Generelle regler

 • Tag hensyn til de andre borgere og personalet på pladsen.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens regler gælder på hele pladsen.
  Sluk bilens motor under aflæsning.
 • Du må ikke indtage øl, vin og spiritus på pladsen.
 • Forlad genbrugspladsen, når du er færdig med at aflevere dit affald,så er der plads til den næste bruger.
 • Ret dig efter personalets anvisninger, er du i tvivl så spørg.
 • Du må tage ophold i Byttezonen i maks. 20 min. om dagen.
 • Hvis du ikke følger personalets anvisninger eller overtræder ordensreglerne, kan personalet bortvise dig.
 • Personalet kan politianmelde overtrædelser af ordensreglerne efter ordensbekendtgørelsens § 16.


Klunsning

 • Du må kun tage de ting, som er stillet på plads i Byttezonen.
 • Du må ikke tage ting fra andre borgeres biler, trailere, papkasser, affaldssække eller lignende.
 • Du må ikke tage ting fra elektronikrummet, containerne på pladsen eller andre områder uden for Byttezonen.

Affaldshåndtering

 • Du skal sortere dit affald, inden du afleverer det.
 • Affaldet skal være synligt - i klare sække eller uemballeret.
 • Du kan ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladsen.
 • Sørg for at lægge affaldet i de rigtige containere.
 • Husk at gøre rent efter dig, hvis du f.eks. taber affald.