Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Årsberetning ved formanden.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg til Lokaludvalg
  5. Eventuelt

Herefter vil der blive serveret et let måltid.
Forslag til pkt. 3 skal være formanden for Lokaludvalget i hænde senest d. 25. april 2023.

Opstillingsberettigede kandidater til Lokalvalget bedes anmelde deres kandidatur til formanden på SMS til tlf.nr. 3020 5424 eller på e-mail ib.j.bager@gmail.com.

Aftenen afsluttes med en kort orientering om ”Bælt i Balance” ved Jakob Martin Pedersen fra Natur- og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune.

Føns og Omegns Lokaludvalg