Alarmcentralen alarmerer herefter kommunens Beredskab. Beredskabet kan alarmere kommunen og miljøvagten.

Luk alle
Åben alle

Et akut miljøuheld er et pludseligt opstået uheld med farlige eller forurenende stoffer, som fører til forurening eller risiko for forurening af:

 • Landjorden og luften
 • Grundvandet
 • Vandløb og søer
 • Spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer m.v.
 • Havneområder
 • Kyststrækninger
 • Åbent hav

 

Hvis det ikke er akut

Ved ikke-akutte miljøuheld kan du kontakte kommunens Natur- og Miljøafdeling i åbningstiden på tlf. 8888 5500.

Ved anmeldelse af et akut miljøuheld skal du blandt andet oplyse følgende:

 • Hvem du er
 • Telefon, hvorfra du ringer
 • Hvad der er sket
 • Hvor uheldsstedet er
 • Om der er fare for mennesker/dyr/vandløb/sø/kystvand