60 personer fra små børn til ældre var mødt op for at få mere information fra kommunen. Forsamlingen bestod både af ukrainere og danskere, der enten huser ukrainere eller er med i det frivillige arbejde med at tage imod ukrainerne.

Efter velkomst fra borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, fik deltagerne en opdatering på den nye særlov, som giver ukrainerne mulighed for hurtigt blandt andet at komme i arbejde, modtage støtte fra kommunen og lægehjælp. Samtidig blev det beskrevet, hvordan børn og unge kan komme i daginstitution eller skole og få en tryg hverdag sammen med jævnaldrende.

Hele mødet blev undervejs tolket til ukrainsk, og undervejs føg det med spørgsmål på både dansk og ukrainsk. Efterfølgende var der mulighed for at stille yderligere spørgsmål til oplægsholderne – en mulighed, der blev udnyttet flittigt.

På nyidanmark.dk/ukraine kan du finde flere oplysninger om opholdstilladelse, asyl og lignende på dansk, engelsk og ukrainsk. På middelfart.dk/ukraine kan du finde information om lokale tiltag som madordning, indkvartering i Middelfart Kommune med videre.