Alle kommunale institutioner er tilsluttet den kommunale affaldsordning og skal sortere madaffald, restaffald, glas og metal samt papir og pap fra til genanvendelse. Alle affaldstyperne skal kunne afleveres alle de steder på institutionens grund, hvor der er indrettet en affaldsplads (standplads).

Vi har lavet et idékatalog, hvor der bl.a. er inspiration til  indretning af den indendørs sortering. Kontakt os for at få tilsendt idékataloget:
affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Luk alle
Åben alle

Sorteringsvejledning med en A4 side for hver af disse affaldstyper: Restaffald, madaffald, papir/pap, metal, glas, farligt affald, plast/mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og træ. Sorteringsvejledningerne kan hænges op, der hvor de forskellige typer affald skal sorteres.

Sorteringsvejledning - skoler

A4 sorteringsvejledning for madaffald, papir/pap, Plast/mad- og drikkekartoner og restaffald til ophæng i klasselokalet.

A4 sorteringsvejledning til klasselokalet

 

Hent en sorteringsvejledning til ophæng ved sygeplejeklinikker

Sorteringsvejledning - sygeplejeklinikker