Et godt samarbejde i byrådet - med en klar fælles vision - skaber grobund for en god kommune at være borger i. Det er baggrunden for det arbejde, byrådet har været sammen om de senere måneder, og som på mandagens byrådsmøde resulterede i godkendelsen af en ny vision for Middelfart Kommune.

- Formålet med visionen er at skabe et billede af den ønskede fremtid - inden for synsvidde, men uden for den nærmeste rækkevidde. Et billede, som vi i byrådet kan arbejde hen imod i vores løbende drøftelser og beslutninger - til gavn for borgerne i kommunen. Visionen er med andre ord et værdifuldt arbejdsredskab for os i byrådet, forklarer borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

- I Middelfart Kommune har vi et godt udgangspunkt. Vi oplever stor tilflytning, virksomhederne genererer arbejdspladser, og vi er attraktive for investeringer. Det bidrager alt sammen positivt til fremtidens velfærd. Og det forpligter.

Visionen har fået overskriften "Vi bygger broerne" og indeholder fire bærende temaer:

  • Sammen om kvalitet i velfærden - gennem hele livet
  • Sammen om fællesskab og hverdagsliv - foreninger og oplevelser, kultur og natur
  • Sammen om uddannelse og arbejdspladser - en attraktiv og bæredygtig vækstkommune
  • Sammen om grøn omstilling og biodiversitet

At "sammen om" går igen i overskriften på de fire temaer er ikke tilfældigt.

- Det har været vigtigt for os i byrådet, at visionen bygger på et stærkt "vi", hvor alle parter mødes som ligeværdige, og hvor det handler om at spille hinanden gode. At være sammen om vores kommune ligger også i visionens titel "Vi bygger broerne", konstaterer Johannes Lundsfryd Jensen.

Visionen, som byrådet netop har vedtaget, ligger i naturlig forlængelse af den tidligere vision. Den forholder sig samtidig til en række samfundsudfordringer som mental trivsel, klima og rekruttering til velfærdsområderne.

- Her i kommunen har vi historisk haft byråd, der formår at arbejde med de lange, seje træk. Det er værd at værne om. For det betyder rigtig meget for udviklingen i kommunen. Et klart eksempel på dette er det kontinuerlige fokus på væksten som fundamentet for fremtidens velfærd. Den tilgang holder vi fast i, og siger samtidig, at vi skal vækste med omtanke. På samme måde ønsker vi at fortsætte - og intensivere - vores dialog med borgere og samarbejdspartnere om konkrete løsninger. Jeg synes, vi har haft nogle rigtig gode drøftelser undervejs i processen om vores fælles ambitioner for kommunen. Nu skal visionen ud og leve - gennem konkrete handlinger og beslutninger, der gør en positiv forskel, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Læs visionen: "Vi bygger broerne"

 

Udtalelser fra partierne

 

Kaj Johansen, Socialdemokratiet

Kaj Johansen, Socialdemokratiet

I Socialdemokratiet ser vi den nye vision som et stærkt pejlemærke for den retning, vi skal bevæge os i. 

Den skal være med til at skabe en udvikling og en kultur, hvor hverdagslivet og den gode hverdag bliver prioriteret højt i politiske beslutninger og i medarbejdernes møde med borgerne.

Vi vil gerne gå forrest, når det handler om at skabe nære fællesskaber rundt i hele kommunen. Det vil vi også, når der skal sættes nye standarder på klima og bæredygtigheds området. Her skal vi være konkrete og finde løsninger, der kan inspirere andre.

Vi ser den nye vision som en naturlig forlængelse af den tidligere - og som en rød tråd i arbejdet med at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo og udvikle sig.

Regitze Thilma, Venstre

Regitze Tilma, Venstre

Venstre synes, at visionen giver retning og samtidig viser vejen til at komme i mål. For os handler det ikke om store armbevægelser, men om at sætte de bedste rammer for det gode liv i Middelfart Kommune.

Der er rigtig mange gode intentioner i visionen. Så hvis vi skal fremhæve bare én af dem, vi synes er helt grundlæggende, så er det ambitionen om at være foregangskommune for det gode samspil med borgere, virksomheder og omverden. Vi har nemlig efterlyst et kommunalt servicekoncept, hvor vi både i hverdagen, og når vi samarbejder om at udvikle noget, gør det med respekt og i fællesskab med borgerne. For det er i mødet mellem mennesker, vi virkelig kan gøre en forskel. Det er her, vi bygger broerne.

Morten Weiss-Pedersen, Konservative

Morten Weiss-Pedersen, Konservative

I Konservative har vi fokus på at sikre en god økonomi, så vi har råd til velfærden. Vi ser vi det som væsentligt, at vi stadig satser massivt på at være en attraktiv bosætningskommune, og på at tiltrække virksomheder. At få flere skatteydere er vejen frem i forhold til at bevare vores velfærd. Konjunktur-vinduet, hvor virksomheder investerer, er ikke åbent for evigt. Så vi skal sørge for at sætte penge af til at købe mere erhvervsjord, så endnu flere kan etablere sig og skabe arbejdspladser i kommunen.

Vores velfærd er under stort pres. Hvis vi f.eks. ser på den stærkt stigende andel af +80-årige, så er det vigtigt, at vi sørger for at have de rette ressourcer og hænder - og her er en offensiv bosætnings- og erhvervspolitik den eneste farbare vej at gå. For alternativet er besparelser.

Det er også vigtigt for os, at vi holder snuden i sporet på vores klimamålsætninger. De forpligter.

Linda Johnsen, SF

Linda Johnsen, SF

Visionen er resultatet af en god proces, og den sætter en ambitiøs retning for Middelfart Kommune de næste mange år. I SF er vi særligt glade for at fællesskaber er et gennemgående fokus, for stærke fællesskaber er afgørende for livskvaliteten og bæredygtige lokalsamfund. Vi skal sammen styrke fællesskaber for at forebygge ensomhed og styrke sundhed og mental trivsel - særligt blandt børn og unge.

For SF er det vigtigt at vi understøtter og udvikler at kultur, idræt- og foreningsaktiviteter er for alle - og at vi finder nye måder hvorpå kultur og natur kan spille en rolle i f.eks. dagtilbud, skoler, på plejehjem og bosteder - til glæde for flere.

Med visionen fastholder vi vores fokus på kvalitet i velfærden - fra sundhedsplejerskens første besøg til vores plejehjem.

Det er afgørende for os i SF, at vi holder fast i modet til at gå forrest på den grønne omstilling og arbejder for en rigere natur, så vi sammen sikrer en attraktiv og bæredygtig kommune.

Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti

Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ser byrådets vision som et godt bolværk til fremtidens udfordringer. Det, at vi i et samlet byråd har arbejdet fælles om visionen og er enige i den, gør den til en væsentlig værktøjskasse.

"Vi" og "fælles" er vigtige ord i visionen og siger meget om tankerne bag visionen.

DF ser frem til at arbejde med visionen i fremtiden til glæde for borgerne.

Lasse Schmücker, Enhedslisten

Lasse Schmücker, Enhedslisten

I Enhedslisten lægger vi stor vægt på, at natur og kultur står stærkt i vores fælles vision for kommunen. Vi tager i visionen stilling til, at vi ønsker at udvikle kommunen med omtanke. Det betyder, at vi skal tænke kultur, natur og mødet mellemmennesker ind i den måde, vi laver byrum på. Der skal være plads til aktiviteter og fællesskab. Vækst med omtanke er en ambition, der forpligter - og som vi ikke må give efter på. For vi skal værne om alt det gode, vi har og tænke klogt om den måde, vi udvikler vores kommune på.

En klar styrke i visionen er, at vi i byrådet står fælles om den - og at netop fællesskabet, medinddragelse og respekten i mødet med borgerne og omgivelserne står stærkt. Vi skal være i øjenhøjde. Både i hverdagen og i udviklingen af vores kommune.

I Enhedslisten er det vigtigt for os, at visionen bærer præg af omsorg for de børn, voksne og ældre, som bor i Middelfart Kommune. Uanset status og forudsætninger. "Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed"

Jonas René Jensen, Nye Borgerlige

Jonas René Jensen, Nye Borgerlige

I Nye Borgerlige er vi glade for visionens kerne: At Middelfart Kommune skal være et af landets mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. For det er det, det hele handler om.

Vi er også glade for, at vi tager aktivt stilling til, at den fremtidige vækst skal ske med omtanke. Så vi tænker bredt over de valg, vi tager. Vi ser på, om en beslutning også er god om 10, 20 og 30 år. At vi bestræber os på den bæredygtige vækst, giver også fremtidige generationer muligheden for at nyde godt at den skønne natur i og omkring Middelfart.

Processen med visionen har været rigtig god - det har været fedt at sætte retning i fællesskab. Så vi nu står med en vision, som hele byrådet er bag. I Nye Borgerlige glæder vi os til, at vi skal sætte handling bag - med fokus på "VI" i "Vi bygger broerne". For skal vi i mål, så skal vi udvikle løsningerne sammen - borgere, virksomheder, politikere og ansatte.