Alle kommunale institutioner er tilsluttet den kommunale affaldsordning og skal sortere madaffald, restaffald, glas og metal samt papir og pap fra til genanvendelse. Alle affaldstyperne skal kunne afleveres alle de steder på institutionens grund, hvor der er indrettet en affaldsplads (standplads).

Vi har lavet et idékatalog, hvor der bl.a. er inspiration til  indretning af den indendørs sortering. Kontakt os for at få tilsendt idékataloget:
affaldoggenbrug@middelfart.dk