Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald? Slå de enkelte affaldstyper op, og se hvor de skal hen.

Du finder sorteringsguiden her

Bor du i villa eller parcelhus, har du som udgangspunkt en todelt 240 liters beholder til madaffald og restaffald, en todelt 240 liters beholder til glas og metal, samt en todelt 370 liters beholder til papir/pap samt plast/drikkekartoner.

Affaldsbeholder i ny affaldsløsning

Hvis I er en stor familie, der producerer meget affald, er det muligt at få en større beholder til mad- og restaffald. Det er ikke muligt at få en mindre beholder, da affaldet så typisk vil sidde fast i beholderen.

Ved fællesbebyggelser og i sommerhusområder kan der være andre beholderløsninger.

Poser og køkkenspande

Du skal bruge grønne poser, som vi udleverer, til dit madaffald. Alle husstande har desuden fået udleveret en lille grøn køkkenspand til opsamling af madaffaldet.

Du skal også lægge dit restaffald i en pose, her bestemmer du selv, hvilken pose du bruger. Du skal bare sørge for, at den kan lukkes ordenligt, så beholderen ikke bliver snavset. Du må ikke bruge foringsposer i beholderne, så bliver din beholder ikke tømt. Du må heller ikke bruge foringsposer i beholderne til det genanvendelige affald, det skal lægges løst i beholderen.

Farligt affald - den røde Miljøkasse

Farligt affald og småt elektronik skal afleveres i Miljøkassen. Læs mere om, hvordan du bruger Miljøkassen under sortering af farligt affald.

Sådan får du flere grønne poser

Bor du i villa, række- eller parcelhus og har din egen beholder, kan du binde en grøn pose fast på låget af beholderen på tømmedagen. Så lægger skraldemanden nye poser til dig.

Bor du i en fællesbebyggelse, hvor I er flere, der deler beholdere, skal du tale med din vicevært eller ejerforening.

I sommerhusområder bliver der omdelt poser en gang årligt.

 

Almindelige husstande får hentet mad og restaffald hver 14. dag.

Beholderen til papir/pap/plast/drikkekartoner bliver tømt hver 4. uge. Du kan stille Miljøkassen frem til ombytning sammen med beholderen til papir/plast. Sørg for at Miljøkassen er fyldt, inden den sættes til ombytning.

Beholderen til glas og metal bliver tømt hver 8. uge

Adresser med fælles affaldsløsninger kan have andre tømningsintervaller.

Oplever du at have mere affald, end der kan være i din beholder, skal det afleveres i en særlig rød "ekstrasæk".

Sækken købes på genbrugspladsen

Den røde ekstrasæk sættes ved siden af beholdere til restaffald, så tager skraldemanden sækken med ved næste tømning på din adresse. Sækken må maks. veje 15 kg.

Er du bortrejst i forbindelse med ferie eller arbejde, og dermed ikke har mulighed for at sætte beholderen frem til tømning, kan du også købe en rød sæk på genbrugspladsen beregnet til dagrenovation. Den røde sæk kan afleveres på genbrugspladsen ved henvendelse til genbrugsvejlederen.

Det er også muligt at bestille en ekstratømning. Hvis du ofte oplever, at din beholder er overfyldt, skal du overveje, om du skal have en større beholder.

Det affald, vi ikke henter ved husstanden, skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Det gælder:

 • Stort elektronik som TV, computere, fladskærme
 • Flamingo
 • Hårde hvidevarer
 • Møbler, tæpper og andet indbo
 • Haveaffald
 • Genbrugsting (link til byttecontainer)

 

Rumdelte beholdere til madaffald og restaffald  

240 L
2-delt rum

370 L
2-delt rum
240 liter beholder 370 liter beholder
96 l. til madaffald
144 l. til restaffald
111 l. til madaffald
259 l. til restaffald
Str.(hxbxd) 108/58/73 cm Str.(hxbxd) 108/77/81 cm

Enkeltrums beholdere til madaffald og restaffald  

140 L enkeltrum 240 L
enkeltrum
370 L
enkeltrum
660 L
enkeltrum
240 liter beholder 240 liter beholder 240 liter beholder 660 liter beholder
140 l. til mad- eller rest 240 l. til mad- eller rest 370 l. kun til restaffald 660 l. kun til restaffald
Str.(hxbxd) 107/48/55 cm Str.(hxbxd) 108/58/73 cm Str.(hxbxd) 108/77/81 cm Str.(hxbxd) 122/126/78 cm

Rumdelte beholdere til glas og metal

240 L
2-delt rum

370 L
2-delt rum
240 liter beholder 240 liter beholder
120 l. til glas
120 l. til metal
185 l. til glas
185 l. til metal
Str.(hxbxd) 108/58/73 cm Str.(hxbxd) 108/58/73 cm

Rumdelte beholdere til  papir/pap & plast/drikkekartoner 

240 L
2-delt rum

370 L
2-delt rum
240 liter beholder 240 liter beholder
120 l. til papir/pap
120 l. til plast/kartoner
185 l. til papir/pap
185 l. til plast/kartoner
Str.(hxbxd) 108/58/73 cm Str.(hxbxd) 108/58/73 cm

Enkeltrums beholdere til glas, metal, papir/pap & plast/drikkekartoner

140 L enkeltrum 240 L
enkeltrum
370 L
enkeltrum
660 L
enkeltrum
240 liter beholder 240 liter beholder 240 liter beholder 660 liter beholder
140 l. til glas, metal. papir/pap eller plast/kartoner 240 l. til glas, metal. papir/pap eller plast/kartoner 370 l. til glas, metal. papir/pap eller plast/kartoner 660 l. til metal, papir/pap
eller plast/kartoner
Str.(hxbxd) 108/58/73 cm Str.(hxbxd) 107/56/69 cm Str.(hxbxd) 108/77/81 cm Str.(hxbxd) 122/126/78 cm

 

 

Endnu mere sortering – fra 6 til 10 typer affald

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal indsamlingen af danskernes affald nemlig strømlines og øges ved at indføre krav om ens indsamling af 10 forskellige slags affald. Det drejer sig om: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Som udgangspunkt lægges der op til, at et almindeligt parcelhus skal have max. 4 beholdere med flere rum stående.

10 typer affald indsamlet ved husstanden fra 1. oktober 2023

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Metal
 • Plast - både hård og blød
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald
 • Tekstilaffald 

Se vores film omkring sortering i 10 typer affald

Ved nybyggeri kan du med fordel kontakte os i god tid, så står det hele klar, når du flytter ind.

Kontakt Affald og Genbrug

Hvis du sælger din bolig i løbet af året, skal du være opmærksom på, at du skal betale renovation for hele året.

Jf. Gebyrlovens § 4 er den ejer, der er tinglyst ejer af ejendommen pr. 1/1, der hæfter for ejendomsbidrag hele året.

Det betyder, at selvom du måske sælger dit hus med overdragelse i februar, skal du både betale 1. rate i foråret samt 2. rate til efteråret.

Renovationsgebyret skal medtages på refusionsopgørelsen ved din ejendomsmægler eller advokat, og du vil derved få beløbet refunderet af køberen.

 

Af § 4 i gebyrloven fremgår: ”Ejendomsbidrag, jf. stk. 2, opkræves i en eller to lige store rater efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse med forfaldstid den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunalbestyrelsen fastsætter den sidste rettidige betalingsdag, der skal ligge senest 15 dage fra forfaldsdagen. Stiftelsesdatoen for et ejendomsbidrag er den 1. januar i det år, det vedrører

Sådan placerer du din affaldsbeholder

Din affaldsbeholder skal stå ude ved vejen eller fortovet på tømmedagen. 

Disse ting skal du overholde

 • Håndtaget skal vende ud mod vejen
 • Beholderen skal være sat frem fra kl. 6.00 på tømmedagen
 • Beholderen skal stå på et fast og plant underlag af asfalt, fliser eller lignende
 • Beholderen må ikke være overfyldt
 • Træer og buske på din vej skal beskæres, så der er et frirum til skraldebilen på mindst 4 x 4 meter

Hjælp din skraldemand

 • Sørg for, at der ikke er løse hunde på tømmedagen
 • Tænd lyset i den mørke tid
 • Pak skarpe og spidse genstande ind
 • Læg støv og aske i en pose og luk godt for den
 • Ryd for sne og strø grus, hvis det er glas
 • Hold din beholder ren

Placering af affaldsbeholder ved skel

Placering ved koteletgrund

På en koteletgrund skal beholderen også sættes frem til fortovet mod den kørevej, som skraldebilen kører på. Beholderen skal sættes frem til kørevejen, uanset om koteletbenet er en del af koteletgrundens matrikel, eller det er en selvstændig matrikel, f.eks. en privat fællesvej.

Brede rabatter

Placering af beholder ved ejendomme med bred rabat

Ved nogle ejendomme kan der være en rabat mellem ejendommen og kørebanen. Rabatten kan fx være græs, græsarmering, perlesten eller andre ujævne belægninger. Her kan Middelfart Kommune kræve, at beholderen stilles frem til kørebanen på tømmedagen.

Hvis du ikke har mulighed for at sætte din beholder frem til vej eller fortov og opfylde de almindelige krav i den forbindelse, kan du etablere en afhentningsplads på din egen grund.

Krav til affaldspladsen

 • Adgangsvejen skal have en passende bredde og højde (ca. 4 x 4 meter), være jævn og have et kørefast underlag
 • Afhentningspladsen skal være hensigtsmæssigt indrettet
 • Affaldsbeholderen skal vende rigtigt med håndtaget ud ad og må ikke være overfyldt
 • Skraldebilen skal kunne bakke helt hen til afhentningspladsen, som skal være mindst 2 x 3 meter
 • Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,20 meter
 • Beholderen skal være sat frem på afhentningspladsen fra kl. 6.00 på tømmedagen

Hjælp din skraldemand

 • Sørg for, at der ikke er løse hunde på tømmedagen
 • Tænd lyset i den mørke tid
 • Pak skarpe og spidse genstande ind
 • Læg støv og aske i en pose og luk godt for den
 • Ryd for sne og strø grus, hvis det er glas
 • Hold din beholder ren

Placering af affaldbeholder ved landejendomme

Ønsker du at få din beholder hentet inde på din egen grund (standpladsafhentning - maks. 20 meter) mod betaling, skal du være opmærksom på, om standpladsen og adgangsvejen overholder retningslinjerne.

Disse ting skal du overholde

 • Vejen hen til affaldsbeholderne skal have et plant og stabilt underlag af fx fliser, asfalt eller beton.
  Det duer ikke med grus. græs eller brosten. Der må maks. være 20 m.
 • Der må ikke være stigninger, trin eller trapper
 • Vejen ind til affaldsbeholderne skal være mindst 1 meter bred og have en frihøjde på mindst 2,2 meter
 • Er der en låge, skal den kunne stå åben af sig selv
 • Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt underlag af for eksempel fliser, og beholderen skal være synlig fra skraldebilens holdeplads
 • Der må ikke stå biler, cykler, barnevogne eller andet i vejen for skraldemanden
 • Beholderen skal stå med håndtaget ud mod skraldemanden, så han ikke skal vende affaldsbeholderen rundt, når han henter den
 • Beholderen må ikke være overfyldt
 • Træer og buske på din vej skal beskæres, så der er et frirum til skraldebilen på mindst 4 x 4 meter

Hjælp din skraldemand

 • Har du hund, skal den holdes væk fra affaldsbeholderne på tømningsdagen
 • Tænd lyset i den mørke tid
 • Pak skarpe og spidse genstande ind
 • Læg støv og aske i en pose og luk godt for den
 • Ryd for sne og strø grus, hvis det er glas
 • Hold din beholder ren

Placering af affaldsbeholder ved standplads

Priser for afhentning på standplads

Der er et tillæg pr. beholder for afhentning på standplads. Se alle vores takster her.

Hjælp til borgere med funktionsnedsættelse

Borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke selv kan bringe skraldespanden ud til skel på tømmedagen, kan søge om hjælp til at få håndteret deres affald.

Vurdering af standplads og adgangsvej

Affald & Genbrug aftaler et tidspunkt med dig, hvor vi kommer og vurderer følgende:

 1. Er der plads til, at beholderen står fast ude ved vejen/fortovet?
 2. Kan der laves plads til, at beholderen står fast ude ved vejen/fortovet?
 3. Kan standpladsen inde på grunden og adgangsvejen hen til den godkendes?

Affald & Genbrug sender besked om vores vurdering til din E-boks

Affald & Genbrug giver samtidig Social- og Sundhedsforvaltningen besked om, at vi har foretaget en vurdering af forholdene på adressen og vedlægger resultatet.

Når vurdering er foretaget

Når du har Affald & Genbrugs vurdering af standplads og adgangsvej, skal du henvende dig til socialforvaltningen, hvor du skal søge om en af følgende:

 • Hjælp til at bringe dit affald til beholder(ne) ved vej/fortov. Dette er, når Affald & Genbrug har vurderet, der kan etableres standplads ved vej/fortov
 • Fritagelse for egenbetaling til afhentning på egen grund. Dette er, når Affald & Genbrug har vurderet, der ikke kan etableres standplads ved vej/fortov

Vigtigt: Hvis standpladsen inde på grunden og adgangsvejen bliver godkendt, bliver du tilmeldt afhentning inde på egen grund. Ordningen træder i kraft med det samme. Herefter afhenter Affald & Genbrug dit affald inde på din grund, indtil der sker en af følgende ting:

 1. Der er etableret en fast plads ude ved vejen, hvor affaldsbeholderen står permanent
 2. Du selv afmelder afhentning inde på egen grund til Affald & Genbrug

Hvis du får afslag på din ansøgning om hjælp i Socialforvaltningen, bliver du opkrævet et gebyr for afhentning af affald på egen grund i den periode, hvor vi har foretaget afhentningen.

Egenbetaling for afhentning på egen grund

Hvis du får afslag på visitationsansøgningen, fortsætter ordningen, hvor du får afhentet affaldet inde på egen grund. Du bliver opkrævet gebyr for ordningen fra det tidspunkt, hvor vi begyndte at afhente dit affald inde på din grund. Ordningen fortsætter ind til du melder den fra hos Affald & Genbrug.

Som udgangspunkt skal renovationsmedarbejderen afhente borgerens affaldsbeholder ved vej- eller fortovskanten. Derfor forsøger vi altid at finde en metode, der gør det muligt, at beholderen står ved vejen eller fortovet på tømmedagen.

I mange tilfælde vil det være muligt at indrette en standplads ved vej eller fortov, hvor beholderen kan stå hele tiden. Hvis det er muligt, er det den løsning, der skal bruges.

Borgere, der ikke selv kan bringe deres affald ud til skraldespanden ved vejen/fortovet, kan søge Socialforvaltningen om hjælp til det.

I tilfælde hvor der ikke kan laves en fast standplads ved fortov/vej, kan borgere med en funktionsnedsættelse søge Socialforvaltningen om at få hentet affaldsbeholderen inde på egen grund.

Fritagelse

Luk alle
Åben alle

Hvis en ejendom er ubeboet, er det muligt at søge om fritagelse for at betale for at få hentet madaffald og restaffald samt genanvendeligt affald.

Der skal altid betales grundgebyr, med mindre grunden ikke er bebygget. Det vil sige, at så længe der er et hus på ejendommen, kan der ikke fritages for grundgebyret. Det skyldes, at grundgebyret dækker udgifter til fx genbrugsplads – som kan benyttes, hvis huset ønskes renoveret eller holdes i stand ved evt. salg.

Er din grund ubebygget, kan du også søge om fritagelse for at betale grundgebyr.