Aftalen betyder, at ældreområdet i Middelfart Kommune under titlen ”Fremtidens Ældreliv” sættes fri fra en række regler. Det giver frihed til at nytænke ældreplejen uden at blive bremset af regler og paragraffer. I stedet skal borgerens behov og plejepersonalets faglighed være omgangspunkt for den daglige pleje af de ældre.

Middelfart Kommune har i forbindelse med Fremtidens Ældreliv valgt indledningsvis at fokusere på dialogen med medarbejdere, ledere, borgere, pårørende, ældreråd, faglige organisationer med flere for derved at sikre det bredest mulige kendskab til aftalen, og samtidig få så mange input som muligt fra interessenterne. Derefter igangsættes en række prøvehandlinger, som skal bane vejen for en bredere udrulning.

Fremtidens Ældreliv handler om sund fornuft, borgere og pårørende i fokus. Og ikke mindst et fokus på rummet mellem medarbejdere og borgere, dér hvor velfærden skabes og udvikles. Men der er også brug for inspiration udefra, brug for at høre fra forskellige vinkler, brug for at høre fra forskellige discipliner og fra forskellige organisationer for at kunne blive klogere og for at kunne sætte mulighederne i velfærdsaftalen i det rette perspektiv. Derfor har Middelfart Kommune etableret et velfærdspanel.

Velfærdspanelet er sammensat af eksperter på området, repræsentanter for Ældrerådet i Middelfart Kommune, byrådsmedlemmer, fagforeninger og forskere.

Se den underskrevne Velfærdsaftale.

Bilag til aftalen - Hegnspæle