Luk alle
Åben alle

I forbindelse med ombygningen af Middelfart Genbrugsplads er det nødvendigt at lukke pladsen i juli, august og september måned 2024.

Sådan kommer du af med dit affald fra 1. juli til 30. september

Du kan benytte en af de øvrige genbrugspladser i kommunen. Vi åbner desuden for aflevering af haveaffald fra private borgere i weekenden på Affaldsbehandlingsanlægget på Bogensevej.

 Nr. Aaby Genbrugsplads, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby

I perioden 1. juli til 30. september 2024 vil åbningstiden på genbrugspladsen i Nr. Aaby midlertidigt være udvidet, så du kan benytte pladsen mellem 10.00 - 18.00 på hverdage og mellem 10.00 - 16.00 i weekenden. Vær opmærksom på, at du i denne periode ikke kan aflevere møbler i Byttezonen.

Køstrup Genbrugsplads, Juelsmindevej 53, 5464 Brenderup

Man-lør: 10.00-14.00. Søndag: Lukket

Gelsted Genbrugsplads, Søndergade 78, 5591 Gelsted

Mandag: 9.00 - 13.00. Tir-ons: Lukket. Torsdag: 10.00 - 17.00. Fredag: 10.00-16.00. Lørdag: 10.00-14.00. Søndag: Lukket

 Affaldsbehandlingsanlæg, Bogensevej 89, 5500 Middelfart

Det vil være muligt for private borgere at aflevere haveaffald på vores affaldsbehandlingsanlæg på Bogensevej 89 i weekenden mellem 10.00 - 16.00. Har du andet affald end haveaffald, skal det afleveres på en af de andre pladser.

 

Alle pladserne er lukket 24./25./26./31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni.

Middelfart Genbrugsplads 

Fynsvej 100
5500 Middelfart
LUKKET JULI-AUGUST-SEPTEMBER

Køstrup Genbrugsplads

Juelsmindevej 53
5464 Brenderup
Mandag - fredag: 10.00-14.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Du kan ikke aflevere følgende typer affald på pladsen i Køstrup:

Farligt affald, elektronik, asbest, jern og metal

Nørre Aaby Genbrugsplads

Margaardvej 47
5580 Nørre Aaby
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag - Søndag: 10.00-16.00

Gelsted Genbrugsplads

Søndergade 78
5591 Gelsted
Mandag: Kl. 9.00 – 13.00
Tirsdag – onsdag: Lukket
Torsdag: Kl. 10.00 – 17.00
Fredag: Kl. 10.00 – 16.00
Lørdag: Kl. 10.00 – 14.00
Søndag og helligdage: Lukket

OBS: Du kan ikke aflevere asbest på pladsen i Gelsted

Pladsen er lukket fredag og lørdag i forbindelse med Gelsted marked.

Din nummerplade bliver automatisk læst, når du kører ind på genbrugspladsen. Registeringen af nummerpladen er nødvendig for at kunne identificere køretøjer, registreret til et CVR-nummer og efterfølgende opkræve erhvervsvirksomheder betaling for brug af pladserne.

Oplysninger om Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger

Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger – hvordan kontakter du os?
Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)
Mail: middelfart@middelfart.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger: DPO@middelfart.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningen er Litra e) ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”


Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage et opslag i Motorregisteret, således at biler registreret til private personer kan blive fritaget for fakturering for brug af genbrugspladserne i Middelfart Kommune.

Kategorier af personoplysninger

Middelfart Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

Hvorfra stammer dine personoplysninger

Oplysningerne stammer fra opslag i Motorregisteret hos SKAT

Modtagere eller kategorier af modtagere

Middelfart Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vores databehandler Optidata.

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om nummerplader registreret til private personer slettes efter senest 24 timer.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Middelfart Kommune behandler og opbeva-rer om dig.

• Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

• Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berig-tiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.

• Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Middelfart Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod Middelfart Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 

Alle genbrugspladserne holder lukket 24./25./26.31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni.

Du skal aflevere affaldet i klare sække eller løst i containerne.

Vi har containere/plads til følgende affaldstyper:

 • Asbest kun Middelfart og maks. 50 kg. om dagen
 • Aske
 • Dæk
 • Tøj & Sko
 • Tekstilaffald
 • Sanitet og porcelæn
 • Mursten
 • Fliser
 • Tegl og blandede brokker
 • Ren beton
 • Jord
 • Store rødder
 • Haveaffald
 • Gips
 • Jern & metal (Ikke Køstrup)
 • Rent og ubehandlet træ
 • Malet og behandlet træ
 • Trykimprægneret træ
 • Polstrede møbler
 • Aviser
 • Flasker og konservesglas
 • Kemikalier (Ikke Køstrup)
 • Farligt affald som batterier, tryk- og gasflasker, spildolie (Ikke Køstrup)
 • Elpærer og lysstofrør (Ikke Køstrup)
 • DVD'er og CD'er
 • Dåser 
 • Deponi
 • Ting til genbrug
 • Rent pap
 • Rent flamingo
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Hård plast over 1 m (kun Middelfart)
 • Hård PVC
 • Rest efter sortering
 • Plasthavemøbler
 • Tagpap (kun Middelfart)
 • Køle- frysemøbler
 • Hårde hvidevarer
 • Knust vinduesglas
 • Hele vinduer (og døre med glas)
 • Isolering  OBS der er kommet ny sortering af isolering - kontakt personalet
 • Mad- og drikkekartoner
 • Stort og småt elektronik og skærme (Ikke Køstrup)

Har du været så uheldig, at din fryser er gået i stykker, så du står med en større mængde madaffald, har du mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen i Middelfart. Du skal blot kontakte en medarbejder, når du kommer.

Produkt Pris i kr. inkl. moms
Bigbag til asbest (private) 375,00
Klare sække til asbest 350 l - 2 stk.  15,00
Klare sække til asbest 600 l - 2 stk. 15,00
Klare sække til asbest 350 l - 1 rulle  67,50
Klare sække til asbest 600 l - 1 rulle 45,00
Trailernet - lille 90 x 130 cm 100,00
Trailernet - stort 120 x 230 cm 150,00
Ekstrasæk til restaffald  38,00
Køkkenspand 25,00
Minimizer til blød plast 50,00

 

Betaling på genbrugspladsen

Alt salg på genbrugspladserne foregår via MobilePay.

Har du ting, som du synes er for gode til at smide ud, så har vi en genbrugscontainer på alle genbrugspladserne, hvor effekter kan stilles til genbrug. Tingene hentes af forskellige almennyttige organisationer i kommunen, og dine aflagte ting får således nyt liv og er med til at større velgørende formål.

Foreninger der ønsker at benytte sig af genbrugsordningen kan henvende sig til
Affald & Genbrug tlf.: 88 88 48 50 eller e-mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Byttezonen

Det er ikke tilladt at tage ting fra containerne på genbrugspladsen, men på alle genbrugspladserne er det tilladt at tage ting i containeren til genbrugseffekter Den fungerer nu som en byttecentral. Det betyder, at du dels kan aflevere de ting, du mener, andre kan få glæde af, og dels er det tilladt at tage ting i containeren.

Kompost

Alt det haveaffald, som bliver afleveret på genbrugspladserne, bliver kørt til vores affaldsbehandlingsanlæg i Vejlby. Her bliver haveaffaldet neddelt og lagt i store miler, hvor komposteringen går i gang. Efter ca. 1/2 år er processen ovre, og den færdige kompost køres ud på genbrugspladserne, hvor man gratis kan afhente komposten.

Hvert forår holder vi en kompostdag - den dag læsser vi komposten for dig.

Jord

Du må højst aflevere 1m3 jord fra hver adresse.

Hvis du skal flytte mere en 1 m3 jord, skal du anmelde det

Vi tilbyder rundvisning på alle vores 4 genbrugspladser


Vi tilbyder besøg, som er målrettet elever i 0.-6. klasse, men alle er velkomne.
På genbrugspladsen kommer elever og lærer i dialog med dem, der hver dag arbejder med vores affald.
Det er pladsmedarbejderne, som engageret står for rundvisningen. De vil på en spændende måde vise, hvordan affaldet bliver håndteret på genbrugspladsen, og hvad der videre sker med affaldet. Eleverne vil få information om, hvorfor affaldet skal sorteres, og hvad affaldet kan blive til.

Er man en forening eller lign. er man selvfølgelig også altid velkommen til at booke et besøg ved os.

Booking

Besøget varer 2-3 timer, og du booker ved at kontakte Affald & Genbrug.

Generelle regler

 • Tag hensyn til de andre borgere og personalet på pladsen.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens regler gælder på hele pladsen.
 • Sluk bilens motor under aflæsning.
 • Du må ikke indtage øl, vin og spiritus på pladsen.
 • Forlad genbrugspladsen, når du er færdig med at aflevere dit affald,så er der plads til den næste bruger.
 • Ret dig efter personalets anvisninger, er du i tvivl så spørg.
 • Du må tage ophold i Byttezonen i maks. 20 min. om dagen.

Hvis du ikke følger personalets anvisninger eller overtræder ordensreglerne, kan personalet bortvise dig.
Personalet kan politianmelde overtrædelser af ordensreglerne efter ordensbekendtgørelsens § 16.


Klunsning

 • Du må kun tage de ting, som er stillet på plads i Byttezonen.
 • Du må ikke tage ting fra andre borgeres biler, trailere, papkasser, affaldssække eller lignende.
 • Du må ikke tage ting fra elektronikrummet, containerne på pladsen eller andre områder uden for Byttezonen.

Affaldshåndtering

 • Du skal sortere dit affald, inden du afleverer det.
 • Affaldet skal være synligt - i klare sække eller uemballeret.
 • Du kan ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladsen.
 • Sørg for at lægge affaldet i de rigtige containere.
 • Husk at gøre rent efter dig, hvis du f.eks. taber affald.

Som udgangspunkt kan man ikke aflevere dagrenovation (madaffald og restaffald) på genbrugspladsen. Det skal i stedet i din beholder derhjemme. Har du dog været så uheldig, at din fryser er gået i stykker, og du derfor har en stor mængde madvarer, du skal af med, så har du mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen i Middelfart. Du skal bare tage fat i en af medarbejderne, når du kommer.

Boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, hvor beboere har folkeregisteradresse på stedet er fritaget for at betale genbrugspladsgebyr , når de afleverer beboeres affald på kommunens genbrugspladser.

For at kunne benytte genbrugspladserne uden at betale skal I henvende jer til Natur- og Miljøafdelingen på mail: erhvervsaffald@middelfart.dk . De udsteder personlige id-kort til de viceværter eller personer, der ønsker at kunne aflevere affald på beboernes vegne. Kriteriet for at kunne få et id-kort er, at viceværten/personen skal være ansat i boligselskabet/institutionen. Id-kortet skal medbringes og på forlangende fremvises, når der afleveres affald på beboernes vegne. Personen, der afleverer affald kan desuden blive bedt om at vise andet id med billede, som fx kørekort på genbrugspladsen.

Der skal fortsat betales genbrugspladsgebyr, når der afleveres affald fra boligforeningen/institutionens drift, fx affald fra kontorhold og fra vedligehold af bygninger og grønne arealer.

Forsøget med at bruge genbrugspladserne på tværs af kommunegrænser er blevet forlænget. Det betyder, at  du frit benytte genbrugspladserne i de kommuner, der er med i forsøget.

De seks kommuner er:

 • Fredericia
 • Haderslev
 • Kolding
 • Middelfart
 • Vejen
 • Vejle

Ideen med forsøget er, at brugerne kan reducere kørsel, fordi de kan vælge den genbrugsplads, der ligger tættest på arbejdet. Det kan være med til at reducere trængsel og CO2-udledning.

Som en del af forsøget gennemføres en undersøgelse på genbrugspladserne, hvor vi blandt andet spørger, hvilken kommune borgerne kommer fra.

Regler for forsøget

 • Tilbuddet gælder private brugere.
 • Du skal som bruger følge den enkelte kommunes regulativer og regler for affaldssortering.
 • Du skal benytte genbrugspladserne indenfor almindelig bemandet åbningstid.
 • Frivilligt drevne pladser er ikke inkluderet i ordningen.

Åbningstider og placeringer for genbrugspladser i de seks kommuner

Fredericias genbrugspladser: 2 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 08-18.30 (døgnåbent for registrerede brugere fra Fredericia).


Haderslevs genbrugspladser: 3 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10-18


Koldings genbrugspladser: 5 bemandede pladser, åbent 09-17 alle dage (døgnåbent for registrerede brugere).


Middelfarts genbrugspladser: 4 pladser med varierende åbningstider, længste åbningstid er 7-18 på hverdage og 10-16 i weekender.


Vejens genbrugspladser: 3 pladser, åbent 07-18 på hverdage, 10-18 i weekender.


Vejles genbrugspladser: 4 pladser, største plads åben 07-18 på hverdage, 9-18 i weekender, øvrige pladser 10-18 alle dage