Luk alle
Åben alle

Fondskonference 2023 åbnet for tilmelding

Arrangørerne bag fondskonferencen er nu klar med det endelige program og åbner dermed op for tilmeldingerne til dette års fondskonference den 28. februar i Vejen Idrætscenter.

Med et begrænset antal pladser og endnu et spændende program tyder alt på, at Fondskonferencen igen i 2023 vil kunne melde alt udsolgt – så hurtig tilmelding anbefales!

- Vi har arbejdet hårdt på at få det endelige program på plads inden for tidsplanen, og det er lykkedes. Det er ikke kun et godt program, det er et rigtigt godt og meget spændende program, som vi er stolte af at kunne præsentere, fortæller arrangørgruppen som består af repræsentanter fra Billund, Vejen, Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev kommuner.

Årets fondskonference sætter fokus på projekter der passer under FNs Verdensmål nummer 11, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” – og der er tale om projektudvikling og fundraising helt nede på jorden.

Konferencen, som igen i år afholdes i Vejen Idrætscenter, skydes i gang med et oplæg fra Peter Wissing, fra Wissing Sustain. Han kickstarter konferencen ved at pege på, hvad det er foreningerne, kommunerne samt fondene kan supplere hinanden med for at nå i mål med netop verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund.”

Derefter vil deltagerne have mulighed for at deltage i forskellige oplæg og workshops, efter eget valg, og her er mulighederne mange.

Ud over en række rådgivningsvirksomheder kommer fondene selvfølgeligt også: Realdania, Underværker, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden, Friluftsrådet, Velliv Foreningen, Kulturstyrelsen/Creative Europe samt Region Syddanmark og Interreg6A har valgt at bakke op om konferencen og fortæller om deres arbejde med FN’s Verdensmål nr. 11 og hvilke støttemuligheder der er til udvikling af bæredygtige lokalsamfund.

Derudover er det muligt at hente inspiration til egne nye projekter ved en række forskellige oplæg, både fra fonde, projektholdere og rådgivere, ligesom man kan blive klogere på Crowdfunding og hvordan man via sit netværk kan rejse midler til et givent projekt.

- Vi håber programmet bliver taget lige så godt imod som ved Fondskonferencen i 2020, hvor vi måtte melde alt udsolgt i løbet af meget kort tid. Ved evalueringen af sidste fondskonference oplevede vi en stor efterspørgsel på inspirationscases, hvilket vi med dette års program har forsøgt at imødekomme, fortæller arrangørgruppen.

For yderligere informationer:

Fokus Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kommunerne i Trekantområdet har med succes afholdt fondskonferencer hvert andet år til glæde for omkring 450 deltagere fra foreninger, organisationer og ildsjæle i deres kommuner, og nu gentager de succesen. Fondskonferencen 2022 blev desværre aflyst på grund af Covid-19, men konferencens tema er fortsat højaktuelt og gennemføres derfor i 2023 med samme gode program.

Foreninger, ildsjæle og kommuner får med fondskonferencen 2023 igen muligheden for at komme helt tæt på de fonde og puljer, der kan medvirke til at virkeliggøre drømme og ideer. Med denne konference bliver det fjerde gang at kommunerne i Trekantområdet går sammen om at afvikler den succesfulde fondskonference.

Vejen, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Billund og Kolding kommuner vil nemlig endnu en gang være vært ved Fondskonferencen. I 2023 vil fokus være på FNs Verdensmål 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Bæredygtighed omfatter på konferencen både det miljømæssige, økonomiske og sociale aspekt af begrebet. Det overordnede formål med konferencen er at støtte og inspirere foreninger, landsbyer, lokale ildsjæle og kommunerne i deres arbejde med at skabe endnu mere bæredygtige byer og lokalsamfund.

Med konferencen ønsker arrangørgruppen ligeledes at skabe mulighed for at foreninger, NGO’er, fonde samt kommuner kan se potentialet i samskabelsesprojekter og samarbejder på tværs af sektorer til glæde for alle.

Som deltager på konferencen er det muligt at sammensætte programmet, som det passer den enkelte. Dette da aftenen vil være en god blanding af oplæg fra fonde, inspirationsoplæg fra konkrete projekter, konkrete råd om f.eks. crowdfunding og uformelle samtaler om for eksempel støttemuligheder og gode råd til hvordan projektet skal sættes sammen, så det skiller sig ud fra mængden.

Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, og der er derfor ikke åben for tilmelding endnu, men planlægningsgruppen opfordrer alligevel interesserede til at sætte kryds i kalenderen, tirsdag den 28. februar 2023, fra klokken 16-21. Program med mulighed for tilmelding ventes udsendt til januar i det nye år. Indtil da, vil der være mere information på bl.a. kommunernes hjemmesider.

Yderligere informationer:
Sabine Christensen, Fundraising- og Udviklingskonsulent, Middelfart Kommune, tlf. 8888 5010, sabine.christensen@middelfart.dk 

Til foreninger, organisationer, kommuner, ildsjæle og andre fællesskaber:

Fondskonference 2023 i Trekantområdet

Konferencen finder sted i Vejen Idrætscenter den 28. februar 2023, kl. 16.00-21.00.

Bæredygtige byer og lokalsamfund – projektudvikling og fundraising helt nede på jorden.

Kom med til konferencen og hør om støttemuligheder til dine projektidéer

 • Få tips til fondsansøgninger
 • Mød mulige samarbejdspartnere
 • Få en snak med fonde om dit projekt
 • Hør om udviklingsmuligheder for foreninger og kommuner

Formålet med fondskonferencen er at støtte og inspirere foreninger, landsbyer, lokale ildsjæle og kommunerne i deres arbejde med FN’s verdensmål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”.

Bæredygtighed omfatter på vores konference både det miljømæssige, økonomiske og sociale aspekt af begrebet. Peter Wissing, fra Wissing Sustain kickstarter konferencen ved at pege på, hvordan foreningerne, kommunerne samt fondene kan samarbejde for at nå i mål med verdensmål nr. 11.

I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt forskellige oplæg, hvor der kan hentes inspiration til ”Det bæredygtige projekt”, ligesom flere fonde, fx Nordea-fonden, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden samt private erhvervsdrivende inden for fondsbranchen vil være repræsenteret med stande, hvor man kan få en uforpligtende dialog om de mange støttemuligheder. Konferencen rundes af med et oplæg fra Region Syddanmark, der fortæller om den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark” og hvordan den omfavner bæredygtighed.

Tilmeldingsfrist den 14. februar 2023.

Tilmelding er nødvendig. Deltagelse koster 50 kr. pr. deltager inkl. kaffe, te og vand under hele arrangementet, ligesom arrangørerne vil være vært ved en let anretning. Pengene bliver ikke refunderet ved afbud eller udeblivelse.

Find programmet, alt om tilmelding og andre praktiske informationer på: billund.dk/fondskonference 

Yderligere informationer:

 • Fredericia Kommune: Henrik Poulsen, Administrativ projektleder, tlf. 2259 5071, henrik.poulsen2@fredericia.dk
 • Middelfart Kommune: Sabine Christensen, Fundraising- og Udviklingskonsulent, tlf. 8888 5010,
  sabine.christensen@middelfart.dk
 • Haderslev Kommune: Dorte Lange, Koordinator, tlf. 3031 9177, doev@haderslev.dk
 • Billund Kommune: Lærke Noer-Møller, Frivillighedskonsulent, tlf. 7972 7436, lnm@billund.dk
 • Kolding Kommune: Loke E. Petersen, Strategisk konsulent, tlf. 7979 1579, lokep@kolding.dk

Fondskonference 2023 - Program

 • 16.00: Modtagelse og kaffe.

 • 16.30: Velkomst: Præsentation af programmet og praktiske oplysninger.

 • 16.45: Oplæg i plenum v/ Peter Wissing, fra Wissing Sustain. Peter Wissing kickstarter konferencen ved at pege på, hvad det er foreningerne, kommunerne samt fondene mangler hos hinanden for at nå i mål med verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund.”

 • 17.15-20.00: Besøg en stand, før en samtale om dit projekt med fondene, vælg et oplæg og/eller skab netværk. Se liste over oplægsholdere og stande på de næste sider. Imens er der forplejning.

 • 20.15-20.45: Oplæg i plenum v/Jeppe Kristensen fra Region Syddanmark og Lewe Kuhn fra Interreg 6A. Hør om den regionale udviklingsstrategi og Interreg Deutschland-Danmark samt hvordan Region Syddanmark og Interreg arbejder med bæredygtighed og FN’s verdensmål inden for regional udvikling?
 • 20.45: Tak for i dag.

 

17.15-17.45: Spor 1

 • Realdania V/ Projektchef Ditte Marquard Jessen:
  Hør om den filantropiske forening Realdania og Realdanias filantropiske strategi.
 • Slots- og Kulturstyrelsen/Creative Europe:
  Hør om Europa-Kommissionens kulturstøtteprogram, som blandt andet giver økonomisk støtte til kulturprojekter på tværs af de europæiske lande og til udvekslingsophold for kunstnere og kreative.
 • Friluftsrådet:
  Kom og hør om Friluftsrådets tilskudsmuligheder inden for friluftsliv og naturforståelse, og se eksempler på tidligere støttede projekter.
 • Nordea-fondens tilskudsmuligheder:
  Nordea-fonden støtter gode liv og gerne projekter, der styrker fællesskaber i lokalsamfundet. Bliv klogere på din forenings muligheder for støtte og få konkrete råd til hvordan I griber ansøgningen an.

17.45-18.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt.

 

18.15-18.45: Spor 2

 • Crowdfunding v/Michael Eis fra Booomerang:
  Kom og hør hvordan man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og
  gode idéer.
 • Inspirationscase - Bæredygtige lokalsamfund Middelfart:
  Middelfart Kommune modtog tilskud fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje til udvikling af Bæredygtige Lokalsamfund – et projekt i 4 forskellige lokalsamfund, hvor lokalbefolkning sidder om bordet med politikere og forvaltningen.
 • Inspirationscase - Miyawaki-skov i Haderslev:
  Et inspirationsoplæg om tilblivelsen af en miyawaki-skov i Haderslev, som optager 40 gange så meget
  co2 som en almindelig skov under opvæksten. Hør hvordan et grønt nabofællesskab har søgt fondsmidler og om vejen dertil.
 • Inspirationscase - Fælles nyttehave i Sdr. Omme/Filskov:
  Kom og hør et inspirationsoplæg fra Sdr. Omme/Filskov 4H, der i samarbejde med de lokale spejdere i Sdr. Omme har søgt midler til en fælleshave i byen, hvor de nu har mulighed for benytte egen nyttehave mv. til deres arbejde i 4H.

18.45-19.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

 

19.15-19.45: Spor 3

 • Tuborgfondet v/Mikkel Sander:
  Hør om Tuborgfondets støtte til unge og ungeorganisationer inden for 4 indsatsområder:
  - Arbejdsmarked - fra ungdomsliv til arbejdsliv
  - Entreprenørskab - rum for grønne idéer
  - Demokrati - næste generations stemme og deltagelse
  - Kreative Erhverv - vækstlag i rytmisk musik.
 • Velliv Foreningen:
  Velliv Foreningen støtter lokale initiativer, der styrker den mentale sundhed og modvirker udfordringer som ensomhed, angst og depression med op til 60.000 kr. Hør om mulighederne og få eksempler på
  tidligere støttede projekter.
 • Underværker:
  Brænder du for at skabe livskvalitet, nye aktiviteter og nye mødesteder dér, hvor du bor? Og vil du være
  med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du søge Realdanias
  kampagne Underværker om støtte og gøre idéen til virkelighed. Kom og hør om hvad du kan søge til, hvem der kan søge og hvordan du kan søge.
 • Lokale- og Anlægsfonden:
  Fondens tilskudsmuligheder inden for bygge- og anlægsprojekter med fokus på bæredygtigt byggeri.

 

Stande

Fonde:
Realdania
Underværker
Lokale- og Anlægsfonden
Nordea-fonden
Friluftsrådet
Velliv Foreningen
Kulturstyrelsen/Creative Europe
Fundraising-virksomheder
Fonde.dk / Fundraiseren.dk
Grant Manager
Aktiv Fundraising Aps / Fundraising Media ApS
Booomerang
PrimusMotor

Andre:
Place2Book, LAG Billund-Vejen, LAG Haderslev

Kommunerne:
Fundraisere og kommunale støtteordninger m.fl.


Fondskonferencen 2023 arrangeres af:
Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner.

Tilmelding sker via denne side Fondskonference 2023 (billund.dk). Der er tilmeldingsfrist den 14.februar 2023.

Sabine Christensen, Fundraising- og udviklingskonsulent, Middelfart Kommune, tlf. 8888 5010, sabine.christensen@middelfart.dk