Luk alle
Åben alle

For at blive godkendt til et fleksjob, skal din arbejdsevne være varigt og væsentligt nedsat. Du kan først blive godkendt til et fleksjob, når vi har afprøvet, om det er muligt for dig at varetage et almindeligt arbejde.
Du kan ikke blive godkendt til et fleksjob, hvis du er over folkepensionsalderen.

Det er Job- og Vækstcenter Middelfart, der godkender og bevilger fleksjob efter indstilling fra et 'rehabiliteringsteam'.

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og evt. uddannelsesområdet. Hovedreglen er, at du selv deltager i møder med rehabiliteringsteamet sammen med din beskæftigelsesrådgiver.

I Job-og Vækstcenter Middelfart vil vi i tæt samarbejde med dig arbejde målrettet på, at du hurtigst muligt kommer i job. Du kan i den forbindelse forvente hyppig kontakt med din fleksjobvejleder og jobformidler med fokus på jobmål, udvikling og jobsøgning.

Din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

Husk, at du skal orientere Job- og Vækstcenter Middelfart, hvis der sker ændringer vedrørende indtægt, ferie, flytning, SU og andet, der kan have betydning for fleksløntilskuddet.

Som ansat i et fleksjob optjener du ret til 25 dages betalt ferie om året. Enten som løn under ferie eller som feriegodtgørelse. Dette gælder uanset, hvor mange timer du arbejder om ugen.

 

Hvis du arbejder mindre end 5 dage om ugen

Hvis du som fleksjobber arbejder mindre end fem dage i ugen, skal du også holde ferie på de dage, der ikke er arbejdsdage. Det betyder, at hele ugen tæller med, hvis du ønsker at holde ferie på alle ugens arbejdsdage.
Hvis du fx arbejder mandag og onsdag i en uge og søger om en feriedag for mandag, vil det tælle som 2 dage.
Du skal desuden være opmærksom på, at der ikke udbetales ledighedsydelse på helligdage.

 

Tilskud til din fleksløn under ferien

Hvis du modtager løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få fleksløntilskud under ferien.
Tilskuddets størrelse bliver udregnet på baggrund af den udbetalte løn eller feriegodtgørelse. Nøjagtig på samme måde, som når du ikke holder ferie i fleksjobbet.

 

Ferie kan afholdes samtidig med, at du optjener den

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. "Samtidighedsferie" kaldes den, og består af:

• et ferieår, hvori ferien optjenes
• en ferieafholdelsesperiode, indenfor hvilken ferien skal afholdes.

Et ferieår løber fra 1. september indeværende år til 31. august i det følgende år.
Ferieafholdelsesperioden, det vil sige den periode, du skal holde din optjente ferie, løber ligeledes fra 1. september indeværende år, men helt til 31. december i det følgende år.
Du kan med andre ord afholde din ferie i samme periode, som du optjener den, plus i 4 måneder efter.

 

Mulighed for ferie på forskud

Har du ikke ”gemt” feriedage fra det gamle ferieår, kan du henvende dig til din arbejdsgiver og høre, om der kan indgås en aftale om afholdelse af ferie forud.
Såfremt du får feriedage på forskud, skal du være opmærksom på, hvor meget ferie du ønsker fremadrettet for at være sikker på, at du har optjent feriedage til afholdelse af ferie.

Hvad gør jeg, hvis jeg har tvungen ferie?

Vær opmærksom på, at nogle arbejdspladser har perioder med tvungen ferie. Hvis du har tvungen ferie og allerede har brugt den ferie, du har opsparet med feriegodtgørelse, eller hvis du allerede har brugt al din ledighedsydelse under ferie, har du ikke ret til fleksløntilskud eller ledighedsydelse under tvungen ferie.

 

Husk at lave aftale i god tid før du afholder ferie

Hvis du skal afholde ferie, skal du give Jobcenteret i Middelfart besked, før ferien afholdes. Ferien aftales med din ydelsessagsbehandler.

Har du ikke optjent feriepenge/ferie med løn, har du mulighed for at ansøge om ferie med ledighedsydelse.

Hvis du skal søge om ferie med ledighedsydelse, skal du gøre dette SENEST 14 dage før, ferien afholdes. Ferien aftales med din beskæftigelsesrådgiver.

 

Ledighedsydelse og ny ferielov

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. "Samtidighedsferie" kaldes den, og består af:

  • et ferieår, hvori ferien optjenes
  • en ferieafholdelsesperiode, indenfor hvilken ferien skal afholdes.

Et ferieår løber fra 1. september indeværende år, til 31. august i det følgende år.
Ferieafholdelsesperioden, det vil sige den periode, du skal holde din optjente ferie, løber ligeledes fra 1. september indeværende år, men helt til 31. december i det følgende år.

Du kan med andre ord afholde din ferie i samme periode, som du optjener den, plus i 4 måneder efter.
Modtager du ledighedsydelse, optjener du hver måned ret til 2,08 feriedage med ledighedsydelse.
"Ubrugt" ferie kan ikke overføres til kommende ferieår, men bortfalder.

 

Har du feriepenge fra din arbejdsgiver

Har du optjent feriegodtgørelse i et tidligere ansættelsesforhold og afholder ferie som en betingelse for at modtage feriepenge, kan du få suppleret feriepengene under din ferie med ledighedsydelse.

Dog kan feriepenge og ledighedsydelse tilsammen højst udgøre det beløb, du kunne have fået i ledighedsydelse. Har du f.eks. feriepenge til 10 dage, betyder det, at du ikke kan få ledighedsydelse for de samme 10 dage - altså 2 uger. Derfor stopper din ledighedsydelse for de dage, hvor du modtager feriepenge, men med et supplement vil du for hele måneden få en udbetaling, så dine feriepenge og supplement af ledighedsydelse tilsammen udgør månedssatsen for ledighedsydelse.

 

Automatisk udbetaling af feriepenge ved ferieårets udløb

Feriepenge, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal som udgangspunkt fradrages i ledighedsydelsen efter de almindelige regler om fradrag for indtægter.

Fleksydelsen minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob.

Hvem kan få fleksydelse?

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser. Du skal blandt andet:

  • Have nået din fleksydelsesalder.
  • Være visiteret til et fleksjob og have været det i mindst tre måneder.
  • Betale fleksydelsesbidrag.
  • Have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Så har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål, så kan du læse mere på borger.dk, herunder hvordan du kontakter Udbetaling Danmark.