Bosteder

Middelfart Kommunens bosteder er tilbud til voksne over 18 år, der har brug for særlig støtte i hverdagen.

Du kan læse mere om de forskellige bosteder nedenfor. 

Luk alle
Åben alle

Fælleshåb er et botilbud til voksne over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til borgere, som kan have brug for særlig støtte på grund af medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Fælleshåb har 32 lejemål til rådighed, som alle er ældre- og handicapvenlige boliger. Botilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov for støtte, den handleplan og de aftaler, der foreligger mellem kommunen, borgeren og medarbejderne.

 

Fælleshåbs formål

Formålet er at yde en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, som tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Borgerne på Fælleshåb har som udgangspunkt brug for omfattende støtte. Formålet er at give den nødvendige støtte, så der opnås en sammenhængende indsats. Der er fokus på udvikling, fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer, så borgeren får mulighed for at få et liv i læring.

 

Pædagogikken

Fælleshåb anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, som tilgodeser den enkeltes ønsker, mål og individuelle behov.

 

Faglige tilgange

 • Anerkendende tilgang
 • Neuro-pædagogisk tilgang
 • Relations pædagogisk tilgang
 • KRAP

 

Metoder

 • Neuro-pædagogik
 • KRAP
 • Low Arousal
 • NUZO
 • Social Story
 • Rehabiliterende tilgang

Udgangspunktet for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats på Fælleshåb er, at alle mennesker har et potentiale for at udvikle sig og opnå en indholdsrig tilværelse.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, motivationsfaktorer og udviklingspotentiale.

Hensigten er at støtte så vidt muligt og give borgeren indsigt i egne evner og muligheder.

På Fælleshåb imødekommes borgerens fysiske, sundhedsmæssige, følelsesmæssige og sociale behov. Den pædagogiske indsats tilpasses derfor ud fra borgerens forudsætninger.

 

Målsætning for tilbuddet

Der udarbejdes mål i samarbejde med borgeren i forbindelse med handleplansmøder.

Der udarbejdes delmål, som skal sikre borgerens ønsker, drømme og behov. Dette sker ved afklaringssamtaler med borgeren og eventuelt pårørende for at afstemme forventninger og indgåelse af konkrete aftaler for samarbejdet.

 

Boligen, faciliteter og omgivelser

Fælleshåb ligger på Vestfyn ca. 8 km uden for Middelfart, tæt på naturen med kort afstand til skov og strand. Sammen med Fælleshåbs egne udendørsarealer giver dette rig mulighed for et aktivt udendørsliv.

Vi har egen bus og bil, der kan anvendes til lægebesøg, indkøb, frisør m.m., og der er mulighed for offentlig transport med rutebil og teletaxa. De nærmeste indkøbsmuligheder ligger i Middelfart, Båring, Brenderup og Nørre Aaby.

Fælleshåb har 32 lejligheder fordelt på 4 huse, som indeholder eget badeværelse og tekøkken, i husene findes også fælleskøkken og opholdsrum.

 

Aktiviteter

Der er mulighed for at låne lokaler til for eksempel fødselsdagsfester og andre private sammenkomster.

Udendørsarealerne med frugttræer og græsplæner kan bruges til boldspil og afslappende ture i området. Endvidere er der et stort sanseområde med bålplads, hængekøjer og udendørs motions- og bevægelsesredskaber.

 

Handicaptilgængelighed

På Fælleshåb er både de private lejemål og fællesarealerne indrettet handicapvenligt.

 

Samarbejdet med pårørende

Vi har et tæt samarbejde med pårørende, i det vi ser dem som væsentlige i borgerens trivsel.

Pårørende er en vigtig ressource, og borgeren samarbejder tæt med dem, der hvor det giver mening, og hvor den enkelte ønsker det.

 

Kontakt

Center for Handicap Fælleshåb
Bogensevej 123
5500 Middelfart
Tlf. 8832 4100

Guldregnen er et botilbud til borgere over 18 år, der har betydelig psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale udfordringer.

Den hjælp og støtte, som Guldregnen tilbyder, tager afsæt i Middelfart Kommunes strategi for fremtidens velfærd:

”Strategien for fremtidens velfærd bygger på en rehabiliterende tilgang til borgerne og handler grundlæggende om, at vi arbejder for, at borgerne lykkes. Det betyder, at vi møder borgerne i øjenhøjde og med udgangspunkt i netop deres behov, ønsker og drømme. Vi arbejder med individuelt tilpassede, fleksible løsninger, målrettede og tidsafgrænsede forløb med fokus på effekten af indsatserne, med involvering af borgernes netværk og en høj grad af koordinering på tværs”.

Det betyder, at på Guldregnen får borgeren støtte til at bringe alle ressourcer i spil, for dermed at sætte fokus på udvikling og muligheder.

På Guldregnen tilrettelægges hverdagen i overensstemmelse med den handleplan som borgeren, Guldregnen og sagsbehandler i fællesskab har lagt for opholdet.

 

Guldregnens formål

Guldregnens medarbejdere tilbyder hjælp og guidning, som har til formål at støtte og skabe motivation i borgerens recoveryproces.
Dette er meget personlig og individuel metode, som bygger på viden og forventning om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom.

 

Pædagogik

På Guldregnen arbejdes der ud fra en rehabiliterende tankegang. Den bygger på en målrettet, tidsbestemt og tværfaglig samarbejdsproces mellem borger, medarbejdere og pårørende.
Som udgangspunkt har den enkelte ansvaret for eget liv, med de muligheder og udfordringer det indebærer. Medarbejderne vil derfor gennem en åben og reflekterende dialog i samarbejde med borgeren skabe betingelserne for, at der kan opnås forandring og udvikling.
Det har stor betydning, at den oplever kontakt, omsorg og støtte til at omlægge sit liv. Der lægges derfor vægt på brugen af anerkendende og jeg-støttende pædagogiske tilgange.

 

Metoder

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, der benyttes ud fra borgernes ønsker, mål og individuelle behov:

 • Systemisk tilgang
 • Kognitive behandlingsformer, herunder social færdighedstræning
 • Miljøterapi
 • Jeg–støttende samtaler
 • Rehabilitering
 • Recovery
 • Anerkendende samtaler
 • NADA

 

Boligen, faciliteter og omgivelser

Guldregnen har 31 toværelses lejligheder. Der er tekøkken samt stort badeværelse, hvor der kan installeres vaskemaskine og tørretumbler.
Til hver lejlighed er der tilhørende terrasse eller altan, som giver borgerne mulighed for at nyde naturskønne omgivelser fra egen bolig.
Guldregnen ligger tæt på skov og strand. Der er gode og nære indkøbsmuligheder, og Middelfart Station ligger kun få minutters gang fra bostedet.

 

Samarbejdet med pårørende

Det er altid borgeren, som bestemmer, hvilke pårørende der kan inddrages i samarbejdet.

 

Kontakt

Guldregnen
Teglgårdsparken 55
5500 Middelfart
Tlf. 8832 4141

 

Tilsynsrapporter

Guldregnen, Sundhedsfagligt, reaktivt - udgående tilsyn 2023

Skovbakken er et botilbud for voksne over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til borgere, som kan have brug for særlig støtte i hverdagen på grund af medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Der er 33 selvstændige og handicapvenlige lejemål til rådighed.
Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov for støtte, den handleplan og de aftaler, der foreligger mellem kommunen, borgeren og medarbejderne.


Skovbakkens formål

Formålet er at yde en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, som tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.
Borgerne på Skovbakken har som udgangspunkt brug for omfattende støtte. Formålet er at give den nødvendige støtte, så der opnås en sammenhængende indsats. Der er fokus på udvikling, fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer, så den enkelte får mulighed for at få et liv i læring.

 

Pædagogikken

Vi anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder som tilgodeser borgerens ønsker, mål og individuelle behov.

 

Faglige tilgange

 • Anerkendende tilgang
 • Neuro-pædagogisk tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • KRAP.

 

Metoder

 • Marte Meo
 • Kontakt-Ø
 • Tegn til Tale (TTT)
 • Brug af pictogrammer og anden billedkommunikation.

Udgangspunktet for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats på Skovbakken er, at alle mennesker har et potentiale for at udvikle sig og opnå en indholdsrig tilværelse.

Vi arbejder værdsættende og anerkendende i samværet med borgeren. Vi tager derfor udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingspotentiale. Hensigten er at støtte og så vidt muligt give borgeren indsigt i egne evner og muligheder.

På Skovbakken imødekommes de fysiske, sundhedsmæssige, følelsesmæssige og sociale behov. Den pædagogiske indsats tilpasses derfor ud fra den enkeltes forudsætninger.

 

Målsætning for tilbuddet

Der udarbejdes mål i samarbejde med borgeren i forbindelse med handleplansmøder.
Der udarbejdes delmål som skal sikre borgerens ønsker, drømme og behov. Dette sker ved afklaringssamtaler med borgeren og eventuelt pårørende for at afstemme forventninger og indgåelse af konkrete aftaler for samarbejdet.

 

Boligen, faciliteter og omgivelser

Skovbakken befinder sig i udkanten på Brenderup på Vestfyn, tæt på naturen. Med kort afstand til skov og strand er der rig mulighed for et aktivt udendørsliv.

Brenderup byder på gode og nære indkøbsmuligheder og via byens foreningsliv med sportsanlæg og andre fritidsaktiviteter, har beboerne på Skovbakken mulighed for at deltage i lokalsamfundet.
På Skovbakken har vi egen bus og bil, der kan anvendes ved lægebesøg, indkøb, frisør m.m. Offentlig transport foregår via rutebil og teletaxa.

Skovbakken har 33 lejligheder på hver 37 m2, og de er alle indberettet med tekøkken og eget bad.
Fællesarealerne på Skovbakken giver beboerne mulighed for hyggeligt samvær og deltagelse i private relationer.

 

Aktiviteter

Der er mulighed for at låne lokaler ved egen fødselsdag.
Den frivillige forening, Skovbakkens Venner, har desuden tradition for at tilbyde forskellige arrangementer i løbet af året.

 

Handicaptilgængelighed

På Skovbakken er både de private lejemål og fællesarealerne indrettet handicapvenligt.

 

Samarbejdet med pårørende

Pårørende er en vigtig ressource og den enkelte, samarbejder tæt med dem, der hvor det giver mening, og hvor der er ønsker om det.

 

Kontakt

Skovbakken
Stationsvej 24
5464 Brenderup
Tlf. 8832 4100

 

Teglgårdshuset er et botilbud til borgere, der er over 18 år og har betydelig funktionsnedsættelse og særlige sociale udfordringer. Borgerne kan få støtte til at håndtere et konfliktfyldt forhold til omgivelserne, forårsaget af psykiske udfordringer. Teglgårdshuset er også til borgere, der har svært ved at honorere krav og forventninger, og som følge heraf har brug for hjælp og støtte i hverdagen, så sociale og personlige kompetencer vedligeholdes og udvikles.
Tilbuddet er individuelt tilrettelagt i henhold til den handleplan, som borger og kommune i fællesskab har lagt for opholdet.

 

Teglgårdshusets formål

Teglgårdshusets medarbejdere tilbyder hjælp og guidning, som har til formål at støtte og skabe motivation i en recoveryproces. Dette er en meget personlig og individuel metode, som bygger på viden og forventning om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom.

 

Pædagogik

I Teglgårdshuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tankegang. Den bygger på en målrettet, tidsbestemt og tværfaglig samarbejdsproces mellem borger, medarbejdere og pårørende.
Som udgangspunkt har borgeren ansvaret for eget liv, med de muligheder og udfordringer det indebærer. Medarbejderne vil derfor gennem en åben og reflekterende dialog i samarbejde med den enkelte skabe betingelserne for, at der kan opnås forandring og udvikling.
Det har stor betydning, at borgeren oplever kontakt, omsorg og støtte til at omlægge sit liv. Der lægges derfor vægt på brugen af anerkendende og jeg-støttende pædagogiske tilgange.

 

Metoder

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, som tilgodeser borgernes ønsker, mål og individuelle behov:

 • Systemisk tilgang
 • Motivationsarbejde
 • Kognitive behandlingsformer, herunder social færdighedstræning
 • Harm reduction
 • Miljøterapi
 • Relationsarbejde
 • Rehabilitering
 • Recovery
 • Anerkendende samtaler
 • NADA

 

Boligen, faciliteter og omgivelser

Teglgårdshuet har 16 lejligheder. Der er tale om toværelses lejligheder med stue, tekøkken og separat soveværelse. Der er desuden eget bad og toilet, hvor vaskemaskine og tørretumbler er installeret.
Der er gode indkøbsmuligheder samt nem adgang til offentlige transportmidler. Middelfart Station ligger kun få minutters gang fra Teglgårdshuset.

 

Fællesarealer

Teglgårdshuset har en stor have med bålplads, stor terrasse og grillmuligheder. Der er fællesarealer, hvor cafemiljø og stue ligger i forlængelse af hinanden. Herudover er der et stort fælleskøkken med mulighed for etablering af madklubber og fælles madlavning.

 

Samarbejdet med pårørende

Det er altid borgeren, der bestemmer, hvilke pårørende der kan inddrages i samarbejdet.

 

Kontakt

Teglgårdshuset
Teglgårdsparken 44
5500 Middelfart
Tlf. 8832 4252

Botræningstilbud 

Luk alle
Åben alle

Søndergade 51 er et tilbud efter Servicelovens §107, dvs. et midlertidigt botilbud.

Søndergade 51 er et botræningstilbud med det formål at unge borgere, der har en udviklingshæmning, er sent udviklet eller har anden kognitiv problemstilling, kan flytte i egen bolig efter endt ophold. Borgeren kan bo i Søndergade i op til 2 år.

 

Formål

Søndergade 51 overordnede formål er, at borgeren bliver i stand til at bo i egen bolig.

Personalet i Søndergade 51 giver individuel støtte og guidning til den enkelte borger. Formålet er at støtte og skabe motivation samt søge at skabe rammerne for den enkelte borgers udviklingsproces og dermed forudsætninger for et godt og så selvstændigt voksenliv som muligt. Der ydes en helhedsorienteret indsats hvor der fokuseres på det hele menneske og dets hverdagsliv der foruden botræning indeholder arbejde/uddannelse og fritidsliv.

Alt dette gøres med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse og medindflydelse.

 

Pædagogik

I Søndergade 51 arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang. Den bygger på en målrettet, tidsbestemt og tværfaglig samarbejdsproces mellem borger, personale, de pårørende og de eksterne samarbejdspartnere som borgeren ønsker at have i sit netværk.

Som udgangspunkt har den enkelte borger ansvaret for eget liv, med de muligheder og udfordringer det indebærer. Personalet vil støtte borgeren i dette og søge at skabe betingelserne for, at der kan opnås forandring og udvikling.

Borgeren aftaler sammen med sagsbehandler og kontaktperson fra Søndergade 51, hvilke indsatsmål, der skal arbejdes med. Sammen med kontaktpersonen aftales delmål og hvordan der skal arbejdes med målet. Det kan være alt fra at lære praktiske færdigheder som madlavning, huske at sætte vækkeur, lave madpakke og til at udvikle sociale kompetencer og arbejde med psykiske udfordringer og mestringsstrategier.

Det har stor betydning, at den enkelte oplever kontakt, omsorg og støtte til at udvikle sig. Det er derfor individuelt, hvad den enkelte borger skal arbejde med. Der lægges vægt på brugen af anerkendende og jeg-støttende pædagogiske tilgange.

Personalet anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, der benyttes ud fra borgerens ønsker, mål og individuelle behov:

 • Rehabiliterende tilgang: udgangspunktet er, hvad borgeren kan selv gør borgeren selv.
 • Systemisk tilgang
 • Motiverende samtale (MI)
 • Jeg-støttende samtale
 • Anerkendende samtaler
 • Struktur vha. skemaer evt. med piktogrammer eller elektroniske hjælpemidler/apps

 

De fysiske rammer

Søndergade 51 er beliggende i hjertet af Middelfart, tæt på gågade og togstation. Huset er et byhus med lille gårdhave og tæt på naboer. Man skal som borger i Søndergade 51 tage hensyn til naboerne udenfor huset såvel som til andre borgere i huset. Huset har en lille gårdhave som man er fælles om at holde samt et skur, her står en fryser med en skuffe til hver. Borgeren har eget værelse med tilhørende badeværelse. I værelset er et lille køleskab samt en vask.

Der er fælles køkken alrum med hårde hvidevare, herunder opvaskemaskine. Der er fælles stue og bryggers med vaskemaskine samt tørretumbler.

 

Krav til beboeren

For at bo i Søndergade 51 skal borgeren være indstillet på aktivt at samarbejde kontinuerligt med indsatsmål og egen udvikling. Derudover skal borgeren overholde de generelle husregler der er sat for at kunne bo Søndergade 51 samt de regler borgerne i Søndergade 51 i fællesskab vedtager sammen på husmøder.
Husregler indebærer bla., opførsel skal foregå efter almindelig skik og brug. Det forventes man tager hensyn til hinanden så Søndergade 51 er et godt sted at være og man har ansvar for egne gæster overholder husets regler.

Euforisende stoffer må ikke forefindes på stedet.

Borgeren skal være aktiv i sin uddannelse eller beskæftigelse. Personalet støtter borgeren hermed. Herunder at opretholde en god døgnrytme og blive klar til hverdagen.

Borgeren skal være aktiv i fællesskabet i Søndergade 51, dvs. være deltagende i planlagte aktiviteter, varetage sine praktiske opgaver i forbindelse med rengøring af fællesareal samt deltage i det ugentlige husmøde. Derudover er det ønskeligt beboeren er aktiv i sin fritid, dvs. gør brug af de aktiviteter der findes i området, herunder Perronen og Cafeen. Dette for at styrke det sociale netværk inden udflytning til egen bolig.

Der er fokus på den enkelte beboers indsatsmål og udviklingsområder i kombination med at være samboende med 3 andre unge mennesker. Det er vigtigt Søndergade 51 er et trygt og godt sted at bo, så alle kan trives. I Søndergade 51 passer vi på hinanden, og der aftales ind imellem nogle fælles aktiviteter for at styrke sammenholdet imellem beboerne. Antallet af aktiviteter er beboerne med til at bestemme på det ugentlige husmøde. Aktiviteter kan være aktiviteter hvor der laves noget sammen i huset, f.eks. spille aften, se film eller fælles madlavning. Der kan også aftales en tur ud af huset, eks. i biograf eller i bowlingcenter. Borgeren betaler for egne udgifter hertil.

 

Opfølgningsmøder

Der er opfølgningsmøde hver 3. måned med borgerens udviklingsteam.

Udviklingsteamet består af sagsbehandler, kontaktperson i Søndergade 51 og evt. kontaktperson fra uddannelse/beskæftigelse/jobcenter.

Pårørende/værge er velkommen til at deltage, hvis borgeren ønsker det.

På mødet evalueres på de indsatsmål borgeren har arbejdet med.

 

Personale

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Borgeren har en kontaktperson, men støttes af alle personaler. Borgeren har kontinuerligt samtale/samarbejde med kontaktperson, i fællesskab aftaler og arbejder de med de delmål beboeren skal arbejde med.
Der er fast tilknyttet 4 personaler.

Borgeren vil udover at modtage støtte til at arbejde med egne indsatsmål, modtage støtte til at deltage i fællesskabet med de andre borgere i Søndergade 51. Borgeren må være indstillet på, der er en vis interaktion med de andre borgere i Søndergade 51 for at kunne bo i Søndergade 51. I hvilket omfang borgerene deltager i sociale sammenhænge sammen, er afhængig af borgerne der bor i huset på det givne tidspunkt.
Personalet kommer som udgangspunkt om morgenen i hverdagene kl. 7.00-8.00 og igen kl. 16.00-22.00. Der er ikke personale om lørdagen eller søndag morgen.

Hvornår der er personale i huset, vil være afhængig af de støttebehov den enkelte beboerne har, og dermed de indsatsmål sagsbehandler bestiller personalet til at yde støtte til.

 

Samarbejdspartnere

 • Pårørende, der bliver inddraget i det omfang, den enkelte beboer ønsker det.
 • Handicap- og psykiatriforvaltningen
 • Center Dag Bostøtte, Handicap og Psykiatri
 • STU Ejby
 • Perronen
 • FGU Middelfart
 • Jobcenteret

 

Kontakt

Botræningstilbud – Søndergade 51
Søndergade 51
5500 Middelfart