Her kan du læse om, hvordan Middelfart Kommune arbejder med trafiksikkerhed og få information om kommunens værktøjer til at forbedre fremkommeligheden og undgå ulykker.

Luk alle
Åben alle

Læs Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 for Middelfart Kommune (PDF)

Bemærk: "Afsnit 2 - Hjemmeside" indeholder et forældet link til en hjemmeside, der ikke længere findes. Du finder i stedet den information, der henvises til under afsnit 2, lige her på denne side.

Uheldsbelastede lokaliteter dækker over politiregistrerede uheld, som er sket indenfor de sidste 5 år. En uheldsanalyse, samt ’sorte pletter’ og ’gråstrækninger’ kan findes i Trafiksikkerhedsplanen.

 

Om kortet

På "Uheldskortet" vises trafikuheldenes placering i Middelfart Kommune. Kortet benytter følgende definitioner i sin beskrivelse:

Uheldstyper:

 • Personskadeuheld: Uheld, hvor der er tilskadekomne eller dræbte.
 • Materielskadeuheld: Uheld, hvor der ikke er tilskadekomne eller dræbte, og hvor der er blevet optaget en politirapport.
 • Ekstrauheld: Materielskadeuheld, hvor der ikke er optaget politirapport.

Ulykkessituation:

 • Beskriver hvordan uheldet er sket - f.eks. "Eneuheld"

Involverede:

 • Beskriver hvilke trafikanttyper og andre elementer, der har været involveret i uheldet

 

Sådan bruger du kortet

Du kan vælge at få vist uheldene sorteret med en farvekode. Farvekoderne sorterer efter årstal for, hvornår uheldet er sket eller efter uheldstype. Dette gør du ved at klikke i den respektive boks i fanebladet til venstre for kortet.

Ved klik på det enkelte uheld vil du få vist oplysninger om uheldet. Fremgangsmåden er:

 1. Klik på knappen med en pil og et spørgsmålstegn. Knappen er helt til venstre i række over kortet.
 2. Klik på det det enkelte uheld. Nogle steder kommer der først oplysning om at der er sket flere uheld på det samme sted.
 3. Vælg et af dem for yderligere oplysninger.

Se uheldskortet på Kortinfo.

Middelfart Kommune foretager hvert år såkaldte trafiktællinger på kommunens veje, som viser antallet af biler og deres hastighed.

 

Om kortet

Hovedresultaterne af trafiktællinger i Middelfart Kommune kan ses på 'Trafiktællingskortet'. Kortet benytter følgende definitioner i sin beskrivelse:

Definitioner ÅDT (Årsdøgntrafik):

 • Det er et tal, der bliver beregnet ud fra gennemførte trafiktællinger (typisk af én uges varighed). Der ganges faktorer på afhængig af tidspunktet på året, der er talt og afhængig af trafiktypen (f.eks. bolig-arbejde trafik, bytrafik, landtrafik, ferietrafik o.a.). ÅDT angives i antal køretøjer.
  (For at give et indtryk af hvad det er for en størrelse er den sidst talte årsdøgntrafik på Strib Landevej, ÅDT = 4676. Tællingen er fra 2018).

Lastbilandel:

 • Andel af køretøjer med en længde over 12,50 m. Angives i % (procent)

Gennemsnitshastighed:

 • Beregnes ud fra den gennemførte trafiktælling. Bliver typisk angivet i km/t.

85%-fraktilen:

 • Beregnes ud fra den gennemførte trafiktælling. Bliver typisk angivet i km/t. 85%-fraktilen er den hastighed, som 85% af de registrerede køretøjer kører under. (Hvis 85%-fraktilen f.eks. er 52km/t, så kører 85% af køretøjerne under 52km/t.)

 

Sådan bruger du kortet

En farvekode angiver hvilket årstal trafiktællingen er fra. Ved klik på tællingen kommer der yderligere oplysninger frem. Det er Årstal. ÅDT, Lastbilandel, Gennemsnitshastighed og 85%-fraktilen.

Inden du klikker på tælling/målingen, skal du aktivere knappen ovenfor kortet med en pil/musemarkør og et spørgsmålstegn på.

Se trafiktallene på kortinfo.

Ønsker du at søge om trafiksanering, kan du henvende dig til Trafik og Vej på tlf. 8888 5500 eller via sikker post for at høre om, hvilke krav der stilles til ansøgningen: