Har du en ide til et kulturarrangement eller spørgsmål til Kulturpuljen, så er du velkommen til at kontakte kulturkonsulenten via Middelfart Bibliotek på tlf. 8888 5210. Herunder kan du læse mere om de formelle rammer for Kulturpuljen. 

Luk alle
Åben alle

Foreninger og enkeltpersoner kan søge puljen.

Koncerter, teaterforestillinger, ”camps”, tværgående kulturprojekter og kunst- og kulturarrangementer.

Puljen er på kr. 120.000 årligt. Der gives støtte til aktiviteter mellem 2.000-40.000 kr.

Ved ansøgninger til kulturpuljen er det en forudsætning, at

 • aktiviteten skal foregå i Middelfart Kommune
 • aktiviteten har lokal forankring og interesse
 • aktiviteten ikke er afholdt før efter udløbet af den førstkommende ansøgningsfrist
 • der redegøres for formål og ide med arrangementet
 • der er offentlig adgang til arrangementet
 • budget for finansiering af arrangementet vedlægges ansøgningen
 • ansøgeren gør rede for overvejelser om hvordan aktiviteten kan gennemføres bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling
 • der i PR-materiale anføres, at der er ydet støtte fra Middelfart Kommune

 

Desuden lægger Børn, Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart kommune vægt på at

 • der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag
 • aktiviteten understøtter Middelfart kommunes vision "Vi bygger broerne" og de politiske mål, særligt "Flere aktive i kulturlivet", "Flere kulturoplevelser" og "Flere unge med i fællesskaber"
 • aktiviteten er kulturelt nytænkende og iværksætter nye initiativer
 • ansøgeren yder en grad af egenfinansiering, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter.

 

Kulturpuljen støtter ikke

 • projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed - herunder private arrangementer
 • dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft.