44-årige Katrin á Norði kommer fra en stilling som afdelingsleder for ca. 20 medarbejdere i driften i Arwos Vand, som er en del af Aabenraa Kommunes forsyningsselskab. Her har hun været en del af den øverste ledelse i Arwos Service (Spildevand, Drikkevand, Deponi, Affald).

Hun har tidligere arbejdet som projektleder i Middelfart Spildevand, og har i den forbindelse samarbejdet med Middelfart Kommune om etablering af KlimaByen.

Den nye natur- og miljøchef tiltræder 1. september, og har en Ph.d. i mikrobiel økologi og biogeokemi fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet.