Systemet findes på kommunes hjemmeside middelfart.dk/lokaler (Årsbooking)

Perioden som fordeles er for d. 01.08.22 – 31.07.23. Selve fordelingen af lokaler, gymnastiksale og haller, vil ske i juni måned 2022.

Foreninger, der ønsker at benytte lokaler eller haltider i ovennævnte periode og ønsker at være med i første fordeling, skal have ansøgt elektronisk: senest søndag d. 01. maj 2022