Luk alle
Åben alle

En del af affaldsløsningerne er allerede etableret, blandt andet er Klimabyens område nu afsluttet. 

De fleste af de nedgravede affaldsbeholdere er til restaffald.

Indtil videre er der dog etableret to affaldsstationer, hvor det er muligt at aflevere genanvendeligt affald, som fx glas, metal, papir,/pap, plast/drikkekartoner og batterier. Den ene ligger i Gl. Vestergade og den anden i Skovgade.

I Algade kører vi desuden et forsøg med sortering af madaffald. Det betyder, at den ene nedgravede beholder er delt, så man kan aflevere madaffald i den ene side og restaffald i den anden side. Hvis forsøget forløber positivt, er det planen at ombygge de eksisterende beholdere, så man fremadrettet kan aflevere madaffald ved dem alle.

Hvis du er tilknyttet de nedgravede affaldsløsninger i Middelfart Midtby, har du fået udleveret en rød Miljøkasse til farligt affald. 

Sådan gør du, når kassen skal tømmes:

Brug vores selvbetjening AffaldOnline: https://middelfart.dk/bolig/affald-og-genbrug/brug-vores-selvbetjening/ - log ind med MitID

  • Vælg menupunkt: 'Bestil afhentning af Miljøkassen'
  • Tryk på 'Bestilling'
  • Vælg dato
  • Vælg sted
  • Oplys antal kasser, der skal hentes
  • Angiv hvor kassen er placeret
  • Angiv om du ønsker SMS advisering dage før afhentning
  • Tryk på 'send bestilling'
  • Du modtager en bekræftelse på mail.

Du kan annullere din bestilling indtil 2 dage før afhentning.

Er du fritaget for Digital Post, kan du bestille afhentning ved at ringe til os på telefon: 88 88 48 50

Hvis du har du spørgsmål til de nye affaldsordninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

OBS:

Sørg for at kassen er fyldt, inden du bestiller afhentning. Luk låget korrekt.

De ejendomme i Middelfart Midtby, der ikke skal tilsluttes en fælles affaldsløsning, har fået nye beholdere og er kommet med på de nye affaldsordninger

Ejendomme, der skal tilsluttes en fællesløsning skal vente lidt længere, da affaldspladserne først skal etableres. Vi forventer, at det bliver i løbet af 2023-2024.

Vi omdeler grønne poser en gang om året til de husstande, der er tilknyttet de nedgravede affaldsbeholdere, hvor der bliver sorteret madaffald. Løber du tør for poser inden, er du velkommen til at kontakte Affald og Genbrug, så sørger vi for at levere poser til dig.

Ofte stillede spørgsmål om affaldsløsninger i midtbyen

Luk alle
Åben alle

Din ejendom skal sikkert tilsluttes en fællesløsning, og derfor skal du vente lidt længere, da affaldspladserne først skal etableres. Vi forventer, at det bliver i løbet af 2023-2024

Så snart vi ved, hvor der bliver etableret fælles affaldspladser, som din ejendom bliver tilsluttet, skriver vi til dig igen. Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor alle pladserne skal etableres.

Så må du meget gerne kontakte os hurtigst muligt på mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Vi regner med, at når der etableres nye fælles affaldspladser, skal der kunne afleveres alle typer affald.

Vi har i dag et forsøg med en delt beholder i Algade, hvor man kan aflevere madaffald. Når forsøget er afsluttet, er det planen at ombygge nogle af de eksisterende beholdere til dagrenovation, så man fremadrettet kan aflevere madaffald ved dem alle.

Vi omdeler poser en gang om året til de områder, der ikke har deres egen beholder. Hvis du mangler poser inden, er du velkommen til at skrive til os, så sørger vi for, at der kommer poser til dig. affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Ejendomme med egne beholdere får tømt som følger:

Madaffald og restaffald hver 2. uge

Papir/pap & plast/drikkekartoner hver 4. uge

Glas og metal hver 8. uge

Ved fællesbebyggelser kan der være andre tømningsintervaller