Du anmelder rotter ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside under anmeld rotter.

Bemærk endvidere, at ejer eller dennes repræsentant skal være hjemme, når rottebekæmperen kommer på besøg første gang.

 

Ved giftudlægning

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse, undgå utilsigtede forgiftninger og unødig resistensudvikling, må der ikke udleveres gift til borgere, hverken på almindelige ejendomme eller på lukkede svinebesætninger. Den kommunale rottebekæmper skal med andre ord ind på ejendommen og selv bekæmpe rotter. Det giver langt det bedste resultat. Ud over at du ikke selv må foretage bekæmpelse af rotter med gift, er også besiddelse af rottegift forbudt.

For nærmere information vedrørende rottebekæmpelsen henvises til siderne om skadedyr.