Kommunen hædrer de sportsudøvere, der har vundet medalje ved verdensmesterskaberne, europamesterskaberne, de nordiske mesterskaber, eller som er blevet danmarksmester eller fynsmester i den forgangne sæson.
Indstillingen sker gennem den klub, som idrætsudøverne repræsenterer.

Ved arrangement kåres der ligeledes idrætsudøvere ud fra indstillinger i forskellige kategorier, der vælges år for år.

Luk alle
Åben alle

Hædring af medaljetagere

Middelfart Byråd ønsker at hædre de idrætsfolk i Middelfart kommune, der har opnået medalje fra verdensmesterskaber til fynsmester. Hædringen gælder for mesterskaber vundet i kalenderåret 2022 og i vinterhalvåret 2021/2022.

For at blive hædret skal idrætsudøveren være medlem af en forening, der er hjemmehørende i Middelfart Kommune.

Indstillingsskema kan rekvireres ved henvendelse til fritid@middelfart.dk. Indstillingerne skal være os i hænde senest onsdag den 1. februar 2023.

Arrangementet afholdes:

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.00
Rådhuset, Nytorv 9, 5500 Middelfart

De indstillede deltagere vil blive indbudt senest fredag den 10. februar 2023 via foreningens digitale postkasse.

Det er vigtigt, at foreningen får deltagerne til at tilmelde sig eller melde afbud til arrangementet senest mandag den 06. marts 2023 til fritid@middelfart.dk 

 


Årets idrætsfrivillig og årets idrætsklub

Til samme arrangement kåres:

  • Årets idrætsfrivillig – prisen gives til en person, som bruger energi og tid på at glæde an-dre, så de kan dyrke deres interesse.
  • Årets idrætsklub – æresprisen gives til en klub, som har gjort noget ekstra som kan in-spirere andre klubber, den gode historie.

Alle foreninger såvel som borgere kan indstille kandidater til de to kategorier. Sidste frist for indstilling er søndag den 5. marts 2023. Læse mere og lav indstillingen her:

https://middelfart.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=0f492a4c-8b3a-46bf-9fde-17f1bedbd68d&r=KursusValg.aspx?id=97936