Luk alle
Åben alle

Foreninger, ildsjæle og kommuner får mulighed for at komme helt tæt på de fonde og puljer, der kan medvirke til at gøre drømme og ideer til virkelighed. I 2022 bliver det fjerde gang at kommunerne i Trekantområdet afvikler den succesfulde fondskonference.

Endnu en gang vil Vejen, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Billund og Kolding kommuner være vært ved Fondskonferencen, der i 2022 har ét af FNs 17 Verdensmål som overordnet omdrejningspunkt.

Formålet med fondskonferencen er at støtte og inspirere foreninger, landsbyer, lokale ildsjæle og kommunerne i deres arbejde med FN’s verdensmål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Bæredygtighed omfatter på konferencen både det miljømæssige, økonomiske og sociale aspekt af begrebet.

Desuden er konferencen kommunernes mulighed for at samle alle de parter, der er interesserede i at gøre en forskel – men hvor den optimale løsning ofte kræver mere end bare en part i et projekt. Altså skabe kontakt mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde samt kommuner, og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og samskabelsesprojekter.

Arrangørgruppen valgte den 14.1.2022 at udsætte Fondskonference 2022 til 2023.

Grundet de gældende COVID-19-restriktioner er det ikke muligt at afvikle så stor en konference i sin planlagte form. Arrangørerne vil være nødt til at lukke standområdet og hele netværksdelen ned, og det vil forringe udbyttet for konferencedeltagerne væsentligt.

Fondskonferencen udskydes til den 28. februar 2023, og arrangørerne regner med nogenlunde samme program.

Til foreninger, organisationer, kommuner ildsjæle og andre fællesskaber:

Fondskonference i Trekantområdet

Bæredygtige byer og lokalsamfund – projektudvikling og fundraising helt nede på jorden

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 16-21, Sportscenter Danmark - Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen


Tilmelding senest den 9. februar 2022 på
www.middelfart.dk/fondskonference 

 

Fondskonference 2022 - Program

 • 16.00 - Modtagelse og kaffe.

 • 16.30 - Velkomst: Præsentation af programmet og praktiske oplysninger.

 • 16.45 - Oplæg i plenum v/ Peter Wissing, fra Wissing Sustain. Peter Wissing kickstarter konferencen ved at pege på, hvad det er foreningerne, kommunerne samt fondene mangler hos hinanden for at nå i mål med verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund.”

 • 17.15-20.00 - Besøg en stand, før en samtale om dit projekt med fondene, vælg et oplæg og/eller skab netværk. Se liste over oplægsholdere og stande nedenfor. Imens er der forplejning.

 • 20.15-20.45 - Oplæg i plenum v/Jeppe Kristensen fra Region Syddanmark. Hvor er vi, som region, på vej hen? Og hvordan arbejder regionen med bæredygtighed? Hør om den regionale udviklingsstrategi.

 • 20.45 - Tak for i dag.

 

17.15-17.45: Spor 1

 • Realdania v/programchef Astrid Bruus Thomsen
  Hør om den filantropiske forening Realdania og Realdanias filantropiske strategi.
 • Kulturstyrelsen/Creative Europe
  Hør om European Bauhaus og om Creative Europe-programmet, som blandt andet giver økonomisk støtte til bæredygtigt byggeri og kulturprojekter på tværs af de europæiske lande.
 • Friluftsrådet
  Kom og hør om Friluftsrådets tilskudsmuligheder inden for friluftsliv og naturforståelse, og se eksempler på tidligere støttede projekter.
 • Nordeafondens tilskudsmuligheder
  Nordea-fonden støtter gode liv og gerne projekter, der styrker fællesskaber i lokalsamfundet. Bliv klogere på din forenings muligheder for støtte og få konkrete råd til hvordan I griber ansøgningen an.

17.45-18.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt.

 

18.15-18.45: Spor 2

 • Crowdfunding v/Michael Eis fra Booomerang
  Kom og hør hvordan man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer.
 • Inspirationscase: Bæredygtige lokalsamfund Middelfart
  Middelfart Kommune modtog tilskud fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje til udvikling af Bæredygtige Lokalsamfund – et projekt i 4 forskellige lokalsamfund, hvor lokalbefolkning sidder om bordet med politikere og forvaltningen.
 • Inspirationscase: Repair & Remake Festival Kolding
  Festivalen sætter fokus på bæredygtighed ved at genbruge, genskabe og reparere eksisterende ting som et stille oprør mod brug-og-smid væk kulturen. Festivalen er støttet af Nordeafonden.
 • Inspirationscase: Fælles nyttehave i Sdr. Omme/Filskov
  Kom og hør et inspirationsoplæg fra Sdr. Omme/Filskov 4H, der i samarbejde med de lokale spejdere i Sdr. Omme har søgt midler til en fælleshave i byen, hvor de nu har mulighed for benytte egen nyttehave mv. til deres arbejde i 4H.

18.45-19.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

 

19.15-19.45: Spor 3

 • Tuborgfondet v/Mikkel Sander
  Hør om Tuborgfondets støtte til unge og ungeorganisationer inden for 4 indsatsområder:
  - Arbejdsmarked - fra ungdomsliv til arbejdsliv
  - Entreprenørskab - rum for grønne idéer
  - Demokrati - næste generations stemme og deltagelse
  - Kreative Erhverv – vækstlag i rytmisk musik.
 • Velliv Foreningen
  Velliv Foreningen støtter lokale initiativer, der styrker den mentale sundhed og modvirker udfordringer som ensomhed, angst og depression med op til 50.000 kr. Hør om mulighederne og få eksempler på
  tidligere støttede projekter.
 • Underværker
  Brænder du for at skabe livskvalitet, nye aktiviteter og nye mødesteder dér, hvor du bor? Og vil du være
  med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du søge Realdanias
  kampagne Underværker om støtte og gøre idéen til virkelighed. Kom og hør om hvad du kan søge til, hvem der kan søge og hvordan du kan søge.
 • Lokale- og Anlægsfonden
  Fondens tilskudsmuligheder inden for bygge- og anlægsprojekter med fokus på bæredygtigt byggeri.

 

Stande

Fonde:
Realdania
Underværker
Lokale- og Anlægsfonden
Nordea-fonden
Friluftsrådet
Velliv Foreningen
Kulturstyrelsen/Creative Europe

Fundraising-virksomheder:
Fonde.dk / Fundraiseren.dk
Grant Manager
Aktiv Fundraising Aps / Fundraising Media ApS
Booomerang
Up Front Europe
PrimusMotor
Bigum Consult

Andre:
Place2Book, LAG Billund-Vejen, LAG Haderslev

Kommunerne:
Fundraisere og kommunale støtteordninger m.fl.


Fondskonferencen 2022 arrangeres af:
Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner.

Fondskonference 2022 afvikles naturligvis jf. de gældende restriktioner og under hensynstagen til afstandskrav m.m.

Fondskonferencen 2022 bliver udsat til 28. februar 2023. Tilmeldingen åbner ca. 6 uger før konferencen.

Sabine Christensen, Fundraising- og udviklingskonsulent, Middelfart Kommune, tlf. 8888 5010, sabine.christensen@middelfart.dk