes Lundsfryd Jensen (A)

Trekantområdet Danmark

KL Miljø- og Forsyningsudvalg

SDEO

Erhvervshus Sydjylland

KKR Syddanmark
- næstformand

25.000 kr.

34.422 kr.

20.000 kr.

25.000 kr.

68.248 kr.

 
Alex Gren (A) Middelfart Spildevand 24.545 kr.  
Allan Buch (A) Middelfart Spildevand 98.174 kr.  
Anja Reilev (A)     x
Anni Tyrrestrup (løsgænger)     x
Bo Juul Jensen (V) Middelfart Spildevand 24.545 kr.  
Esben Erichsen (A)     x
Jacob Nielsen (A)     x
Jens Backer Mogensen (A)     x
John Kruse (A)     x
Kaj Johansen (A)     x
Kaj Piilgaard Nielsen (V)     x
Karin Riishede (V)     x
Kent Mosgård (V)     x
Kim Lund (V)     x
Lars Vigsø (A)     x
Mikkel Dragmose-Hansen (SF) KL Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 34.422 kr.  
Morten Weiss-Pedersen (C)     x
Paw Nielsen (Ø)     x
Per Vismark (A)     x
Peter Storm (A)     x
Regitze Tilma (V)     x
Steen Dahlstrøm (A)

Middelfart Spildevand

Middelfart Fjernvarme

24.545 kr.

15.941 kr.

 
Steffen Daugaard (O)     x
Ulla Sørensen (A)     x

 

Oversigt over honorarer 2019

Navn Bestyrelse Honorar Intet honorar
Johannes Lundsfryd Jensen (A) Trekantområdet Danmark 25.000 kr.  
Alex Gren (A) Middelfart Spildevand 23.865 kr.  
Allan Buch (A) Middelfart Spildevand 95.455 kr.  
Anja Reilev (A)     x
Anni Tyrrestrup (løsgænger)     x
Bo Juul Jensen (V) Middelfart Spildevand 23.865 kr.  
Esben Erichsen (A)     x
Jacob Nielsen (A)     x
Jens Backer Mogensen (A)     x
John Kruse (A)     x
Kaj Johansen (A)     x
Kaj Piilgaard Nielsen (V)     x
Karin Riishede (V)     x
Kent Mosgård (V)     x
Kim Lund (V)     x
Lars Vigsø (A)     x
Mikkel Dragmose-Hansen (SF) KL Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 33.930 kr.  
Morten Weiss-Pedersen (C)     x
Paw Nielsen (Ø)     x
Per Vismark (A)     x
Peter Storm (A)     x
Regitze Tilma (V)     x
Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Spildevand 23.865 kr.  
Steffen Daugaard (O)     x
Ulla Sørensen (A)     x

 

Oversigt over honorarer 2018

Navn Bestyrelse Honorar Intet honorar
Johannes Lundsfryd Jensen (A) Trekantområdet Danmark 25.000 kr.  
Alex Gren (A) Middelfart Spildevand 23.406 kr.  
Allan Buch (A) Middelfart Spildevand 93.620 kr.  
Anja Reilev (A)     x
Anni Tyrrestrup (løsgænger)     x
Bo Juul Jensen (V) Middelfart Spildevand 23.406 kr.  
Esben Erichsen (A)     x
Jacob Nielsen (A)     x
Jens Backer Mogensen (A)     x
John Kruse (A)     x
Kaj Johansen (A)     x
Kaj Piilgaard Nielsen (V)     x
Karin Riishede (V)     x
Kent Mosgård (V)     x
Kim Lund (V)     x
Lars Vigsø (A)     x
Mikkel Dragmose-Hansen (SF) KL Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 33.930 kr.  
Morten Weiss-Pedersen (C)     x
Paw Nielsen (Ø)     x
Per Vismark (A)     x
Peter Storm (A)     x
Regitze Tilma (V)     x
Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Spildevand 23.406 kr.  
Steffen Daugaard (O)     x
Ulla Sørensen (A)     x

 

Indledning

Reglerne om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i § 16, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) – i det følgende kaldet Stl. § 16. Uddybende regler findes i den såkaldte ”vederlagsbekendtgørelse” med tilhørende vejledning. (Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, nr. 1769 af 27. december 2018. Vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, nr. 9017 af 7. januar 2019.)

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmerne er berettiget og forpligtet til at modtage. De aktuelle satser for såvel vederlag som diverse godtgørelser fremgår af Bilag 1.

Notatet indeholder endvidere beskrivelse af de formkrav, herunder såvel politisk som administrativ behandling, der relaterer sig til udbetalingen af vederlag og godtgørelser.
Da der er særlige aflønningsregler for borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, er der i særlige afsnit fokuseret på disse medlemmer af byrådet. Endelig beskrives i særskilt afsnit stedfortræderes rettigheder.

 

Fast vederlag

Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består af et fast vederlag, jf. Stl. § 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Middelfart Kommune 89.314 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. april 2016). Det faste vederlag reguleres én årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder årligt reguleringsprocenten. Den aktuelle sats fremgår af Bilag 1.
Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer, bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse af alt byrådspolitisk arbejde, som udføres af et byrådsmedlem.

 

Udvalgsvederlag:
I medfør af Stl. § 16, stk. 2, kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af Økonomiudvalg og stående udvalg og til det medlem, der er valgt af Byrådet til Børn- og Unge-udvalget. Byrådet træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning fra mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formandshvervet og næstformandshvervet.
I henhold til Middelfart Byråds Styrelsesvedtægt, som trådte i kraft den 1. januar 2018, er der nedsat 7 stående udvalg. På byrådsmøde den 8. januar 2018 besluttede Byrådet, at det samlede udvalgsvederlag fordeles således, at alle udvalgsposter, eksklusive formands- og næstformandsposterne, vederlægges ligeligt inklusiv byrådsmedlem i Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) svarende til 2,74 % af borgmesterens vederlag pr. udvalgspost. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.
Ved medlemskab af flere udvalg ydes udvalgsvederlaget for hvert af de udvalg, som det enkelte byrådsmedlem er medlem af.
Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmesteren eller til udvalgsformænd/ udvalgsnæstformænd.
Samlet er der i en kommune af Middelfart Kommunes størrelse maksimalt 275% af borgmestervederlaget til rådighed til honorering af:

 • Udvalgsposter (udvalgsvederlag)
 • Udvalgsformænd og eventuelt næstformænd (formandsvederlag)

 

Formandsvederlag:
Der ydes vederlag – også kaldet formandsvederlag/næstformandsvederlag – til formænd for de stående udvalg og næstformænd for økonomiudvalget og de stående udvalg samt formand for Børn- og Ungeudvalget(§18-udvalg) og formand for folkeoplysningsudvalget.
De aktuelle satser fremgår af bilag 1.
Samlet er der i en kommune af Middelfart Kommunes størrelse maksimalt 275 % af borgmestervederlaget til rådighed til honorering af:

 • Udvalgsposter (udvalgsvederlag)
 • Udvalgsformænd og eventuelt næstformænd (formandsvederlag)

 

Viceborgmestervederlag:
I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, kan træffe beslutning om, at Byrådets næstformænd skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.
Når der er valgt mere end én viceborgmester, kan vederlag til 1. og 2. viceborgmester tilsammen udgøre indtil 10 % af formandens vederlag.
Byrådet har på sit møde den 4. december 2017 besluttet, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester ydes et vederlag på henholdsvis 6 % af borgmestervederlaget og 4 % af borgmestervederlaget. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.

 

Tillægsvederlag for børn under 10 år:
Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet har krav på et særligt tillægsvederlag. I vederlagsbekendtgørelsens § 3 er fastsat nærmere regler om tillægsvederlaget og om en afgræsning af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag. Tillægsvederlaget er fastsat til kr. 13.819 årligt (grundbeløb pr. 1. april 2016). Tillægget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder årligt reguleringsprocenten.
Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Det kan oplyses, at der p.t. ikke er nogen byrådsmedlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tab arbejdsfortjeneste.
Erstatning ydes for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a – f nævnte møder med videre:


Litra a:
Deltagelse i møder i Byrådet og dettes udvalg samt underudvalg

Vedrørende mødekravet:
Mødekravet indebærer, at samtlige medlemmer skal være indkaldt til det pågældende møde, og at medlemmerne skal deltage i en forhandling og træffe beslutning – eller i hvert fald have mulighed for at træffe beslutning.
Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for forberedelsesarbejder til møder, herunder ved deltagelse i formøder.
Der er heller ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kontormøder, møder med administrationen, møder med borgmesteren eller udvalgsformænd og lignende. Se nærmere om udbetaling af befordrings- og fraværsgodtgørelse i relation til disse møder under litra g.
Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.
Møder i Byrådets politiske grupper er ikke omfattet af loven.

 

Litra b:
Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse.

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet:
Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter f.eks. råd, nævn, bestyrelser mv.
Det fremgår af Vejledningen, at udtrykket ”efter valg af Byrådet” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre.
Hvis Byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af Byrådet.
Såfremt valg ikke anses for foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende ikke i medfør af Stl. § 16, stk. 1, litra b, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse.
Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til f.eks. et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke valgt hertil af Byrådet.
Der kan – ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis – ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når en bestyrelse videreudpeger et byrådsmedlem til et forretningsudvalg eller lignende og varetagelsen af hvervet som bestyrelsesudpeget medlem af dette udvalg – efter en konkret vurdering – må anses for at være et led i varetagelsen af hvervet som byrådsudpeget medlem af bestyrelsen.
Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter kun ydes, hvis deltagelsen sker efter anmodning fra det relevante udvalg, jf. litra f.

 

Litra c:
Deltagelse i kurser mv., der af Byrådet eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra Byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

Vedrørende kursusbegrebet:
Ved kurser mv. forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, årsmøder og orienteringsmøder, f.eks. møder i KKR Syddanmark – Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark, KLs Generalforsamling.
Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser mv. er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i kommunen.
Middelfart Kommunes kursusregulativ indeholder bl.a. regler for, hvilke kurser Middelfart Byråd anser for at have betydning for varetagelsen af de i § 16, stk. 1, litra a og b nævnte hverv. I henhold til kursusregulativet er økonomiudvalget bemyndiget til at beslutte om kurser, der ikke er omfattet af regulativet er relevante for byrådets medlemmer.
Kursusregulativet vedlægges som bilag 2.

 

Litra d:
Deltagelse i seminarer, jf. Stl. § 9a

Vedrørende seminarer:
Lovens litra d skal ses i sammenhæng med lovens § 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.
Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til § 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bestemmelsen i § 9a omfatter ikke seminarer for udvalg.

 

Litra e:
Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Stl. § 42c.

Denne bestemmelse giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.
Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet.

 

Litra f:
Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg

Af Vejledningen fremgår, at bestemmelsen vedrører varetagelsen af andre kommunale hverv end møder, der udføres efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg. F.eks. hvor Byrådet eller dets udvalg anmoder et eller flere medlemmer om at forelægge en sag for en statslig 5

myndighed, deltage i forhandlinger med andre kommuner, deltage i studieture eller repræsentativt arbejde, foretage besigtigelser eller deltage i borgermøder, besøge venskabsbyer mv.
Det skal bemærkes, at forudsætningen for at en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er at aktiviteten sker efter anmodning af Byrådet.
Stl. § 16, stk. 5, giver Byrådet mulighed for at træffe beslutning om at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til et medlem for udførelsen af de i litra f nævnte aktiviteter. Byrådet kan træffe denne beslutning fra gang til gang, men beslutningen kan imidlertid også træffes mere generelt, forudsat der er præcist angivet, hvilke hverv der skal kunne begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Til følgende aktiviteter kan der herefter ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når deltagelsen sker efter anmodning fra udvalg/Byråd:

 • Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, forelæggelse af en sag for en minister eller et folketingsudvalg samt deltagelse i forhandlinger med andre kommuner eller regioner.
 • Deltagelse i erhvervsdelegationer.
 • Deltagelse i konferencer og temamøder, som ikke kan henføres til litra c.
 • Deltagelse i møder med brugerråd og bestyrelser mv. ved kommunale institutioner
 • Deltagelse i borgermøder.
 • Venskabsbybesøg samt deltage i studierejser.
 • Deltagelse i besigtigelser og repræsentativt arbejde, institutionsbesøg og virksomhedsbesøg.
 • Deltagelse i ansættelsesudvalg og lignende nedsat af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn mv.
 • Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje.

Såfremt der forekommer hverv, der skal begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der ikke er nævnt ovenfor, skal spørgsmålet forelægges Byrådet i det konkrete tilfælde.

 

Litra g:
Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a – f nævnte møder mv.

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a – f.
Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan ydes befordrings- og fraværsgodtgørelser i henhold til Stl. § 16, stk. 10, se nedenfor.
Beslutning om at yde godtgørelse efter Stl. § 16, stk. 10, kan træffes fra gang til gang. En generel (byråds)beslutning om at yde disse godtgørelser i forbindelse med udførelsen af litra g aktiviteter forudsætter, at der er præcist angivet, hvilke aktiviteter, der skal kunne begrunde udbetaling af godtgørelser. 

Til følgende aktiviteter kan der herefter ydes godtgørelser:

 • Møder med administrationen, borgmester og udvalgsformænd.
 • Formaliseret mødeforberedelse, deltagelse i faste formøder, besigtigelser, tilsynsforretninger, deltagelse i repræsentativt arbejde, institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, hvor deltagelsen ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.
 • Deltagelse i ansættelsesudvalg og lignende nedsat af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn mv., hvor deltagelsen ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.
 • Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer for medarbejdere og samarbejdspartnere, hvor deltagelse ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.

Uden for litra g falder:

 • Deltagelse i teaterbesøg, festivaler, koncerter mv.
 • Deltagelse i gruppemøder, vælgermøder eller partipolitiske møder.
 • Deltagelse i aktiviteter besluttet af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn med videre, se dog ovenfor under litra b.

Såfremt der forekommer aktiviteter, der skal begrunde udbetaling af godtgørelser, der ikke er nævnt ovenfor, forudsætter udbetaling af godtgørelser, at spørgsmålet forelægges for Byrådet i det konkrete tilfælde.

 

Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv.
Tabet kan såvel være af økonomisk art som bestå af tab af tid. Anvendelsen af timer fra en flex- eller afspadseringskonto, samt brug af de ferie/fridage, man er berettiget til i henhold til overenskomsten kan også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Kravene til dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste fastlægges af Byrådet.
Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for ansatte kan fx ske i form af skriftlig og underskrevet dokumentation fra arbejdsgiver af timeløn samt det antal timer, den pågældende er trukket i løn, bilagt lønseddel. Timelønnen skal angives inklusive feriegodtgørelse og pension.
For selvstændige kan en revisorerklæring, som samtidig fungerer som en tro- og love-erklæring, danne baggrund for beregning af timesats.
Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmer er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv.
Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde.
Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at modtage den ansatte i kortere tidsrum f.eks. inden den pågældende skal have fri for at kunne deltage i et møde eller senere på dagen efter mødets afslutning, hvor der f.eks. resterer en time af arbejdstiden, kan sådanne ”resttid” dog medregnes.
I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær udover transporttid samt deltagelse i møde, er det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt ved fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige medlemmet på sådanne dage med resttider.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan højest udgøre et maksimumsbeløb fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Maksimumbeløbet fremgår af bilag 1.
Et møde, der afvikles indenfor 1 dag kan ikke udløse erstatningsfor tabt arbejdsfortjeneste på mere end dette maksimum, uanset at byrådsmedlemmet har en sammenhængende arbejdsperiode , der går ud over et døgn.

 

Rejsegodtgørelse, befordringsgodtgørelse og andre godtgørelser

I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder med videre, der er nævnt i Stl. § 16, stk. 1, litra a – f ydes der følgende typer godtgørelser:

 • befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, og
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

Idet der henvises til ovenstående afsnit om Litra g ydes der endvidere:

 • befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse mv. til byrådets medlemmer i forbindelse med udførelse af de angivne aktiviteter.

Endelig ydes der

 • andre godtgørelser til byrådets medlemmer til dækning af udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes deltagelse i de i Stl. § 16, stk. 1, nævnte møder. Det drejer sig om udgifter til telefon, hjemmeopkobling af PC, tidsskriftabonnement mv.

 

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemmet:
I forbindelse med deltagelse i møder i Byrådet, udvalg og råd og lignende ydes der alene godtgørelse for positive udgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet.
Der ydes ikke rejsegodtgørelse ved éndagsrejser, dog kan der i konkrete tilfælde gives tilladelse til refusion af rejseudgifter efter regning.
Ved møder og kurser, der forudsætter overnatning, ydes der rejsegodtgørelse med de standardsatser, der er fastsat i ligningsloven. I stedet for standardsatser kan der gives tilladelse til at konkrete aftalte udgifter til kost, logi og andre medudgifter godtgøres efter regning.
Alle standardsatser fremgår af bilag 1.

 

Vedrørende befordringsgodtgørelse:
Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udøves. Der vil dog også være krav om godtgørelse af transportomkostninger fra et arbejdssted eller et andet opholdssted til mødestedet, når afstanden ikke er større end fra hjemmet – dog kun en befordringsgodtgørelse svarende til den faktiske afstand fra arbejdssted/opholdssted til mødestedet.
Godtgørelse for kørte kilometer ydes ved anvendelse af egen bil. Hvis egen bil ikke anvendes kan der mod dokumentation ydes godtgørelse for brug af andre transportmidler. Udgangspunktet er, at billigste offentlige transportmiddel skal benyttes, medmindre dette giver væsentlige ulemper eksempelvis, fordi transporttiden bliver uforholdsmæssig lang.
Satsen for befordringsgodtgørelse fremgår af bilag 1.

 

Vedrørende tilskud til arbejdsplads, IT og telefon:
Til byrådsmedlemmer udleveres en smartphone, en Ipad med mobilopkobling og tastatur, samt der stilles en internetforbindelse til rådighed på hjemmeadressen (hjemmearbejdspladsen).
Såfremt byrådsmedlemmet ikke ønsker mobiltelefon udleveret, kan byrådsmedlemmet vælge i stedet, at få udbetalt et telefontilskud på kr. 129,00 pr. måned.
Alt det udleverede IT-udstyr er kommunens ejendom. Ved byrådsperiodens ophør kan det udleverede materiale købes af byrådsmedlemmet til den aktuelle markedsværdi. Såfremt telefonen anvendes til privat brug, vil der ske indberetning til SKAT af værdien af fri telefon.

 

Abonnementer:
Til byrådsmedlemmer betales for et abonnement på ”Danske Kommuner”.
Borgmesteren har derudover mulighed for at tegne avisabonnement på nødvendige aviser.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Særlige forhold vedrørende borgmester, 1. viceborgmester og udvalgsformænd
Efter Stl. § 16, stk. 6, kan en udvalgsformand, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ikke modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der udføres i dennes egenskab af udvalgsformand.
Ved afgrænsningen af, om hvervet varetages af den pågældende i egenskab af udvalgsformand, kan det være vejledende, om hvervet finansieres ved bevilling inden for det stående udvalgs område, og om sager vedrørende det omhandlede hverv i givet fald vil skulle forelægges for Byrådet via det stående udvalg.
Udvalgsformanden vil endvidere ikke kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i kurser mv, der vedrører udvalgets forretningsområde.
Det forhold, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester modtager fast viceborgmestervederlag afskærer ikke generelt den pågældende fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men erstatning kan ikke oppebæres for varetagelse af hverv, hvor viceborgmesteren optræder i sin egenskab af viceborgmester.
Det bemærkes, at borgmesteren og udvalgsformænd som udgangspunkt har tilsvarende krav på og adgang til udgiftsgodtgørelse i medfør af Stl. § 16, stk. 10 og 11 som andre byrådsmedlemmer. Efter § 16, stk. 12, kan borgmesteren dog ikke modtage godtgørelse af udgifter til pasning af syge nære pårørende.
Der er ikke hjemmel til at yde befordringsgodtgørelse til borgmester og udvalgsformænd i forbindelse med almindelige arbejdsdage uden møder.

 


Stedfortrædere

Hvis et byrådsmedlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde på grund af sin helbredstilstand, kan stedfortræderen indkaldes til at deltage i stedet for, jf. Stl. § 15, stk. 1.
Et byrådsmedlem kan have lovligt forfald af andre grunde, f.eks. graviditet og barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, ferie mv. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, jf. Stl. § 15, stk. 2.

 

Stedfortræderen indkaldes til at deltage i et enkelt møde:
Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår, at stedfortræderen alene vil modtage diæter, eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for positive udgifter og befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et enkelt byrådsmøde.

 

Stedfortræderen indkaldes i en længere periode:
Det fremgår endvidere af vederlagsbekendtgørelsen, at stedfortrædere, som midlertidigt, men over en længere periode er medlem af Byrådet, vederlægges efter samme regler som byrådsmedlemmer. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af Byrådet.
Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg ydes en forholdsmæssig del af udvalgsvederlaget.

 

Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer

Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i Stl. § 16a.

Byrådet kan vælge at yde ikke-byrådsmedlemmer

 • diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16a, stk. 1, for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder mv., som ikke honoreres eller vederlægges efter andre regler, og
 • de godtgørelsestyper, der er nævnt i Stl. § 16, stk. 10 for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter.

Godtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer for andre udgifter i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv forudsætter konkret beslutning i Byrådet.

 

Skatteregler

Rejsegodtgørelse:
a) Møder og kurser inden for samme dag
Byrådets medlemmer får alene dækket positive udgifter for deltagelse i møder, der afholdes uden for egen bopælskommune og inden for et døgn.
Rejsegodtgørelsen er skattefri.
b) Møder og kurser der forudsætter overnatning
Ved møder og kurser, der forudsætter overnatning, ydes der rejsegodtgørelse med fradrag for betalte måltider efter ligningsrådets satser.
Rejsegodtgørelsen er skattefri.

 

Befordringsgodtgørelse:
Der kan ydes skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 gange, der køres fra hjem til samme arbejdsplads. Fra 61. mødedag skal der betales skat af befordringsgodtgørelsen.
LØN er opmærksom på, hvornår befordringsgodtgørelsen bliver skattepligtig og trækker skat af befordringsgodtgørelse fra dette tidspunkt.
Det skal bemærkes, at byrådsmedlemmet – i de situationer, hvor der sker beskatning af befordringsgodtgørelsen – kan foretage almindeligt fradrag for befordringsudgifter på selvangivelsen.

 


Procedureregler – kontrol

Udbetaling af diverse godtgørelser samt tabt arbejdsfortjeneste sker månedsvis bagud. Byrådsmedlemmet indberetter, hvilke møder han/hun har deltaget i og hvor mødet afvikles samt hvilke ydelser, der bedes udbetalt i den forbindelse.
På baggrund af det konstituerende møde samt senere udpegninger foretaget af Byrådet udarbejdes en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som det enkelte byrådsmedlem sidder i. Administrationen har derfor kendskab til, hvilke hverv, der berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diverse godtgørelser og foretager i relation hertil en kontrol af de angivne møder.

Administrationen undersøger:

 • om mødet er omfattet af Stl. § 16, stk. 1, litra a-b
 • om kurset/konferencen er omfattet af reglerne i Byrådets kursusregulativ
 • om et arrangement er omfattet af § 16, stk. 1, litra f, alternativt litra g.

Opgørelsen af erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste sker som beskrevet ovenfor. For så vidt angår varigheden af byrådsmøder og møder i de stående udvalg konfereres med mødeprotokollen, som indeholder oplysning og start- og sluttidspunkt.
For så vidt angår andre møder indestår byrådsmedlemmet med sin underskrift for, at oplysningen om deltagelse samt mødets varighed er korrekt.
Administrationen foretager endvidere en kontrol af omfanget af kørte kilometer, hvortil der ønskes befordringsgodtgørelse.
Administrationen gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og afklarer spørgsmål med pågældende medlem, hvis oplysningerne giver anledning til tvivl.
Hvis oplysninger afgivet af byrådsmedlemmet ikke er fyldestgørende, rettes der henvendelse til byrådsmedlemmet med henblik på at få manglen afhjulpet.

Middelfart Kommunes regulativ vedrørende byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer

 

§1

Middelfart Byråd fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Byrådet finder omfattet af lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 16, stk. 1, litra c.


Kurser og kursuslignende arrangementer

§2

Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.
Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser.
Stk. 3. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Middelfart Kommune.

§3

Kurser, der henvender sig til byrådspolitikere, og som i væsentligt omfang vedrører

 • kommunernes styrelse,
 • lovgivning og aftaler mv. på det kommunale område,
 • kommunens budgetlægning og økonomistyring, og
 • Kommunens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder Byrådet og dets udvalg varetager, jf. styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune, anses for relevante.

Stk. 2. Kurser, der henvender sig til byrådspolitikere, og er udbudt af'

 • Middelfart Kommune,
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling - COK
 • Kommunernes Landsforening - KL,
 • Danske Regioner, og
 • KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark, anses for relevante.

Stk. 3. Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra b, anses tillige relevant for det pågældende medlem.


Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse mv.

§4

Deltagelse i kurser er omfattet af byrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1.
Stk. 2. For medlemmer af Byrådet, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som falder ind under§§ 2 og 3.
Stk. 3. Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10, i forbindelse med kurser, som falder ind under §§ 2 og 3.


Administration

§5

Regulativet administreres i overensstemmelse med hidtidig praksis af Staben, der indenfor regulativets rammer tager stilling til modtagne kursusansøgninger. Byrådsmedlemmerne skal holde sig orienteret om kursustilbud, som er omfattet af§§ 2 og 3. Staben sørger for tilmelding.
Stk. 2. Kursustilbud, som retter sig mod byrådspolitikere, men ikke umiddelbart er omfattet af opremsningen i § 3 forelægges Økonomiudvalget, som vurderer, om kurserne er omfattet af lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra c.


Ikrafttræden mv.

§6

Regulativet gælder for en kommunal valgperiode. Opregningen af relevante kurser i § 3 kan dog udvides i forbindelse med godkendelse af konkrete kurser, jf. § 5, stk. 2.
Stk. 2. Regulativet skal genbehandles på Byrådets første ordinære møde i hver ny valgperiode.

§7

Regulativet gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser udenfor Danmark forelægges Økonomiudvalget til vurdering.

§8

Regulativet træder i kraft med Middelfart Byråds vedtagelse herom.

 


Regulativet er vedtaget af Middelfart Byråd på møde den 23. juni 2014.