Luk alle
Åben alle

En del af affaldsløsningerne er allerede etableret, blandt andet i Klimabyens. Løsningerne i Klimabyen vil i løbet af næste år blive opgraderet, således at der også kan afleveres madaffald og genanvendeligt affald i de nedgravede beholdere.

Der er desuden etableret fælles affaldsstationer i området omkring Nygade/Blindebomsvej. Se kort.

Kort der viser placering af fælles affaldsstationer på Blindebomsvej, Nygade og Algade

Vi arbejder på at finde en egnet beliggenhed på Gl. Banegårdsvej. 

Vi regner med at de næste affaldsstationer er klar til brug fra 1. januar 2024. Hvis din ejendom skal tilsluttes de fælles affaldsstationer, skriver vi til dig igen, inden de er klar.

Hvis du er tilknyttet de nedgravede affaldsløsninger i Middelfart Midtby, har du fået udleveret en rød Miljøkasse til farligt affald. 

Sådan gør du, når kassen skal tømmes:

Brug vores selvbetjening AffaldOnline: https://middelfart.dk/bolig/affald-og-genbrug/brug-vores-selvbetjening/ - log ind med MitID

  • Vælg menupunkt: 'Bestil afhentning af Miljøkassen'
  • Tryk på 'Bestilling'
  • Vælg dato
  • Vælg sted
  • Oplys antal kasser, der skal hentes
  • Angiv hvor kassen er placeret
  • Angiv om du ønsker SMS advisering dage før afhentning
  • Tryk på 'send bestilling'
  • Du modtager en bekræftelse på mail.

Du kan annullere din bestilling indtil 2 dage før afhentning.

Er du fritaget for Digital Post, kan du bestille afhentning ved at ringe til os på telefon: 88 88 48 50

Hvis du har du spørgsmål til de nye affaldsordninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

OBS:

Sørg for at kassen er fyldt, inden du bestiller afhentning. Luk låget korrekt.

Tekstilaffald er en bestille-ordning. Læs mere om, hvad tekstilaffald er, og hvordan du bestiller afhentning.

Tekstilaffald

Ofte stillede spørgsmål om affaldsløsninger i midtbyen

Luk alle
Åben alle

Hvis din ejendom ligger i et af de områder, hvor vi begynder at etablere de fælles affaldsløsninger, så har vi skrevet til dig.

Hvis du har en gammel beholder til dagrenovation eller en grå beholder til papir, så får du besked, når du skal sætte beholderne frem. Vi kommer og henter dem, når de nye affaldsløsninger er etableret og klar til brug.

Har du i dag sækkeordning, skal du blive ved med at bruge den løsning, indtil vi skriver til dig, at de nye affaldsstationer er klar.

Ved de kommende fælles affaldsstationer, som vi er i gang med at etablere, vil det være muligt at aflevere:

Madaffald

Restaffald

Glas

Metal

Papir/pap

Plast og drikkekartoner

Du vil få udleveret en rød Miljøkasse til farligt affald, en grøn køkkenspand til madaffald og grønne poser. Du får også en sorteringsguide, hvor du kan læse, hvordan du kommer af med de forskellige typer affald.

Vi omdeler poser en gang om året til de områder, der ikke har deres egen beholder. Hvis du mangler poser inden, er du velkommen til at skrive til os, så sørger vi for, at der kommer poser til dig. affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Vi har i dag et forsøg med en delt beholder i Algade, hvor man kan aflevere madaffald. Når forsøget er afsluttet, er det planen at ombygge nogle af de eksisterende beholdere til dagrenovation, så man fremadrettet kan aflevere madaffald ved dem alle.

Ejendomme med egne beholdere får tømt som følger:

Madaffald og restaffald hver 2. uge

Papir/pap & plast/drikkekartoner hver 4. uge

Glas og metal hver 8. uge

Ved fællesbebyggelser kan der være andre tømningsintervaller

Vi omdeler grønne poser en gang om året til de husstande, der er tilknyttet de nedgravede affaldsbeholdere, hvor der bliver sorteret madaffald. Løber du tør for poser inden, er du velkommen til at kontakte Affald og Genbrug, så sørger vi for at levere poser til dig.

De fleste af de nedgravede affaldsbeholdere er til restaffald.

Indtil videre er der dog etableret to affaldsstationer, hvor det er muligt at aflevere genanvendeligt affald, som fx glas, metal, papir,/pap, plast/drikkekartoner og batterier. Den ene ligger i Gl. Vestergade og den anden i Skovgade.

I Algade kører vi desuden et forsøg med sortering af madaffald. Det betyder, at den ene nedgravede beholder er delt, så man kan aflevere madaffald i den ene side og restaffald i den anden side. Hvis forsøget forløber positivt, er det planen at ombygge de eksisterende beholdere, så man fremadrettet kan aflevere madaffald ved dem alle.