Kæmpebjørneklo er derfor et stort problem i den danske natur. Den breder sig voldsomt og danner tætte bestande, som kan ødelægge området for dyr og andre planter. Bjørnklo er giftig at røre ved og kan gøre grønne områder utilgængelige for mennesker.

Luk alle
Åben alle

Sådan gør du, hvis der er kæmpebjørneklo på din ejendom

Du er forpligtiget til at bekæmpe planterne minimum tre gange om året inden nedenstående tidsfrister:

  1. Bekæmpelse skal ske inden den 20. maj
  2. Bekæmpelse skal ske inden den 23. juni
  3. Bekæmpelse skal ske inden den 15. august.

Bekæmpelsen skal gentages eller kontrolleres flere gange i løbet af en sæson for at være effektiv. Det anbefales at foretage bekæmpelse eller kontrol flere gange med 2-3 ugers mellemrum i april-juni.

Bekæmpelsen skal medføre, at hver enkelt kæmpebjørneklo dør. Planterne må på intet tidspunkt i indsatsperioden sprede frø. 

 

Kemisk bekæmpelse kan kræve særlig tilladelse

Hvis du ønsker at gøre brug af sprøjtemidler til at bekæmpe planterne, skal du være opmærksom på, om dit areal er naturbeskyttet. I så fald kræver det en dispensation fra kommunen, før du må sprøjte på arealet. Find ud af om dit areal er beskyttet, ved at orientere dig på www.arealinfo.dk.

Skema til ansøgning om dispensation til kemisk bekæmpelse kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Er sprøjtemidler den eneste mulighed til bekæmpelsen, skal der anvendes et middel med glyphosat, for at bekæmpelsen bliver effektiv. Den kemiske bekæmpelse skal helst ske inden den 1. juni, da plantens frø ellers kan ligge og eftermodne på jorden.

Du skal desuden huske, at der er afstandskrav til vandmiljø (vandløb, søer mm.), alt efter hvilket sprøjtemiddel du bruger. Se nærmere på https://www.middeldatabasen.dk/positiveList.asp, hvor du kan klikke på det pågældende sprøjtemiddel og se afstandskravene under afsnittet godkendelse.

Der kan desuden være andre afstandskrav og regler, du skal overholde ved kemisk bekæmpelse. Kontakt derfor Natur- og Miljøafdelingen, hvis du er i tvivl.

Finder du kæmpebjørneklo, vil vi meget gerne høre om det, så planterne kan blive bekæmpet. Du kan foretage indberetninger vha. vores app til smartphones. Download app'en ”Middelfart Borgertip” fra App Store eller Google Play.

Du kan også registrere forekomster her på hjemmesiden i kortet nedenfor.

Gå til Middelfart Borgertip

I marts 2016 har Middelfart Kommune vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo for at komme planterne til livs. Indsatsplanen gælder for hele Middelfart Kommune og forpligter både offentlige og private lodsejere til at bekæmpe planten hvert år.

Indsatsplanen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Du er altid velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500, hvis du har spørgsmål vedrørende kæmpebjørneklo.

Du kan også kontakte os på sikker mail fra din digitale postkasse: