Kommunens anbefaling om at badning frarådes ophører hermed.