Luk alle
Åben alle

Foreninger og enkeltpersoner kan søge puljen.

Koncerter, teaterforestillinger, ”camps”, tværgående kulturprojekter og kunst- og kulturarrangementer.

Puljen er på kr. 120.000 årligt. Der gives støtte til aktiviteter mellem 2.000-40.000 kr.

Ved ansøgninger til kulturpuljen er det en forudsætning, at

 • aktiviteten skal foregå i Middelfart Kommune
 • aktiviteten har lokal forankring og interesse
 • aktiviteten ikke er afholdt før efter udløbet af den førstkommende ansøgningsfrist
 • der redegøres for formål og ide med arrangementet
 • der er offentlig adgang til arrangementet
 • budget for finansiering af arrangementet vedlægges ansøgningen
 • ansøgeren gør rede for overvejelser om hvordan aktiviteten kan gennemføres bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling
 • der i PR-materiale anføres, at der er ydet støtte fra Middelfart Kommune

 

Desuden lægger Børn, Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart kommune vægt på at

 • der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag
 • aktiviteten understøtter Middelfart kommunes vision "Vi bygger broerne" og de politiske mål, særligt "Flere aktive i kulturlivet", "Flere kulturoplevelser" og "Flere unge med i fællesskaber"
 • aktiviteten er kulturelt nytænkende og iværksætter nye initiativer
 • ansøgeren yder en grad af egenfinansiering, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter.

 

Kulturpuljen støtter ikke

 • projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed - herunder private arrangementer
 • dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft.