Byrådet uddeler to klimastafetter:

En klimastafet til et projekt/virksomhed/forening
En klimastafet til en personlig klimafighter
Kender du nogen, der fortjener at få Klimastafetten, så indstil din kandidat ved at skrive til Christa.Boisen@middelfart.dk 

I indstillingen skal du skrive:

Hvem du er
Hvem du indstiller
Hvorfor du indstiller
Hvad projektet/personen/personerne bag har gjort
Vi beder dig forholde dig til, på hvilken måde klimaet får førstehjælp? Handler det om læring, reducerer det drivhusgasudledninger, er det nemt at kopiere, skaber det begejstring, er det gennemført?
Alle projekter, store som små, er relevante. Alle indsatser tæller.

Tidsfrist for indstilling af kandidater er onsdag den 8. december 2021 klokken 12.00.

På Klimalaboratoriets hjemmeside kan du læse mere klimastafetten og de tidligere vindere.

 

Om Klimastafetten

Formålet med klimastafetten er at sætte fokus på klimaområdet i Middelfart Kommune, herunder at inspirere til initiativer samt øge bevidstheden om vigtigheden af klimatilpasning hos enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, foreninger og myndigheder.

Kom ind i klimakampen – indstil din kandidat!

 

For mere information

Projektleder Christa Boisen, tlf. 2437 9944
Klimachef Morten Mejsen Westergaard, tlf. 2054 4795