Derfor vil vi gennemføre markedsdialog med interesserede håndværkere for at få inputs til, hvordan vi udformer den nye håndværkeraftale fra 2023.

  • Markedsdialogen vil blandt andet handle om:
  • Den nuværende aftale kontra ny
  • Forbedringer og inputs til ny aftale
  • Beløbsgrænsen for direkte tildeling
  • Prisoverslag
  • Tildelingssystemet (Comdia) som det fungerer i dag
  • Tildelingskriterier
  • Miljø/grønne krav i udbuddet
  • Geografisk opdeling af delaftalerne
  • Antal håndværkere på delaftale

Vil I deltage i et fysisk dialogmøde?

For at vi kan planlægge processen bedst muligt, vil vi gerne have en indikation af, hvor mange er interesseret i at deltage i et fysisk møde.

Send en mail til maja.holmpetersen@middelfart.dk senest 2. februar 2022, hvis I er interesseret i at deltage i et fysisk dialogmøde. Jeres tilmelding er ikke bindende.

Når vi har en fornemmelse af, hvor stor interessen er for at deltage i et fysisk møde, melder vi tid og sted ud på vores hjemmeside. Vi sender også informationen pr. mail til alle, der har tilkendegivet, at de er interesseret i at deltage.

I kan også sende inputs skriftligt

Kan I ikke deltage på et møde, får I også mulighed for at sende skriftlige inputs. Vi opdaterer hjemmesiden med nærmere information, om hvordan I gør, senere.