Luk alle
Åben alle

Du kan aflevere 50 kg asbest om dagen på genbrugspladsen, og kun på pladsen i Middelfart. Affaldet skal være dobbelt-emballeret i klar plast, uanset om det er støvende eller ikke støvende. Til gengæld kan du bestille afhentning af dit asbestaffald, hvis du har større mængder.

Støvende asbest skal afleveres dobbelt-emballeret i tætsluttende, klar plast.

Der er opstillet stativer med bigbags, hvor det støvende asbest skal afleveres.

Fra 1. januar 2024 kan du maks. aflevere 50 kg. om dagen på genbrugspladsen, og affaldet skal være pakket i dobbelt-emballeret klar plast.

Der kan ikke afleveres asbest på genbrugspladsen i Nr. Aaby. Fra 1. januar 2024, når henteordningen starter op, kan man heller ikke aflevere asbest i Køstrup eller Gelsted.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald til Middelfart Kommune. Affaldet skal anmeldes på www.bygningsaffald.dk

Ikke-støvende asbest skal afleveres emballeret i tætsluttende, klar plast.

Der er opstillet stativer med bigbags, hvor det ikke-støvende asbest skal afleveres.

Fra 1. januar 2024 kan du kun aflevere 50 kg. om dagen, og det skal være dobbelt-emballeret i klar plast. Har du større mængder, kan du bestille afhentning på din adresse.

Der kan ikke afleveres asbest på genbrugspladsen i Nr. Aaby. fra 1. januar 2024 er det heller ikke muligt at aflevere asbest i Køstrup eller Gelsted.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald til Middelfart Kommune. Affaldet skal anmeldes på www.bygningsaffald.dk

Hele asbest- og eternitplader skal pakkes i tætsluttende, klar plast. Støvende asbest som fx knækkede plader og stumper skal dobbeltemballeres i tætsluttende, klar plast. Fra 1. januar 2024 skal både hele plader og støvende asbest dobbelt-emballeres, hvis det afleveres på genbrugspladsen. Fra 1. januar 2024 kan du kun aflevere maks. 50 kg asbestaffald om dagen og kun på genbrugspladsen i Middelfart.

Emballering af asbest i klar, tætsluttende plast

Du kan købe bigbags til asbest på alle genbrugspladserne. Sådan gør du:

  • Sørg for at dit affald er anmeldt og anvist. Medbring kvitteringen på anvisningen
  • Kontakt en genbrugsvejleder for køb af bigbag
  • Private betaler via MobilePay
  • Erhvervsdrivende betaler via system til nummerpladescanning (får tilsendt faktura)
  • Du får udleveret en vejledning til at pakke dit asbestaffald
  • Du får udleveret en følgeseddel pr. bigbag. Følgesedlen skal udfyldes med løbenummer og placeres i dokumentlommen på bigbag'en ved afhentning
  • Hver bigbag må maksimalt veje 1000 kg. En bigbag kan indeholde ca. 30-35 eternittagplader
    (En tagplade vejer ca. 18-20 kg. afhængig af størrelse)
  • Du kan returnere ubrugte bigbags til genbrugspladsen, så bliver de krediteret

Sådan pakker du dit asbestaffald

Billede af korrekt placering Beskrivelse

Billede, der viser placering af bigbag 5m fra kantsten

Placer asbestsækken på et plant underlag maks. 5 meter fra fast kørevej og med løfteøjerne vendt mod himlen.

Der skal være 2 meter frirum rundt om asbestsækken og en frihøjde på min. 8 meter i forhold til f.eks. træer og lygtepæle.

Den faste kørevej skal være min. 3,6 meter bred og 4 meter høj og være godkendt til en kranbil op til 32 ton.

Sækken må ikke placeres under strømførende ledninger og kabler.

Billeder, der viser, hvordan du lægger asbest i bigbag

Placer asbestaffaldet i bigbag’en.

Husk at befugte og dobbeltemballere knækkede plader og stumper.

Billeder, der viser korrekt pakket bigbag med løfteøjer mod himlen.

Luk asbestsækken forsvarligt med de påsatte plastsnore, når sækken er fyldt.

Løfteøjerne skal vende
op ad.

Bestil afhentning.

 

 

 

Hvis du er erhvervsdrivende, finder du priser her: Priser erhverv

Hvis du er privatkunde, finder du priser her: Priser privat

Du kan returnere ubrugte bigbigs til genbrugspladsen, hvorefter du vil blive krediteret.

Brugen af asbestholdige materialer er i dag forbudt, men materialerne har tidligere været anvendt i bl.a. byggebranchen. Byggematerialer med asbest findes i dag fortsat i eksisterende byggeri, der er opført i perioden, hvor de asbestholdige materialer blev anvendt. Asbestholdigt affald forekommer derfor ofte i forbindelse med nedrivning og renovering af byggeri og anlæg.

Ved håndtering af asbestholdigt affald kan der fremkomme støv indeholdende asbestfibre, der ved indånding kan forårsage alvorlige sygdomme som fx asbestose og kræft i lungerne.