Vi opfordrer dig til at anmelde indrejse via vores selvbetjeningsløsning, før du møder personligt i Borgerservice, hvilket gør din ekspedition af indrejsen hurtigere.

Du kan også bestille tid ved at ringe til Borgerservice på telefon 8888 5500 i vores telefontid.

 • Dit ophold skal vare i mere end tre måneder
 • Du/I skal have en bolig eller et andet fast opholdssted til rådighed og have dokumentation for eventuelt lejemål
 • EU-Opholdsdokument fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) eller opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen.
 • Legitimation pas eller kørekort
 • Lejekontrakt. Flytter du ind på en adresse, hvor der i forvejen bor en person, skal du have en underskrevet erklæring fra denne om, at du bor på adressen
 • Ansættelseskontrakt
 • Eventuelt vielsesattest
 • Eventuelt navne- eller dåbsattest på dit barn/dine børn, hvis de også indrejser.

Er dokumenterne ikke på dansk, engelsk eller tysk, skal de være oversat af en autoriseret oversætter.

Hvis du er EU-borger og ønsker at flytte til Middelfart Kommune, kan du med fordel henvende dig til International Citizen Service (ICS) http://icitizen.dk/. Her kan du få hjælp til indrejse - herunder udstedelse af registreringsbevis, skattekort m.v.

Hvis du ikke er EU-borger, kræver det opholdstilladelse udstedt af udlændingestyrelsen https://nyidanmark.dk/en-GB. Når du har din opholdstilladelse, skal du møde personligt op i borgerservice i din bopælskommune og blive registreret.

Hvis jeg flytter til Danmark

Du kan registreres som tilflyttet Danmark fra udlandet i CPR, hvis:

 • du allerede opholder dig i Danmark og skal opholde dig her i landet i over 3 måneder,
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, og
 • du har lovligt ophold i Danmark.

Det sidstnævnte krav betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse/-bevis for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Du skal anmelde din tilflytning i borgerservice i tilflytningskommunen senest 5 dage, efter du har fået en bopæl eller et fast opholdssted samt en opholdstilladelse/-bevis i Danmark.

Du skal møde personligt frem med den fornødne dokumentation. Det er op til kommunen at vurdere, hvilken dokumentation der er nødvendig.

Hvis du ønsker yderligere information om procedure m.v., kan du søge det på din tilflytningskommunes hjemmeside.

På denne side kan du læse hvilke regler, der gælder for dig i forhold til dit statsborgerskab.

Nordiske statsborgere

Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når: 

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark.

Ikke-nordiske statsborgere

Hvis du er tilflytter fra et andet nordisk land, uanset dit statsborgerskab, eller statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz (og dine familiemedlemmer fra tredjelande) har du pligt til at anmelde indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder,
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, 
 • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne om at du er fritaget herfor.

Øvrige ikke-nordiske statsborgere

Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted
 • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne, om at du er fritaget herfor.

Notification of change of address

To notify change of address, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

For more information about changing of address and housing in Denmark: