Hvert år hædrer Handicaprådet i Middelfart Kommune en person, virksomhed eller organisation, der i løbet af året i særlig grad har ydet en indsats for borgere i kommunen med særlige behov.

I år går prisen til Frede Rasmussen, der tidligere i dag blev hædret i sit hjem af Handicaprådets formand Gitte R. R. Nielsen og borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Frede Rasmussen har vundet prisen for sin mangeårige indsats for personer med amputationer. Han tager kontakt til nyamputerede og sikrer sig, at de har en at tale med og sørger for, at de kender til fællesskaber for andre i samme situation. Frede Rasmussen er også aktivt involveret i fællesskaberne selv og
er med i amputationskredsen og har været med til at starte Boccia-klubben, hvor han også er formand.

’Når andre skal beskrive dig, fortæller de, at det du er bedst til; det er at sikre, at alle føler sig inkluderet og velkomne. Med andre ord er der i dit selskab ingen, der skal forklare eller forsvare sit handicap. Alle kan deltage på lige vilkår,’ forklarede borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, da han overrakte prisen til Frede Rasmussen.