Luk alle
Åben alle

Ansøgningsfrist

Der er tre ansøgningsfrister årligt, 1. april, 1. august og 1. december, til støtte til aktiviteter, der foregår i efterfølgende kvartal.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Stab, Kultur og Fritidsafdelingen på tlf. 8888 5500 eller via sikker mail:

Foreninger og enkeltpersoner kan søge puljen.

Koncerter, teaterforestillinger, ”camps”, tværgående kulturprojekter og kunst- og kulturarrangementer.

Puljen er på kr. 120.000 årligt. Der gives støtte til aktiviteter mellem 2.000-40.000 kr.

  • Aktiviteten skal have lokal forankring og interesse. Ansøgeren bedes gøre rede for, hvordan børn og unge involveres/kan involveres i aktiviteterne.
  • Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
  • Arrangementet må ikke stride mod gældende lovgivning.
  • Ansøgerne har som udgangspunkt ydet en grad af egenbetaling, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter.

NB ! Ansøgninger, der behandles i folkeoplysningsregi, kan ikke søge støtte fra kulturpuljen.

Ansøgninger på over kr. 10.000 behandles i BKF-udvalget. Andre behandles i Stab, Kultur og Fritidsafdelingen.

Behandling af ansøgninger kan tage fra 14 dage til 1½ måned, efter ansøgningsfristen er udløbet. Afgørelsen meddeles skriftligt til arrangøren.