Program:

Kl. 18.30:
Fælles spisning. Lokaludvalget byder på en let anretning.

Kl. 19.00:
Fremtidig udvikling for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og omegn. Repræsentanter for byrådet vil holde et oplæg, hvor bl.a. følgende emner berøres.
- Kollektiv trafik til/fra Kauslunde nu og i fremtiden
- Tilslutning til fjernvarme
- Lokalplaner, hvad kan der gøres for at øge antallet at byggegrunde i KGS området
- Trafik og sikkerhed i lokalområdet – sikker skole og fritidsvej herunder Gamborgkrydset
- Medborgerhus

Der lægges op til spørgsmål og dialog.

Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Eventuelt