Luk alle
Åben alle

Bro strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
1A  Strandgårdsvej overfor nr. 30  I drift
1 Strandgårdsvej overfor nr. 85/111  I drift
2 Strandgårdsvej og Poppelvej  I drift
3 Poppelvej overfor Spurvevej I drift
3A Bro Strandvej I drift

Varbjerg

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
5 Engdraget for enden ud mod Varbjergvej I drift
6 Varbjergvej ved Pavebakken  I drift

Båring Ege

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
Sommerlandsvej overfor Hjortevænget I drift
8 Sommerlandsvej overfor Harevænget I drift
9 Skyttevej  I drift
10 Mørkesgyden I drift

Båring strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
11 Kystvejen 6/8  I drift
12 Bøgevangsvej  I drift
13 Kildevangsvej     I drift
14 Molevej overfor Eskelundsvej  I drift
15 Pilevangsvej  I drift
16 Tangmosevej  I drift

Vejlby Fed

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
17 Stjernevej v/Orionvej I drift
18 Stjernevej v/Algolvej I drift
19 Stjernevej v/Vegavej I drift
20 Stjernevej v/Antaresvej I drift
22 Stjernevej v/Capellavej (Miravej) I drift
22A Stjernevej, v. P-pladsen overfor campingpladsen I drift
23 Stjernevej overfor nr. 111 I drift

Røjle Klint

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
24 


Klintholmvej

Afventer tilladelser, forventes i drift uge ca.  uge 14
25 Kristiansmindevej Afventer sagsbehandlingen, ikke klar

Strib

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
26 Provstskovvej v/Provstebakken I drift
27 Dæmningen overfor nr. 41 I drift
28 Strandstien v/nr 155 Afventer sagsbehandlingen, ikke klar
29 Strandstien v/nr 41 I drift

Middelfart

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
30

Oddevejen v/nr. 160

I drift
30A Oddevejen v. nr. 183 I drift
31 Oddevejen v hovedbygningen I drift

Skrillinge Strand

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
32 Skrillinge Strand over for nr. 78/80 I drift

Svinø

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
33 Fjordvej efter nr. 42 Afventer sagsbehandlingen, ikke klar

Føns

Nr. Placering Status for anlægsarbejdet
34 Vigen I drift
35 Juul Nielsenvej I drift
36 Føns Strandvej overfor Holmevej Afventer høring

 

Hent en sorteringsvejledning med et oversigtkort over dit område. Vejledningerne er på fire forskellige sprog - dansk, engelsk, tysk og polsk. Du kan hente filerne som pdf og printe dem. Læg vejledningen i sommerhuset, hvis du lejer det ud, så dine lejere kan se, hvordan de skal sortere affaldet, og hvor den nærmeste affaldsstation er.

Bro strand

Nr. Placering Sorteringsvejledning
Strandgårdsvej overfor nr. 30 Vejledning med kort som pdf fil
1A Strandgårdsvej overfor nr. 85/111 Vejledning med kort som pdf fil
2 Strandgårdsvej og Poppelvej  Vejledning med kort som pdf fil
3 Poppelvej overfor Spurvevej Vejledning med kort som pdf fil
3A Bro Strandvej Vejledning med kort som pdf fil

Varbjerg

Nr. Placering Sorteringsvejledning
5 Engdraget for enden ud mod Varbjergvej Vejledning med kort som pdf fil
6 Varbjergvej ved Pavebakken Vejledning med kort som pdf fil

Båring Ege

Nr. Placering Sorteringsvejledning
Sommerlandsvej overfor Hjortevænget Vejledning med kort som pdf fil
8 Sommerlandsvej overfor Harevænget Vejledning med kort som pdf fil
9 Skyttevej  Vejledning med kort som pdf fil
10 Mørkesgyden Vejledning med kort som pdf fil

Båring strand

Nr. Placering Sorteringsvejledning
11 Kystvejen 6/8 Vejledning med kort som pdf fil
12 Bøgevangsvej Vejledning med kort som pdf fil
13 Kildevangsvej    Vejledning med kort som pdf fil
14 Molevej overfor Eskelundsvej Vejledning med kort som pdf fil
15 Pilevangsvej Vejledning med kort som pdf fil
16 Tangmosevej Vejledning med kort som pdf fil

Vejlby Fed

Nr. Placering Sorteringsvejledning
17 Stjernevej v/Orionvej Vejledning med kort som pdf fil
18 Stjernevej v/Algolvej Vejledning med kort som pdf fil
19 Stjernevej v/Vegavej Vejledning med kort som pdf fil
20 Stjernevej v/Antaresvej Vejledning med kort som pdf fil
22 Stjernevej v/Capellavej (Miravej) Vejledning med kort som pdf fil
22A Stjernevej, v. P-pladsen overfor campingpladsen Vejledning med kort som pdf fil
23 Stjernevej overfor nr. 111 Vejledning med kort som pdf fil

Røjle Klint

Nr. Placering Sorteringsvejledning
24 


Klintholmvej

Ikke klar endnu
25 Kristiansmindevej Ikke klar endnu

Strib

Nr. Placering Sorteringsvejledning
26 Provstskovvej v/Provstebakken Vejledning med kort som pdf fil
27 Dæmningen overfor nr. 41 Vejledning med kort som pdf fil
28 Strandstien v/nr 155 Ikke klar endnu
29 Strandstien v/nr 41 Vejledning med kort som pdf fil

Middelfart

Nr. Placering Sorteringsvejledning
30

Oddevejen v/nr. 160

Vejledning med kort som pdf fil
30A Oddevejen v. nr. 183 Vejledning med kort som pdf fil
31 Oddevejen v hovedbygningen Vejledning med kort som pdf fil

Skrillinge Strand

Nr. Placering Sorteringsvejledning
32 Skrillinge Strand over for nr. 78/80 Vejledning med kort som pdf fil

Svinø

Nr. Placering Sorteringsvejledning
33 Fjordvej efter nr. 42 Ikke klar endnu

Føns

Nr. Placering Sorteringsvejledning
34 Vigen Vejledning med kort som pdf fil
35 Juul Nielsenvej Vejledning med kort som pdf fil
36 Føns Strandvej overfor Holmevej Ikke klar endnu

 

Restaffald og madaffald tømmes hver uge i højsæsonen. Uden for sæson vil vi vurdere, om de skal tømmes hver 14. dag pga. mindre affaldsmængder.
Papir, metal og glas tømmes med forskellige intervaller alt efter de enkelte sommerhusområders størrelser, men oftest vil der være 4 uger mellem tømningerne. Dette kan også ændres udenfor sæson, hvor mængderne falder.

Størrelsen af kuber og beholdere er beregnet ud fra, at alle sommerhuse bliver benyttet på én gang i højsæson, dvs. maksimal belastning af affaldspladserne. Vi følger fyldningsgraden tæt og kan justere, hvis der skulle vise sig at være behov for mere kapacitet.

De fælles affaldsløsninger ved sommerhusene kan ikke overfyldes ligesom en almindelig beholder kan. På den måde er der altid plads til nye lejeres affald.

Når affaldspladsen i dit område er klar til brug, skal du benytte den, og i ugerne bagefter kommer vi og henter din gamle beholder. Du kan benytte din nuværende beholder, indtil affaldspladserne åbnes for brug.

Du får udleveret en beholder til madaffald sammen med tre ruller grønne poser. Vi ved af erfaring, at der er mange forskellige måder at indrette den indendørs sortering på, og derfor er det op til den enkelte selv at indrette den indendørs sortering, herunder beholdere til de resterende affaldstyper.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt går eller tager cyklen, men vi ved også, at enkelte sommerhuse får mere end 150-200 meter til nærmeste affaldsplads. Måske kan du tage affaldet med, når du skal ud og handle og på den måde minimere brug af bil.

Du skal stadig sortere affaldet til genanvendelse og aflevere det på en af vores genbrugspladser. Du finder genbrugspladserne her.

Nej, ikke hvis dit sommerhus ligger i et område, hvor det er besluttet, at der skal etableres de fælles affaldsløsninger.

Så skal du benytte dine egne beholdere og være tilmeldt helårstømning.

Vi omdeler grønne poser til madaffald én gang om året i sommerhusområderne. Har du brug for poser inden, så kontakt os.