Ansøgning

Virksomheden - grundejeren, skal altid indsende skriftlig ansøgning med oplysninger, der kan danne grundlag for en eventuel tilladelse, inden afbrænding må finde sted.

Ansøgningen skal indsendes minimum 14 dage før afbrænding ønskes. Afbrænding skal altid ske i overensstemmelse med lovgivning om brandbestemmelser

Luk alle
Åben alle

Når du ansøger om afbrænding, registrerer Middelfart Kommune: dit navn, din adresse, e-mail, dit telefonnummer, samt oplysninger om sted/mængder m.v. ifm. afbrændingen. Dine oplysninger bruges udelukkende til kvitteringskrivelse ifm. ansøgningen, sagsbehandling og evt. kontakt for Middelfart Kommune ifm. tvivlspørgsmål.

Bemærk: Hvis du søger på vegne af en anden person, vil denne person blive bekendt med din ansøgning jf. kommunens oplysningspligt.