Foreninger, ildsjæle og kommuner får nu igen muligheden for at komme helt tæt på de fonde og puljer, der kan medvirke til at gøre drømme og ideer til virkelighed. I 2022 bliver det fjerde gang at kommunerne i Trekantområdet afvikler den succesfulde fondskonference.

Endnu en gang vil Vejen, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Billund og Kolding kommuner nemlig være vært ved Fondskonferencen, der i 2022 har ét af FNs 17 Verdensmål som overordnet omdrejningspunkt.

Formålet med fondskonferencen er at støtte og inspirere foreninger, landsbyer, lokale ildsjæle og kommunerne i deres arbejde med FN’s verdensmål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Bæredygtighed omfatter på konferencen både det miljømæssige, økonomiske og sociale aspekt af begrebet.

Desuden er konferencen kommunernes mulighed for at samle alle de parter, der er interesserede i at gøre en forskel – men hvor den optimale løsning ofte kræver mere end bare en part i et projekt. Altså skabe kontakt mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde samt kommuner, og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og samskabelsesprojekter.

Deltagerne kan selv sammensætte deres program, og aftenen vil være en blanding af oplæg fra nogle af de fonde der har særlig fokus på Verdensmålene, konkrete råd omkring f.eks. crowdfunding og projektbeskrivelse, og uformelle samtaler om f.eks. støttemuligheder, gode ansøgningsråd og om, hvordan et projekt kan laves, så det skiller sig ud fra mængden.

Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, og der er derfor ikke åben for tilmelding endnu, men planlægningsgruppen opfordrer alligevel interesserede til at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 1. marts 2022, fra klokken 16-21. Program med mulighed for tilmelding ventes udsendt til januar i det nye år. Indtil da vil der være mere information på bl.a. kommunernes hjemmesider.

Det er fjerde gang, at kommunerne arrangerer fondskonference, og fælles for de tidligere konferencer har været en stor tilslutning på godt 500 deltagere, der bekræfter interessen for at blive klogere på mulighederne for at opnå fondsstøtte til forskellige projekter.