Luk alle
Åben alle

Halvvejshuset er et midlertidigt botilbud til dig, der er over 18 år, oplever sociale udfordringer og har brug for støtte til etablere sig i en ny livssituation samt forblive fri fra euforiserende stoffer og alkohol. Du skal have et ønske om forandring, og være i gang med at omlægge dit liv. Vi tilskynder og udfordrer dig til at tage kontrol over dit liv og støtter dig i at afklare og forfølge dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål.

I halvvejshuset bor man tæt, hvorfor du skal være indstillet på at indgå i et socialt forpligtende fællesskab med de øvrige beboere.

Du må ikke indtage alkohol eller stoffer under opholdet i halvvejshuset.

 

Formål

Halvvejshuset er et rehabiliterende og recovery-orienteret tilbud, der har til formål at støtte dig i at mestre livet uden misbrug og komme i egen bolig.

Halvvejshuset er et rækkehus, der ligger i Skrillinge. Her er plads til tre beboere, hvor du har eget værelse. Der deles køkken, bad, stue og have.

Personalegruppen består af fire medarbejdere, som er tværfagligt sammensat.

Personalet er tilgængeligt i dagtimerne i hverdagene.

Der er ikke personale til rådighed i aftentimerne og i weekenderne.

Du skal henvises og visiteres til tilbuddet. Kontakt Social Myndighed eller Rusmiddelcenteret ved interesse.

Social myndighed:
Tlf. 8888 5500

Rusmiddelcenteret:
Tlf. 8888 4740

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.