Luk alle
Åben alle

For at kunne søge puljen skal følgende være opfyldt:

 • Ansøger er en godkendt folkeoplysende forening.
 • Der skal være kvalitet i foreningens tilbud, så skoleeleverne oplever, hvad foreningen kan byde på.
 • Ansøgning skal være modtaget, før afholdelse af forløbet.

Der kan ydes tilskud til:

 • Aflønning af instruktører/undervisere (maks. 200 kr. pr. undervisningslektion)
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 • Omkostninger til undervisningsrekvisitter.
 • Foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb.
 • Større forløb i samarbejde med andre foreninger.

 

Vi anbefaler, at I:

 • Udarbejder en samarbejdsaftale med skolen.
 • Undersøger hvilke læringsmål der er for det fag, I underviser i. Se på www.emu.dk 
 • Udgangspunktet for puljen er, at det skal være nemt at søge puljen. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives hurtigt svar fra forvaltningen.

Forvaltningen stiller sig til rådighed, hvis der er brug for sparring eller hjælp til udvikling af forløb eller oprettelse på platformen skolenivirkeligheden.dk.

Kontakt Kultur og Fritid på tlf. 8888 5500 eller send sikker post via din digitale postkasse: