Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Årsberetning ved formanden
 3. På valg:
  - Niels Egly (genopstiller ikke)
  - Dorthe Danielsen (genopstiller)
  - Mette Buhl (genopstiller ikke)
  - Lars Kaatmann (genopstiller ikke)

  Valg af to suppleanter
  - Anne Marie Rosager (genopstiller)

  Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant
  - Lars Madsen (genopstiller)
 4. Eventuelt

Indkomne forslag, skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før årsmødet.


Lars Kaatmann
Formand
striblokaludvalg@gmail.com