Det meste byggeaffald er genanvendeligt affald, når du sorterer det korrekt. Vi henter ikke byggeaffald ved husstanden, men du kan aflevere det på en af genbrugspladserne.

Luk alle
Åben alle

Du skal altid anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, når:

  • Renoveringen/nedrivningen samlet set resulterer i mere end 1 ton affald.
  • Der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til og med 1977.

Har du spørgsmål til din affaldsanmeldelse, er du velkommen til at kontakte affaldsgruppen i Natur- og Miljøafdelingen.