Middelfart Kommunes nye udvalg for energirenovering mødtes for første gang

Mandag blev det første møde i kommunens nye udvalg for energirenovering afholdt. Udvalget består af både byrådsmedlemmer og borgere med særlig viden og interesse for området.

 
 
 
Pressemeddelelse
10. maj 2022
 
 
 
 

Middelfart Kommunes nye udvalg for energirenovering mødtes for første gang

 
 
 
 
Energirenoveringsudvalget i Middelfart Kommune

Deltagerne i Energirenoveringsudvalgets første møde.

 
 
 
 

Mandag blev det første møde i kommunens nye udvalg for energirenovering afholdt. Udvalget består af både byrådsmedlemmer og borgere med særlig viden og interesse for området.

 
 
 
 

Der var en række nye ansigter med om bordet, da Middelfart Kommunes nye udvalg for energirenovering mandag var samlet for første gang. Udvalget er nedsat af byrådet og skal bidrage til udarbejdelse af en Masterplan for Energibesparelse og - renovering i bolig- og bygningsmassen i Middelfart Kommune.

 

Masterplanen bliver et vigtigt element i kommunens samlede DK2020-plan. Parallelt med udarbejdelsen af masterplanen arbejdes der med Fjelsted-Harndrup som case for, hvordan man konkret kan energiforbedre boliger og bygninger i et område.

 

Energirenoveringsudvalget er nedsat som et såkaldt §17 stk. 4-udvalg. Det vil sige et udvalg byrådet kan nedsætte som rådgivere indenfor et område, og at udvalget kan have borgere som medlemmer. Middelfart Kommune har derfor søgt efter borgere med interesse for og viden om energirenovering, der havde lyst til at deltage i udvalget.

 

- Vi har oplevet en god interesse for at deltage i udvalget, og vi har fået samlet en gruppe, som både har stærke kompetencer og lokal forankring. Arbejdet med at energirenovere og omstille til bæredygtige varmekilder kræver, at borgere, virksomheder og kommunen arbejder sammen. Derfor er jeg rigtigt glad for, at opbakningen til udvalget er så stor, siger formand for Energirenoveringsudvalget, Alex Green.

 

Borgere, virksomheder og byråd står sammen

 

Fra byrådet deltager Alex Gren som formand i udvalget, mens Regitze Tilma bliver næstformand og Lasse Schmücker bliver medlem af udvalget.

 

Efter annoncering efter interesserede borgere er følgende udpeget som medlemmer af Energirenoveringsudvalget:

 

Birthe Papsøe

Britt Kielstrup Hansen

Lars Mejsner

Simon Vilhelmsen

Søren Schmidt Thomsen

Tommy Lykkegaard

Tommy Rasmussen

Ulrik Heilmann

Bjarne Jacobsen

Elisabeth Tejlmann

Peter Huusum Nielsen

 

 

Fra Energiudvalgets (ERU) kommissorium:

 

  • ERU skal bidrage og rådgive Byrådet om udarbejdelse af en masterplan for energibesparelser og energirenovering af bolig- og bygningsmassen i Middelfart Kommune

  • ERU skal bidrage til kortlægning og gerne igangsættelse af energirenovering i et specifikt geografisk lokalområde, som case for resten af kommunen.
  • ERU skal bidrage med overvejelser om, hvordan der kan sikres finansiering til gennemførelse af masterplanen.
  • ERU skal sikre bedst mulig borger- og brugerinddragelse i udarbejdelsen af forslag til masterplanen, og medvirke til borgerinddragelse igennem f.eks. deltagelse i borgermøder, inspirationsture, workshops m.v.
  • Arbejdet i ERU skal medvirke til, at forslaget til masterplan afspejler overvejelser/muligheder/barrierer ift. alle typer bolig- og bygningsmasse.
  • ERU skal rådgive Byrådet om, hvordan Masterplanen kan realiseres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Energirenoveringsudvalget, Alex Gren, 2339 2215

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.