Luk alle
Åben alle

Bro strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
1A  Strandgårdsvej overfor nr. 30  I drift
1 Strandgårdsvej overfor nr. 85/111  I drift
2 Strandgårdsvej og Poppelvej  I drift
3 Poppelvej overfor Spurvevej I drift
3A Bro Strandvej I drift

Varbjerg

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
5 Engdraget for enden ud mod Varbjergvej I drift
6 Varbjergvej ved Pavebakken  I drift

Båring Ege

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
Sommerlandsvej overfor Hjortevænget I drift
8 Sommerlandsvej overfor Harevænget I drift
9 Skyttevej  I drift
10 Mørkesgyden I drift

Båring strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
11 Kystvejen 6/8  I drift
12 Bøgevangsvej  I drift
13 Kildevangsvej     I drift
14 Molevej overfor Eskelundsvej  I drift
15 Pilevangsvej  I drift
16 Tangmosevej  I drift

Vejlby Fed

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
17 Stjernevej v/Orionvej I drift
18 Stjernevej v/Algolvej I drift
19 Stjernevej v/Vegavej I drift
20 Stjernevej v/Antaresvej I drift
22 Stjernevej v/Capellavej (Miravej) I drift
22A Stjernevej, v. P-pladsen overfor campingpladsen I drift
23 Stjernevej overfor nr. 111 I drift

Røjle Klint

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
24 


Klintholmvej

Afventer tilladelser, forventes i drift uge ca.  uge 14
25 Kristiansmindevej Afventer sagsbehandlingen, ikke klar

Strib

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
26 Provstskovvej v/Provstebakken I drift
27 Dæmningen overfor nr. 41 I drift
28 Strandstien v/nr 155 Afventer sagsbehandlingen, ikke klar
29 Strandstien v/nr 41 I drift

Middelfart

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
30

Oddevejen v/nr. 160

I drift
30A Oddevejen v. nr. 183 I drift
31 Oddevejen v hovedbygningen I drift

Skrillinge Strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
32 Skrillinge Strand over for nr. 78/80 I drift

Svinø

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
33 Fjordvej efter nr. 42 Afventer sagsbehandlingen, ikke klar

Føns

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
34 Vigen I drift
35 Juul Nielsenvej I drift
36 Føns Strandvej overfor Holmevej Afventer høring

 

Hent et kort over placeringen af affaldsstationer i de forskellige områder.

Bro strand

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
1, 1A, 2

Strandgårdsvej overfor nr. 30

Strandgårdsvej overfor nr. 85/111

Strandgårdsvej og Poppelvej

Kort som pdf fil
3/3A

Poppelvej overfor Spurvevej

 Bro Strandvej

Kort som pdf fil

Varbjerg

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
5 Engdraget for enden ud mod Varbjergvej Kort som pdf fil
6 Varbjergvej ved Pavebakken Kort som pdf fil

Båring Ege

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstationg
7-8-9

Sommerlandsvej overfor Hjortevænget

Sommerlandsvej overfor Harevænget

Skyttevej 

Kort som pdf fil
10 Mørkesgyden Kort som pdf fil

Båring strand

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
11 Kystvejen 6/8 Kort som pdf fil
12 Bøgevangsvej Kort som pdf fil
13 Kildevangsvej    Kort som pdf fil
14 Molevej overfor Eskelundsvej Kort som pdf fil
15 Pilevangsvej Kort som pdf fil
16 Tangmosevej Kort som pdf fil

Vejlby Fed

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
17, 18, 19, 20, 22, 22A, 23

Stjernevej v/Orionvej

Stjernevej v/Algolvej

Stjernevej v/Vegavej

Stjernevej v/Antaresvej

 Stjernevej v/Capellavej (Miravej)

Stjernevej, v. P-pladsen overfor campingpladsen

Stjernevej overfor nr. 111

Kort som pdf fil

Røjle Klint

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
24 


Klintholmvej

Ikke klar endnu
25 Kristiansmindevej Ikke klar endnu

Strib

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
26 Provstskovvej v/Provstebakken Kort som pdf fil
27 Dæmningen overfor nr. 41 Kort som pdf fil
28 Strandstien v/nr 155 Ikke klar endnu
29 Strandstien v/nr 41 Kort som pdf fil

Middelfart

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
30, 30A, 31

Oddevejen v/nr. 160

Oddevejen v. nr. 183

Oddevejen v hovedbygningen

Kort som pdf fil

Skrillinge Strand

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
32 Skrillinge Strand over for nr. 78/80 Kort som pdf fil

Svinø

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
33 Fjordvej efter nr. 42 Ikke klar endnu

Føns

Nr. Placering Kort over placering af affaldsstation
34 Vigen Kort som pdf fil
35 Juul Nielsenvej Kort som pdf fil
36 Føns Strandvej overfor Holmevej Ikke klar endnu

 

Restaffald og madaffald tømmes hver uge i højsæsonen. Uden for sæson vil vi vurdere, om de skal tømmes hver 14. dag pga. mindre affaldsmængder.
Papir, metal og glas tømmes med forskellige intervaller alt efter de enkelte sommerhusområders størrelser, men oftest vil der være 4 uger mellem tømningerne. Dette kan også ændres udenfor sæson, hvor mængderne falder.

Størrelsen af kuber og beholdere er beregnet ud fra, at alle sommerhuse bliver benyttet på én gang i højsæson, dvs. maksimal belastning af affaldspladserne. Vi følger fyldningsgraden tæt og kan justere, hvis der skulle vise sig at være behov for mere kapacitet.

De fælles affaldsløsninger ved sommerhusene kan ikke overfyldes ligesom en almindelig beholder kan. På den måde er der altid plads til nye lejeres affald.

Du får udleveret en beholder til madaffald sammen med tre ruller grønne poser. Vi ved af erfaring, at der er mange forskellige måder at indrette den indendørs sortering på, og derfor er det op til den enkelte selv at indrette den indendørs sortering, herunder beholdere til de resterende affaldstyper.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt går eller tager cyklen, men vi ved også, at enkelte sommerhuse får mere end 150-200 meter til nærmeste affaldsplads. Måske kan du tage affaldet med, når du skal ud og handle og på den måde minimere brug af bil.

Du skal stadig sortere affaldet til genanvendelse og aflevere det på en af vores genbrugspladser. Du finder genbrugspladserne her.

Nej, ikke hvis dit sommerhus ligger i et område, hvor det er besluttet, at der skal etableres de fælles affaldsløsninger.

Så skal du benytte dine egne beholdere og være tilmeldt helårstømning.

Vi omdeler grønne poser til madaffald én gang om året i sommerhusområderne. Har du brug for poser inden, så kontakt os.