Luk alle
Åben alle

Helt særligt for det forestående byggeri er, at der er et stort fokus på bæredygtighed. I det omfang, som det er muligt, bliver der anvendt genbrugs byggematerialer.

En del af materialerne kommer blandt andet fra nedrivningen af den blå hal på havnen i Middelfart. Det drejer sig blandt andet om betonelementer,  åser (trælægter) og en stor port. Der ud over bliver der brugt limtræs-spær fra Vollsmose, Troldtektplader til loftsbeklædning fra en hal hos Velux, tagsten fra Lillebæltskolen, mursten fra nedrevet bygning i Middelfart kommune. En del af tagbeklædningen på omlastehallerne bliver lavet af metalplader fra Lindab, som er et restprodukt produktionen.

Også døre og vinduer til genbrugsbygningen samt belægningssten vil blive indkøbt brugt.

Entreprenører

Til at udføre arbejdet er følgende entreprenører valgt:


Anlæg: CJ A/S
EL: Bravida
Maler: Frede Nørgård ApS
Murer: Bo Michelsen A/S
Stål: Give steel
Tømrer: Hansson & Knudsen A/S
Ventilation: Dansk Klimateknik A/S
VVS: Andresens VVS A/S

Middelfart: Opstart uge 8 og afslutning primo april 2025

Ejby: Opstart uge 14 (efter påske) og afslutning primo april 2025.

1. Spadestik - Middelfart

Vi holdt første spadestik i Middelfart onsdag d. 21. februar.

1. Spadestik - Ejby

Vi holdt første spadestik i Ejby onsdag d. 3. april kl. 9.00

Sådan kommer genbrugspladsen i Middelfart til at se ud efter ombygning. 

A - Eksisterende Administrationsbygning
B - Tilbygning Mandskabs- & Mødefaciliteter
C - Eksisterende Kemi- og Elektronikbygning
D - Eksisterende Garage
E - Nybygning Beholderværksted og Garage
F - Overdækket Parkeringsareal til renovationsbiler
G - Nybygning - Genbrugsaktiviteter
H - Haveaffald (kan tilgås udenfor åbningstid)
I - Byggeaffald
J - Omlastehal - Papir, Glas, Metal m. fl.
K - Omlastehal - Mad- og Restaffald
L - Eksisterende Containere
M - Negravede Containere
N - Containerparkering

Oversigt over den ombyggede plads i Middelfart, hvor let og tung trafik er adskilt. Adgang til haveaffald vil også være udenfor normal åbningstid.

Sådan kommer genbrugspladsen i Ejby til at se ud. 

A Haveaffald (kan tilgås udenfor åbningstid)

B Byggeaffald

C Containere

D Mandskabsbygning

E Bygning til kemi og elektronik

F Genbrugsbygning

 

Genbrugsbygningen vil blive opført i genbrugsmaterialer. I denne bygning skal der fremadrettet blandt andet være byttezone og værksteder, hvor der kan upcycles materialer.

Grafisk illustration af den kommende genbrugsbygning