Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Årsberetning ved formanden.
 3. Indkomne forslag.
  a. Lokaludvalget foreslår mindre vedtægtsændringer til godkendelse *
 4. Valg til Lokaludvalg
 5. Eventuelt
  Forslag til dagsorden skal være lokaludvalget i hænde senest d. 27. april 2022
  Opstillingsberettigede kandidater til Lokalvalget bedes anmeldes deres kandidatur til formanden til formanden på SMS til tlf.nr. 30205424 eller på e-mail ib.j.bager@gmail.com 

* Affødt af de pr. 1. november 2021 af Middelfart Kommune udgivne rammer for Lokaludvalg 2022-2025, fremsætter Lokaludvalget forslag til at bringe vedtægternes §5 i overensstemmelse med rammerne, der omhandler valg til lokaludvalget i den situation, hvor der er mere end tre kandidater, men ikke flere end vedtægterne bestemmer.

Desuden foreslås to sætninger slettet i hhv. §3 og §4, der omhandler den specielle valgprocedure, som blev anvendt ved valg til Føns og Omegns Lokaludvalg, da dette blev nedsat i 2010.

Vedtægterne med ændringsforslag samt Middelfart kommunes rammer for Lokaludvalg 2022 – 2025, kan findes via link http://foens.nu/lokaludvalg/ og vil desuden være fremlagt til gennemsyn på ”Føns Hovedbibliotek”, Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A Føns, 5580 Nr. Aaby.

Årsmødet indledes med spisning i tiden 18.00 – 19.00. Tilmelding til spisning sendes til Anni Hjort på SMS til tlf. 20673758 eller på e-mail post@annileger.dk senest fredag 22. april 2022.
Føns og Omegns Lokaludvalg