Det er dermed nævnet, der tager endelig stilling til din ansøgning om alkoholbevilling.

Luk alle
Åben alle

Du kan bruge Middelfart Kommunes restaurationsplan som vejledning, hvis du vil søge en alkoholbevilling i Middelfart Kommune. I restaurationsplanen finder du forskellige oplysninger om, hvordan du søger en bevilling og om de betingelser og begrænsninger, der kan knyttes til en bevilling.

Du kan rekvirere planen hos Fyns Politi.

Du kan hente flere oplysninger på Fyns Politis hjemmeside, hvor du også finder blanketterne vedrørende alkoholbevilling m.v. samt på Erhverv- og Selvskabsstyrelsen hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Staben på tlf. 8888 5500 eller sikker mail: