Igen i år uddeler Handicaprådet i Middelfart Kommune Handicapprisen. Prisen tilfalder borgere, virksomheder eller organisationer, der i løbet af året har ydet en særlig indsats for borgere med særlige behov i Middelfart Kommune.

Prismodtageren kan f.eks. være:

  • En erhvervsdrivende, en enkelt medarbejder eller en organisation, der har gjort noget særligt for at integrere borgere med særlige behov i sin virksomhed.
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
  • En forening eller en frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre at borgere med særlige behov kan deltage i foreningslivet.
  • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre for-holdene for borgere med særlige behov.

 

Send indstillingen til:

Middelfart Kommune, att.: Liselotte Skov, Rådhuset, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Eller på mail til: liselotte.skov@middelfart.dk 

Indstillingen skal sendes senest d. 21. november 2022.