Luk alle
Åben alle

Byrådet vedtog den 7. december 2020 DK2020 Klimaplanen for Middelfart Kommune.

DK2020 er navnet bag et stort klimapartnerskab, hvor samtlige af landets kommuner er inviteret til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. DK2020 er oprindeligt startet af Realdania sammen med det internationale bynetværk C40 og tænketanken Concito. Målet er at tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning ’The Climate Action Planning Framework (CAPF)

Middelfart Kommune er den første kommune på Fyn og den kun femte kommune i hele landet, som har vedtaget en DK2020-plan, som sætter ambitiøse mål for de næste 30 års klimaarbejde i kommunen. Det skete i december 2020.

Målet med DK2020-planen er, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau.'

Læs den korte version af DK2020 Klimaplanen for Middelfart Kommune:

Vi går forrest – sammen.
Middelfart Kommunes DK2020 Klimaplan – kort fortalt (PDF)

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om DK2020 og finde den fulde DK2020-Klimaplan, den politiske klimaaftale mv. på Klimalaboratoriets side:

Middelfart Kommune ønsker at være på forkant med tilpasning til klimaforandringerne. Med udgangspunkt i denne strategi, blev Klimatilpasningsplanen for 2014-2017 udarbejdet. Middelfart Kommune har siden da opbygget en styrkeposition blandt danske kommuner på klimatilpasnings- og klimaforebyggelsesområdet.

Vi går foran, præger udviklingen og involverer borgere, foreninger, skoler, virksomheder m.v. i konkrete initiativer, som løser klimaudfordringer, skaber bedre byrum, styrker fællesskaber og understøtter den grønne omstilling.

Formålet med en ny klimatilpasningsstrategi samt klimatilpasningsplan, er at bygge videre på erfaringerne vi har fået med klimatilpasningsarbejdet, og med den nye viden, der er kommet siden sidst, beskrive ambitiøse rammer og indsatser for at Middelfart Kommunes forsat er en af Danmarks førende klimakommuner.

Læs Strategi for klimatilpasning (PDF)

Læs Klimatilpasningsplan 2022-2026

Målet med Middelfart Kommunes stiplan er at skabe et sammenhængende og attraktivt system af transportforbindelser, der binder bysamfundene i kommunen sammen. Målet er også en styrkelse af mulighederne for at komme ud i naturen gennem udbygning af et mere sammenhængende system af rekreative forbindelser.

Vigtige elementer i stiplanen er:

  • Gennemførelse af en lang række store og små projekter, der skaber sikre skole- og pendlerveje.
  • Gennemførelse af en række mindre stiprojekter, der forbedrer nettet af rekreative stier.
  • Pulje med midler til lokale stier efter forslag fra lokalsamfundene - læs mere om, hvordan du søger puljen.
  • Realisering af visionen om en banesti på og ved det gamle baneterræn mellem Middelfart og Holse/Harndrup og gerne videre mod nordøst og øst.
  • I gangsætning af projekter, der på sigt kan bidrage til realisering af visionen om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Varbjerg i nord til Sønder Aaby i syd og med forbindelse til kyststier i nabokommunerne.

Stiplanen blev vedtaget af byrådet d. 7. april 2015.

Se Stiplan for Middelfart Kommune (PDF)

Se bilag til Stiplan for Middelfart Kommune (PDF)

Formålet med Bygnings- og arkitekturpolitikken er at sætte de arkitektoniske rammer og mål for realisering af Byrådets vision.

Arkitekturpolitikken er et vigtigt delelement i den samlede vision, der spænder lige fra den helt overordnede strategi til mål, rammer og konkret arkitektonisk og fysisk udvikling af kommunen. Bygnings- og arkitekturpolitikken skal på den måde bidrage til en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling for hele kommunen, i byerne, landsbyerne og i det åbne land.

Se Bygnings- og Arkitekturpolitikken

 

Arkitekturens Dag og Arkitekturprisen

Afholdelsen af Arkitekturens Dag og uddeling af Arkitekturprisen er besluttet af Byrådet i 2011 med den vedtagne Bygnings- og Arkitekturpolitik.

 

Arkitekturens Dag

I starten af oktober afholdes arkitekternes internationale kampdag landet over. Arkitektforeningen definerer hvert år et tema, som udpeges som indsats- og fokusområde. Formålet med Arkitekturens Dag er at vise, hvad arkitektur handler om og hvad vi kan bruge den til samt skabe debat om et aktuelt tema.

I Middelfart Kommune afholdes dagen hvert år med aktuelle arrangementer i tilknytning til årets tema, hvor alle har mulighed for at deltage i dagen. Det kan være i form af udstillinger, byvandringer, foredrag, konkurrencer, åbent hus mm.

 

Arkitekturprisen

Har du kendskab til nybyggeri eller gennemførte renoveringer, som fortjener særlig anerkendelse og opmærksomhed? Hvis du mener at have et bud på kandidater til den arkitekturprisen, så send din indstilling til Teknisk Forvaltning. Eneste betingelse er, at byggeriet er udført indenfor kommunegrænsen og at det er afsluttet i forrige kalenderår.

Send adressen på bygningen og gerne et par billeder til teknik@middelfart.dk, hvert år senest 1. august.

Arkitekturprisen kan uddeles til arkitektur i alle størrelser og afskygninger, blot skal det bidrage positivt til det offentlige rum og de fælles fysiske rammer i kommunen – i byen såvel som på landet. Der kan således både præmieres landskabsarkitektur, torve, pladser, nybyggeri, tilbygninger, renoveringer og sommerhuse m.fl. Arkitekturprisen uddeles hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag, der afholdes i starten af oktober.