Program:

09.00: Dørene åbnes og der er kaffe og rundstykker
09.30: AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening – generalforsamling
(Dagsorden jf. www.aki01.dk)
Ca. 10.30: Røjlehalvøens Lokaludvalg - generalforsamling


Dagsorden til Røjlehalvøens Lokaludvalg generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til lokaludvalget
5.1. På valg er følgende:
• Marc Melgaard, formand, modtager genvalg
• Uffe Klinkby, medlem, modtager genvalg
• Ivan Steffensen, medlem, modtager ikke genvalg
• Ole Gottrup, suppleant
• Martin Steen Jensen, suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

 

Indkomne forslag:

Indkomne forslag sendes til Marc Melgaard, Røjleklintvej 37, 5500 Middelfart,
E-mail: bestyrelsen@rojlehalvoen.dk, mobil 4089 9969 senest 11. juni 2021.


Praktisk:

Tilmelding: Af hensyn til praktikken ser vi gerne tilmelding www.røjlehalvøen.dk 

Kandidatur: Ønsker du at opstille til Lokaludvalget, bedes du meddele formanden dette senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Nyheder fra området:
www.rojlehalvoen.dk  // Facebook.com/rojlehalvoen