Med Indkøbspolitikken sættes nye standarder for de krav, vi stiller til os selv og leverandører i forhold til klimaet, bæredygtighed og social ansvarlighed.

Igennem indkøbspolitikken arbejdes der mod at skabe incitamenter for, at organisationen og indkøbere træffer klimavenlige og bæredygtige valg, når der foretages indkøb og stilles høje krav til social ansvarlighed.

Derfor vil der blive arbejdet med en række fokusområder med mål for de fremtidige indkøb. De fire strategiske fokusområder sætter fokus på, hvordan Middelfart Kommune ønsker at købe ind. Fokusområderne er klima og bæredygtighed, økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed samt samarbejde og udbudspartnerskaber.

Indkøbspolitikken indeholder endvidere en række målsætninger, der arbejdes hen imod:

  • Vi vil stille krav til leverandørerne, så det kommunen køber er mere bæredygtigt og klimavenligt.
  • Vi vil arbejde med at lave måltal for reduktion af CO2-forbruget.
  • Vi vil lave et forslag til en klimafgift på de mest klimabelastende varer.
  • Vi vil arbejde med at nudge indkøbere i Middelfart Kommune til mere bæredygtige og klimavenlige produkter.

Indkøbspolitikken kan ses på hjemmesiden under udbud.