Takster 2024

Luk alle
Åben alle

Gældende fra 1. januar til 31. december 2024

Dagrenovation  Pris i kr. ekskl. moms
240 liter 2-rums beholder til mad- og restaffald med 14-dages tømning 1.036,64
370 liter 2-rums beholder til mad- og restaffald med 14-dages tømning 1.188,00
140 liter beholder til madaffald med 14-dages tømning 873,84
240 liter beholder til madaffald med 14-dages tømning 896,72
140 liter beholder til restaffald med 14-dages tømning 993,52
240 liter beholder til restaffald med 14-dages tømning 1.102,64
370 liter beholder til restaffald med 14-dages tømning 1.291,84
660 liter beholder til restaffald med 14-dages tømning 1.646,48
140 liter beholder til restaffald med ugetømning 1.904,32
240 liter beholder til restaffald med ugetømning 2.119,92
370 liter beholder til restaffald med ugetømning 2.446,40
660 liter beholder til restaffald med ugetømning 3.108,16
370 liter beholder til restaffald med tømning 2 x ugentligt 4.843,52
660 liter beholder til restaffald med tømning 2 x ugentligt 6.121,28
370 liter beholder til restaffald med tømning 3 x ugentligt 7.386,72
660 liter beholder til restaffald med tømning 3 x ugentligt 9.280,48
Rød sæk til ekstra restaffald 30,40
Ændring af beholderstørrelse 260,00

 

Genanvendeligt affald  Pris i kr. ekskl. moms
240 liter 2-rums beholder med 8 ugers tømning 354,64
370 liter 2-rums beholder med 8 ugers tømning 455,84
240 liter 2-rums beholder med 4 ugers tømning 537,68
370 liter 2-rums beholder med 4 ugers tømning 671,44
140 liter med 8 ugers tømning

 

302,72

240 liter med 8 ugers tømning

338,80

370 liter med 8 ugers tømning

432,08

660 liter med 8 ugers tømning (Ingen nytilmelding)

575,52

140 liter med 4 ugers tømning

461,12

240 liter med 4 ugers tømning

521,84

370 liter med 4 ugers tømning

646,80

660 liter til plast/kartoner med 4 ugers tømning (Ingen nytilmelding)

860,64

Ændring af beholderstørrelse

260,00

 

Gældende fra 1. januar til 31. december 2024

Brug af genbrugspladsen Pris i kr. ekskl. moms

Takst pr. besøg

199,00

Farligt affald pr. kilo

8,00

 

Bigbag inkl. afhentning Pris i kr. ekskl. moms

Bigbags købes på genbrugspladserne, prisen er pr. big bag og er inkl. afhentning på bestilt adresse

1.600,00

Forgæves kørsel i forbindelse med afhentning af asbest

712,00

 

Gældende fra 1. januar til 31. december 2024 (dog kun så længe Middelfart Kommune står for driften)

Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg Pris i kr. ekskl. moms
Ren jord og små sten* pr. ton 42,00

* Jord, der efter lovgivningen er ren jord til fri anvendelse

 

Affald & Genbrug, Bogensevej 89 Pris i kr. ekskl. moms
Stort affald til neddeling pr. ton 1.060,00
Gips pr. ton 653,00
Trykimprægneret træ pr. ton 1.006,00
Store brokker (Beton & tegl) pr. ton 90,00
Knust beton og små brokker pr. ton 80,00
Ren beton pr. ton 40,00
   
Salg af oparbejdede produkter  
Ren beton 0-32 mm pr. ton 50,00
Knust beton & tegl 0-32 mm pr. ton 20,00

* Jord, der efter lovgivningen er ren jord til fri anvendelse

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) 1.878,00
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.219,00

Beholderløsninger

Beholdere til madaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.891,00
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
993,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.941,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
1.019,00
Beholdere til restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.164,00
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.129,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.409,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.253,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
2.780,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning 
1.468,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
3.532,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dags tømning
1.871,00
2-delte beholdere til mad- og restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.178,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.350,00
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.240,00
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.518,00

 

Ekstra affald

Enhedspris inkl. moms

Rød sæk til ekstra restaffald 38,00
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder 400,00
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder 425,00
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder 890,00
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) 890,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold el.lign. efter regning  

 

Farligt affald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) 100,00

 

Tekstilaffald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Gebyr for indsamling af tekstilaffald 19,00

 

Beholdere til genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap,
plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge 403,00
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge 518,00
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge 611,00
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge 763,00
Beholdere med ugetømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 1.816,00
240 liter enkeltrumsbeholder 2.081,00
370 liter enkeltrumsbeholder 2.479,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 3.291,00
   
Beholdere med 14-dages tømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 950,00
240 liter enkeltrumsbeholder 1.085,00
370 liter enkeltrumsbeholder 1.312,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 1.745,00
   
Beholdere med tømning hver 4. uge  
140 liter enkeltrumsbeholder 524,00
240 liter enkeltrumsbeholder 593,00
370 liter enkeltrumsbeholder 735,00
660 liter enkeltrumsbeholder 978,00
   
Beholdere med tømning hver 8. uge
(gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner)
 
140 liter enkeltrumsbeholder 344,00
240 liter enkeltrumsbeholder 385,00
370 liter enkeltrumsbeholder 491,00
660 liter enkeltrumsbeholder 654,00

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Priserne er pr. beholder  
3 x ugetømning 1.391,00
2 x ugetømning 930,00
Beholdere med ugetømning 468,00
Beholdere med 14-dages tømning 237,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 122,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 73,00

 

Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
3 x ugetømning 780,00
2 x ugetømning 520,00
Ugetømning 260,00
14-dags tømning 130,00
Tømning hver 4. uge 80,00
Tømning hver 8. uge 40,00

 

Andet

Enhedspris inkl. moms

Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for op til 5 beholdere pr. matrikel) 325,00
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning 325,00
Påsætning af gravitationslås 495,00

 

Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Kuber med 14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  9.814,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  11.132,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  12.449,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  13.810,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  15.344,00
Kuber med ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  17.508,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  19.854,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  22.199,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  24.588,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  27.151,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  10.506,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.814,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  13.122,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  14.472,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  15.719,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  18.200,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  20.536,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  22.872,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  25.251,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  27.526,00
Madaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  9.038,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 9.580,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 10.121,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald   10.706,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  11.465,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  15.957,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  16.750,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  17.544,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  18.381,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  19.392,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube
 
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 8.539,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  8.936,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.333,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 9.751,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  10.117,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 15.457,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 16.106,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  16.755,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  17.426,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  18.044,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  14.899,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.807,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.714,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 23.665,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  26.789,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.644,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  10.243,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  11.841,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  13.483,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 15.298,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 5.565,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.509,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.453,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.440,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 9.601,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.262,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.928,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.595,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.305,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.189,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 14.390,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 17.153,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 19.916,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 22.700,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 25.432,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.135,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  9.589,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  11.043,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  12.518,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  13.940,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.056,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.855,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  6.654,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  7.475,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.243,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.752,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.275,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.797,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.341,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.832,00

Nedgravede affaldsløsninger - (Etableret og betalt af institutionen)

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald  Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald 7.309,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  8.337,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 9.365,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 10.393,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 11.421,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  15.003,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  17.059,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 19.116,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 21.172,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 23.228,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/10-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 7.309,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 8.337,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 9.365,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 10.393,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.421,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 15.003,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 17.059,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  19.116,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 21.172,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  23.228,00

 

Madaffald Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 6.533,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 6.785,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 7.038,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 7.290,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald 7.542,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 13.451,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 13.956,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 14.460,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  14.965,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  15.469,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 6.63300
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  6.785,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.038,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.290,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.542,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 13.451,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  13.956,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  14.460,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  14.965,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  15.470,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  12.394,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  15.012,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.630,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.249,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  22.867,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 6.139,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.448,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 8.757,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 10.066,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  11.375,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.060,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.714,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.369,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.023,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.678,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 1.756,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.134,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.511,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.889,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.267,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt  12.394,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 15.012,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 17.630,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  20.249,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  22.867,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 6.139,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  7.448,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  8.757,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  10.066,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  11.375,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 3.060,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  3.714,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 4.369,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  5.023,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  5.678,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 1.756,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.134,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.511,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.889,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  3.267,00

 

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) 1.878,00
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.219,00

Beholderløsninger

Beholdere til madaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.891,00
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
993,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.941,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
1.019,00
Beholdere til restaffald (restaffald er tillagt markedspris på 10%)

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.380,40
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.241,90
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning

2.649,90

240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.378,30
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
3.058,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning 
1.614,80
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
3.885,20
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dags tømning
2.058,10
2-delte beholdere til mad- og restaffald 
(Restaffaldet er tillagt markedspris på 10%)

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.295,80
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.485,00
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.464,00
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.769,80

 

Ekstra affald

Enhedspris inkl. moms

Rød sæk til ekstra restaffald 38,00
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder 400,00
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder 425,00
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder 890,00
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) 890,00

 

Farligt affald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) 100,00

 

Tekstilaffald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Gebyr for indsamling af tekstilaffald 19,00

 

Beholdere til genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap,
plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge 403,00
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge 518,00
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge 611,00
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge 763,00
Beholdere med ugetømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 1.816,00
240 liter enkeltrumsbeholder 2.081,00
370 liter enkeltrumsbeholder 2.479,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 3.291,00
   
Beholdere med 14-dages tømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 950,00
240 liter enkeltrumsbeholder 1.085,00
370 liter enkeltrumsbeholder 1.312,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 1.745,00
   
Beholdere med tømning hver 4. uge  
140 liter enkeltrumsbeholder 524,00
240 liter enkeltrumsbeholder 593,00
370 liter enkeltrumsbeholder 735,00
660 liter enkeltrumsbeholder 978,00
   
Beholdere med tømning hver 8. uge
(gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner)
 
140 liter enkeltrumsbeholder 344,00
240 liter enkeltrumsbeholder 385,00
370 liter enkeltrumsbeholder 491,00
660 liter enkeltrumsbeholder 654,00

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Priserne er pr. beholder  
3 x ugetømning 1.391,00
2 x ugetømning 930,00
Beholdere med ugetømning 468,00
Beholdere med 14-dages tømning 237,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 122,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 73,00

 

Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
3 x ugetømning 780,00
2 x ugetømning 520,00
Ugetømning 260,00
14-dags tømning 130,00
Tømning hver 4. uge 80,00
Tømning hver 8. uge 40,00

 

Andet

Enhedspris inkl. moms

Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for op til 5 beholdere pr. matrikel) 325,00
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning 325,00
Påsætning af gravitationslås 495,00

 

Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald (restaffald er tillagt markedspris på 10%)

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Kuber med 14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  10.795,40
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  12.245,20
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  13.693,90
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  15.191,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  16.878,40
Kuber med ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  19.258,80
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  21.839,40
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  24.418,90
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  27.046,80
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  29.866,10
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.556,60
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  12.995,40
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  14.434,20
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  15.919,20
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  17.290,90
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  20.020,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  22.589,60
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  25.159,20
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  27.776,10
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  30.278,60
Madaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  9.038,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 9.580,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 10.121,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald   10.706,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  11.465,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  15.957,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  16.750,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  17.544,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  18.381,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  19.392,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube
 
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 8.539,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  8.936,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.333,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 9.751,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  10.117,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 15.457,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 16.106,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  16.755,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  17.426,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  18.044,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  14.899,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.807,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.714,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 23.665,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  26.789,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.644,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  10.243,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  11.841,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  13.483,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 15.298,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 5.565,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.509,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.453,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.440,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 9.601,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.262,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.928,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.595,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.305,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.189,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 14.390,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 17.153,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 19.916,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 22.700,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 25.432,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.135,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  9.589,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  11.043,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  12.518,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  13.940,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.056,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.855,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  6.654,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  7.475,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.243,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.752,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.275,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.797,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.341,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.832,00

Gældende fra 1. januar til 31. december 2023

Affaldstype Pris i kr. ekskl. moms
Småt brændbart pr. ton 520,00
Stort brændbart pr. ton  710,00
Dagrenovation 574,00
Ekspeditionsgebyr pr. læs 50,00

Kontakt:

Energnist
Bronzevej 6
6000 Kolding

Når du afleverer affald til deponi hos Odense Nord, bliver du afregnet priser i henhold til prisliste fra Odense Nord + gebyr på 126,- pr. ton ekskl. moms. 

Prisliste for Odense Nord