Luk alle
Åben alle

Sorteringsvejledninger

Luk alle
Åben alle

Madaffald

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

Piktogram for madaffald

 • Råt og tilberedt madaffald
 • Frugt, grøntsager og skræller
 • Te- og kaffefiltre samt kaffegrums
 • Sovs og fedt fra stegepanden
 • Ægge- og nøddeskaller
 • Køkkenrulle, servietter og papirhåndklæder

Læg affaldet i en grøn pose - luk godt med en knude

Madaffald

 

Restaffald

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

 • Snavset embllage
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Pizzabakker
 • Chipsposer
 • Gavepapir og bånd

Læg affaldet i en pose - luk godt med en knude

Restaffald

 

Papir & pap

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer og brochurer
 • Breve og kuverter
 • Mindre papkasser
 • Kartonæsker
 • Æggebakker af pap

Affaldet skal være rent og tørt - lægges løst i beholderen

Papir og papaffald

 

Glas og flasker

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

 • Glasflasker fra saft, dressing og spiritus
 • Konservesglas
 • Syltetøjsglas
 • Vinflasker

Læg de tomme/skrabede glas og flasker løst i beholderen

 

Metal

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Alubakker
 • Konservesdåser
 • Fyrfadslys
 • Metallåg
 • Kapsler
 • Mindre metalgenstande

Tøm/skrab emballagen og læg affaldet løst i beholderen

Metalaffald

 

Batterier

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

 • Almindelige batterier
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier

Læg batterierne i en klar pose og sæt posen på låget af beholderen til papir. Ved fælles affaldsstationer findes der en boks til brugte batterier. 

Fra 1. oktober skal batterier lægges i Miljøkassen.

Klar pose med batterier

 

Hård plast

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

Piktrogram for hård plast

 • Plastbakker fra kager, frugt og grønt
 • Plastdunke og -bøtter fra fx eddike, is, shampoo, opvaskemiddel, sprinklervæske

Emballagen skal være tom/skrabet og fri for madrester.

Hård plast affald

Plastdunke med faremærker

Plastdunke med disse faremærker skal også sorteres som hård plast, hvis de er helt tomme. Er de ikke tomme, skal de afleveres på genbrugspladsen. Dunke med øvrige faremærker skal sorteres som restaffald.

Faremærke

Beskrivelse

Faremærke for emballage med sundhedsfare

Sundhedsfare

Faresymbol til plastemballage med brandfare

Brandfarlig 

Faresymbol til plastemballage der er ætsende

Ætsende

Faremærke til plastemballage der er farlig for miljøet

Farlig for miljøet

Faresymbol til plastemballage der er brandnærende

Brandnærende

 

Blød plast

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration
Piktogram for blød last
 • Bæreposer
 • Fryseposer
 • Klar og farvet folie
 • Indpakning fra fx frugt og grønt

Emballagen skal være tom og fri for madrester.

Blød plastfolie

 

Farligt affald

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

Piktogram for farligt affald

 • Blæk- og printerpatroner
 • Elpærer og lysstofrør
 • Gift til skadedyr og plantegift
 • Kemikalierester
 • Spraydåser
 • Termometre
 • Malingrester

 

Farligt affald

Sådan bruger du Miljøkassen:

 • Pak affaldet i original emballage eller påsæt et mærkat, der beskriver indholdet. Hvis du ikke kender indholdet, så skriv ”ukendt kemi”.
 • Skru låg ordentligt på, og stil beholdere oprejst, så indholdet ikke løber ud.
 • Læg gerne batterier og elpærer i hver sin klare pose.
 • Du må ikke lægge skarpe og spidse genstande i Miljøkassen.
 • Miljøkassen må maks. veje 4 kg.
 • Fyld Miljøkassen helt op, før du stiller den ud til afhentning.
 • Stil kun Miljøkassen frem, når den skal tømmes, så skraldemanden ikke går forgæves.
  Luk Miljøkassens låg ordentligt.
 • Stil ikke farligt affald ved siden af Miljøkassen.
 • Miljøkassen bliver ombyttet, når din beholder til papir/plast tømmes.
 • Hvis du bor et sted, hvor du ikke har egne beholdere, så tjek med din vicevært, hvor Miljøkassen står, og hvordan den bliver tømt.
 • Hvis du er tilknyttet de fælles affaldsløsninger i Middelfart Midtby, skal du bestille afhentning af Miljøkassen i vores selvbetjening AffaldOnline.
 • Miljøkassen kan også afleveres og byttes på genbrugspladsen i åbningstiden.
 • Ved sommerhuse skal man selv bringe Miljøkassen til genbrugspladsen for ombytning

Vejledning til at lukke låget på Miljøkassen:

Sådan gør du

Illustration

Beholder og låg skal bruges

Rød Miljøkasse med låg
Placer låget ovenpå beholderen

 

Placer låget ovenpå beholderen
Tryk låget fast på beholderen Tryk låget fast på beholderen
Tryk hver af de fire lågbeslag helt på plads ved at trykke ned på lågbeslagene og presse dem ind mod beholderen, så lågbeslagene klikker sig fast på beholderen Tryk hver af de fire lågbeslag helt på plads ved at trykke ned på lågbeslagene og presse dem ind mod beholderen, så lågbeslagene klikker sig fast på beholderen
Miljøkassen er nu færdigmonteret Miljøkassen er nu færdigmonteret

Vejledning til at åbne låget på Miljøkassen:

Sådan gør du

Illustration

Afmontering foretages med to hænder (børnesikring) ved at vippe låget op via lågbeslagene.

Afmontering foretages med to hænder (børnesikring) ved at vippe låget op via lågbeslagene.

Mad- og drikkekartoner

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

Piktogram for mad- ogdrikkekartoner

 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Papkartoner fra fødevarer fx fra fløde, yoghurt, is, suppe, sovs osv.

 

Mad- og drikkekartoner

 

Piktogram

Eksempler på affald

Illustration

Piktogram for tekstilaffald

 • Hullet, plettet og slidt tøj og tekstil
 • Enlige sokker, udtjente underbukser, ødelagte strømpebukser
 • Håndklæder, klude, gardiner, tæpper, viskestykker med indtørrede pletter fra fx mad og vin – ikke maling, sprit og olie

 

Tekstilaffald, ødelagt og plettet tøj

 

Piktogrammer til din indendørs sortering

Sæt piktogrammer på dine beholdere, så bliver det nemmere for hele familien at sortere.

Piktogrammerne kan hentes her: https://danskaffaldsforening.dk/faelles-piktogramsystem