På det konstituerende møde i dag har det nye ældreråd valgt Ole Juel Jakobsen som formand. Næstformand bliver Hanne Lauritsen mens Erik Jørgensen er valgt som kasserer.

- Vi har i dag været samlet i det nye ældreråd, og haft et godt konstituerende møde. Det nyvalgte ældreråd har en bred sammensætning, og besidder samlet set en lang række af kompetencer. Jeg er glad og stolt over valget som formand, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for rådets arbejde, siger nyvalgt formand for Ældrerådet, Ole Juel Jakobsen.

Det nye ældreråd træder til 1. januar 2022 og sidder for de kommende fire år.